Πρόγραμμα πρόληψης και απόκρισης στην έμφυλη βία στον αστικό ιστό

Κατάσταση : Τρέχον

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας στον προσφυγικό πληθυσμό, που διαμένει στον αστικό ιστό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.  Υλοποιείται με την υποστήριξη του International Rescue Committee (IRC) και τη χρηματοδότηση του European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO), για την περίοδο Σεπτέμβριος 2017 – Ιούνιος 2018.

Σκοπός του είναι η ολοκληρωμένη παρέμβαση σε περιστατικά έμφυλης βίας, από ομάδα αποτελούμενη από εξειδικευμένους επαγγελματίες (ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, διερμηνέα / πολιτισμικό διαμεσολαβητή, δικηγόρο). Η ομάδα θα αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και διαδικασίες συνοδείας – διαμεσολάβησης, για τη διασφάλιση της ομαλής και άρτιας εξέτασης των παραπομπών από δημόσιες/τοπικές υπηρεσίες (φορείς υγείας, ασφάλισης, πρόσβαση σε ξενώνες κ.ά.), αλλά και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών προσφύγων,  που απορρέουν από το καθεστώς διεθνούς προστασίας (αίτηση ασύλου, οικογενειακή επανένωση, μετεγκατάσταση).

Οι δράσεις του προγράμματος είναι:

  1. Παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε προσφύγισσες επιζήσασες έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης σε δικαστήρια
  2. Παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης σε περιστατικά έμφυλης βίας και παραπομπή σε φορείς
  3. Ανάπτυξη μηχανισμού παραπομπής περιστατικών έμφυλης βίας στον αστικό ιστό, που θα περιλαμβάνει σειρά εμπλεκομένων φορέων, όπως δημόσιες υπηρεσίες, ΜΚΟ κ.ά.
  4. Πραγματοποίηση τριών εκπαιδευτικών δράσεων για τις/τους δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, καθώς και τις/τους δικηγόρους που εργάζονται σε Μη Κυβερνητικούς Φορείς, ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα απόκρισης του δημόσιου συστήματος καθώς και των υπόλοιπων φορέων, σε περιστατικά έμφυλης βίας στον προσφυγικό πληθυσμό

Σε περίπτωση που η οργάνωση ή το προσωπικό σας στο πεδίο, γνωρίζει περιπτώσεις που έχουν υποστεί έμφυλη βία, θα μπορούσε να τις παραπέμψει στο ΚΓΜΕ Διοτίμα στέλνοντας email στο urban.athens.diotima@gmail.com ή καλώντας στο +302103244380.

“This document covers humanitarian aid activities implemented with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein should not be taken, in any way, to reflect the official opinion of the European Union, and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.”