Πρόγραμμα νομικής υποστήριξης και ευαισθητοποίησης κατά της έμφυλης βίας

Κατάσταση : Τρέχον

Το πρόγραμμα συνδυάζει την παρέμβαση κατά της έμφυλης βίας με τη μέριμνα για τα άτομα με χαμηλά ή καθόλου εισοδήματα. Χρηματοδοτείται από την Philip Morris International – Παπαστράτος ΑΒΕΣ, για την περίοδο Σεπτέμβριος 2017  – Ιούλιος 2018.

Οι δράσεις του περιλαμβάνουν:

  1. Δωρεάν νομική βοήθεια και υποστήριξη σε γυναίκες που έχουν υποστεί έμφυλη βία και έχουν περιορισμένο ετήσιο εισόδημα
  2. Δημιουργία ανοιχτών ομάδων ενημέρωσης, με τη συμμετοχή νέων ανδρών και γυναικών (18 έως 26 ετών), με στόχο την αναγνώριση των περιστατικών έμφυλης βίας και την καλλιέργεια κουλτούρας μηδενικής ανοχής
  3. Πραγματοποίηση καμπάνιας πανελλαδικής εμβέλειας, η οποία θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό, για την ευαισθητοποίηση του απέναντι στο φαινόμενο της έμφυλης βίας

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών, καθώς και για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις ομάδες ενημέρωσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το φορέα στο email: legal.diotima@gmail.com ή στο τηλέφωνο 210-3244380, από Δευτέρα – Παρασκευή, 12.00 – 17.00.