Διοτίμα > Νέα > Δημοσιεύσεις
20 Δεκ
Τελική Έκθεση | Έρευνα για την Αντιμετώπιση της Έμφυλης Βίας στον Προσφυγικό και Μεταναστευτικό Πληθυσμό

Τον Ιανουάριο του 2018, η UNICEF ανέθεσε στο ΚΓΜΕ ΔΙΟΤΙΜΑ να διεξάγει έρευνα για τις υπηρεσίες αντιμετώπισης έμφυλης βίας στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό (κορίτσια, αγόρια, άνδρες, γυναίκες) στην Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα σχετικά με την κάλυψη των αναγκών και τα εμπόδια στην πρόσβαση όσον αφορά αυτές τις υπηρεσίες, ώστε να εξετάσει τη λειτουργικότητα του...

19 Δεκ
Συνοπτική Παρουσίαση | Έρευνα για την Αντιμετώπιση της Έμφυλης Βίας στον Προσφυγικό και Μεταναστευτικό Πληθυσμό

Τον Ιανουάριο του 2018, η UNICEF ανέθεσε στο ΚΓΜΕ ΔΙΟΤΙΜΑ να διεξάγει έρευνα για τις υπηρεσίες αντιμετώπισης έμφυλης βίας στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό (κορίτσια, αγόρια, άνδρες, γυναίκες) στην Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα σχετικά με την κάλυψη των αναγκών και τα εμπόδια στην πρόσβαση όσον αφορά αυτές τις υπηρεσίες, ώστε να εξετάσει τη λειτουργικότητα του...

10 Δεκ
Κατευθυντήριες οδηγίες για διερμηνείς που εργάζονται σε υπηρεσίες για επιζώσες έμφυλης βίας

Ο τετράγλωσσος οδηγός «Κατευθυντήριες οδηγίες για διερμηνείς/ πολιτισμικές διαμεσολαβήτριες που εργάζονται σε υπηρεσίες για επιζώσες έμφυλης βίας» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Survivor: Ενίσχυση υπηρεσιών για επιζήσασες έμφυλης βίας”. To έργο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2018, µε τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από μια κοινοπραξία κρατικών θεσμών (Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτική και Ισότητας των...

4 Ιούλ
Συγκριτική έκθεση για την πρόληψη και απόκριση της έμφυλης βίας σε Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία

Η «Συγκριτική έκθεση για την πρόληψη και απόκριση της έμφυλης βίας σε Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία » υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του διακρατικού έργου DAPHNE – Building a safety net for refugee and migrant women . Το έργο ξεκίνησε το 2016 µε τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Daphne Strand και ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο 2018. Το πρόγραμμα...

8 Μαΐ
Οδηγός για επαγγελματίες που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σχετικά με την έμφυλη βία σε προσφυγικούς και μεταναστευτικούς πληθυσμούς

Ο παρών «Οδηγός για επαγγελματίες που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σχετικά με την έμφυλη βία σε προσφυγικούς και μεταναστευτικούς πληθυσμούς» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του διακρατικού έργου DAPHNE – Building a safety net for refugee and migrant women, που ξεκίνησε το 2016 µε τη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Daphne Strand και ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο 2018. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από...

5 Απρ
Εισαγωγικός οδηγός εκπαίδευσης μη εξειδικευμένων επαγγελματιών πάνω στις βασικές έννοιες και προσεγγίσεις για την έμφυλη βία

Ο «Εισαγωγικός οδηγός εκπαίδευσης μη εξειδικευμένων επαγγελματιών πάνω στις βασικές έννοιες και προσεγγίσεις για την έμφυλη βία» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του διακρατικού έργου DAPHNE – Building a safety net for refugee and migrant women, που αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των μεταναστριών και προσφυγισσών στην Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Το έργο...

5 Φεβ
Οδηγός καλών και κακών νομικών και διοικητικών πρακτικών

Ο παρών «Οδηγός καλών και κακών νομικών και διοικητικών πρακτικών για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του διακρατικού έργου DAPHNE – Building a safety net for refugee and migrant women, που ξεκίνησε το 2016 µε τη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Daphne Strand και ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο 2018. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από 5...

23 Δεκ
Oδηγός για υποστηρικτικό προσωπικό που εργάζεται µε επιζήσασες έµφυλης βίας

Ο παρών «Oδηγός για υποστηρικτικό προσωπικό που εργάζεται µε επιζήσασες έµφυλης βίας» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του διακρατικού έργου DAPHNE – Building a safety net for refugee and migrant women, που ξεκίνησε το 2016 µε τη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Daphne Strand και ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο 2018. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από 5 εταίρους σε 3...

1 Δεκ
Ακρωτηριασμός Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων, εκτίμηση κινδύνου σε κορίτσια στην Ελλάδα

Από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως τον Φεβρουάριο του 2018, το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών Διοτίμα συμμετείχε σε διακρατική έρευνα του European Institute for Gender Equality (EIGE) που οδήγησε στη μελέτη: «Ακρωτηριασμός των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων (ΑΓΓΟ), σε κορίτσια στην Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Μάλτα»». Η έρευνα έλαβε χώρα στις...

1 Νοέ
Το φαινόμενο και η αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων

Το παρακάτω κείμενα αποτελούν ενότητες της διπλωματικής εργασίας με θέμα «Το φαινόμενο και η αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων», η οποία εκπονήθηκε από την Ιωάννα Στεντούμη, συνεργάτιδα του Κέντρου Διοτίμα και δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, την οποία και ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική της παραχώρηση.  Η διπλωματική εργασία ολοκληρώθηκε το  2017, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών...

5 Ιαν
Εισαγωγικός οδηγός εκπαίδευσης πάνω στις βασικές έννοιες, αρχές και προσεγγίσεις για την έμφυλη βία

Το ΚΓΜΕ Διοτίμα και η UNFPA, η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα πρόσβασης στην αναπαραγωγική υγεία,  συνεργάστηκαν συμβάλλοντας στην προσπάθεια ενίσχυσης των δυνατοτήτων αντιμετώπισης περιστατικών έμφυλης βίας στο πλαίσιο της απόκρισης στο προσφυγικό ζήτημα, δημιουργώντας υλικό αναφοράς για εκπαιδευτές/τριες που ασχολούνται με την εκπαίδευση και την ενίσχυση δυνατοτήτων επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή...

8 Δεκ
Μελέτη ανίχνευσης αναγκών γυναικών προσφύγων

Η «Μελέτη ανίχνευσης αναγκών γυναικών προσφύγων που διαμένουν σε δομές προσωρινής φιλοξενίας» εκπονήθηκε το 2016 με ανάδοχο υλοποίηση το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών Διοτίμα και φορέα χρηματοδότησης το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας. Στόχος της παρούσας μελέτης αποτελεί: η καταγραφή και η αποτύπωση των υφιστάμενων κενών και των αντίστοιχων αναγκών σε υποδομές, υπηρεσίες, ανθρώπινο δυναμικό...

19 Σεπ
Χαρτογράφηση του φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα: Ιδεολογικοπολιτικές αναζητήσεις και η συνεισφορά του στον δημόσιο χώρο και λόγο

Η έρευνα  «Χαρτογράφηση του φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα: Ιδεολογικοπολιτικές αναζητήσεις και η συνεισφορά του στο δημόσιο χώρο και λόγο» επιχειρεί: Την αποτύπωση των στιγμών του φεμινιστικού κινήματος και της φεμινιστικής δράσης στην Ελλάδα, αποφεύγει την αυστηρή χρονική κατηγοριοποίηση και δίνει έμφαση στην τελευταία δεκαετία, κυρίως λόγω της εμφάνισης και εξέλιξης της κρίσης. Τέλος, επιχειρεί την...

22 Ιούν
Index ορθών νομικών πρακτικών για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών

Το «Index ορθών νομικών πρακτικών για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών» που εξέδωσε η Νομική Υπηρεσία του ΚΓΜΕ, το 2016, καταρτίστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Νομική Βοήθεια και Ενδυνάμωση Θυμάτων έμφυλης Βίας». Στόχος του ήταν να εντοπίσει τις ορθές, καλές ή κακές πρακτικές, αξιοποιώντας τόσο τη συνολική εμπειρία από την υλοποίηση του παραπάνω...

1 Ιούν
Πρακτικός οδηγός διαδικασιών απονομής διεθνούς προστασίας σε γυναίκες

Ο «Πρακτικός οδηγός διαδικασιών απονομής διεθνούς προστασίας σε γυναίκες: αποσαφήνιση εννοιών, διαδικασιών και δικαιωμάτων αιτουσών άσυλο και αναγνωρισμένων προσφύγων» που εξέδωσε το 2016 το ΚΓΜΕ Διοτίμα, σχεδιάστηκε και δημοσιεύεται στο πλαίσιο της προσπάθειας να ενισχυθεί η ετοιμότητα των επαγγελματιών των δημόσιων Δομών καταπολέμησης της έμφυλης βίας, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες του προσφυγικού πληθυσμού, καθώς...

13 Μαρ
Συγκριτική αναλυτική έκθεση με θέμα τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία

Η «Συγκριτική αναλυτική έκθεση με θέμα τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία (2008-2014)» («The Effects of the Economic Crisis on Gender Pay Gap: A Comparative Analytical Report between Cyprus, Greece and Portugal (2008-2014)»,  εκπονήθηκε από το ΚΓΜΕ Διοτίμα  το Μάρτιος 2016. Η έκθεση αξιολογεί τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης...

1 Μαρ
Εκπαιδευτικό υλικό για την ενσωμάτωση του χάσματος αμοιβών ανάμεσα στα φύλα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις

Το «Εκπαιδευτικό υλικό για την ενσωμάτωση του χάσματος αμοιβών ανάμεσα στα φύλα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις» σκοπό έχει να παράσχει σε εκπαιδευτές/τριες, βασικές πληροφορίες, πρακτικές οδηγίες και παραδείγματα, με κύριο στόχο: την ενημέρωση σχετικά με τη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την εκπαίδευση για το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτή...

1 Φεβ
Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ των φύλων στις συλλογικές διαπραγματεύσεις

Το «Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ των φύλων στις συλλογικές διαπραγματεύσεις» έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει στο θέμα της ισότητας των φύλων την ηγεσία και τα μέλη των συνδικαλιστικών ενώσεων, ιδίως εκείνους που δραστηριοποιούνται στις κεντρικές δομές και στη διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων, άλλους ακτιβιστές/τριες σε επίπεδο εργασιακού χώρου, καθώς και τους/τις επαγγελματίες...

1 Δεκ
Γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα: Ποιοτικοί δείκτες και δυναμικές κοινωνικής ένταξης

Η τόμος «Γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα: Ποιοτικοί δείκτες και δυναμικές κοινωνικής ένταξης» αποτελεί Έκθεση αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου Femint_gr που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΤΕ (Δράση 2.1./09). Ο τόμος παρουσιάζει τη διερεύνηση της διαδικασίας κοινωνικής ένταξης των μεταναστριών στην ελληνική κοινωνία με ποιοτικούς όρους και, συγκεκριμένα, την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την πρόσβασή...

18 Ιούλ
Συμβουλευτικό εργαλείο για την πρωτογενή πρόληψη της βίας κατά των γυναικών

Στόχος του «Συμβουλευτικού Εργαλείου για την πρωτογενή πρόληψη της βίας κατά των γυναικών» είναι να εμπλουτίσει τον προβληματισμό και να αναβαθμίσει τις μεθόδους πρόληψης της βίας κατά των γυναικών με σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και κατευθύνσεις που αντλούν από την παγκόσμια και ευρωπαϊκή εμπειρία και τεχνογνωσία και στηρίζονται σε καινοτόμες προδιαγραφές και πρότυπα, τα οποία συμβάλλουν...

25 Μαΐ
Ποιοτική έρευνα για τον εντοπισμό εμποδίων στη συμμετοχή

Ο κύριος στόχος της «Ποιοτικής έρευνας για τον εντοπισμό εμποδίων στη συμμετοχή» (Qualitative research to identify barriers to participation) ήταν ο προσδιορισμός των διαδικασιών συμμετοχής των μεταναστών, ανδρών και γυναικών, σε τρεις τομείς, συγκεκριμένα: στην τοπική αυτοδιοίκηση,  τα εργατικά συνδικάτα και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Η  ανάλυση των διαδικασιών συμμετοχής εστιάστηκε στα: α) εμπόδια...

29 Ιαν
Συμβουλευτικό εργαλείο για την τριτογενή πρόληψη της βίας κατά των γυναικών

Με το εγχειρίδιο «Συμβουλευτικό εργαλείο για την τριτογενή πρόληψη της βίας κατά των κυναικών (φάση αποκατάστασης)» επιδιώκουμε να εμπλουτίσει ο προβληματισμός, να αναδειχθούν νέες κρίσιμες όψεις για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, όπως είναι η τριτογενής πρόληψη και ιδιαίτερα η φάση αποκατάστασης της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής των γυναικών. Μια φάση κρίσιμη γιατί έχει...

1 Ιούν
Πιλοτικό εργαλείο συμβουλευτικής για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Το «Πιλοτικό εργαλείο συμβουλευτικής για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας»  απευθύνεται στις/στους επαγγελματίες του πεδίου και δη τις/τους συμβούλους επαγγελματικής συμβουλευτικής και προώθησης στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Αποτελεί ένα πιλοτικό εργαλείο-οδηγό των επαγγελματιών προς αξιοποίηση στις αντίστοιχες συμβουλευτικές διαδικασίες και ανατροφοδότηση από την πρακτική εφαρμογή του. Περιλαμβάνει παραδείγματα και προτάσεις βήμα-προς-βήμα πρακτικής εφαρμογής στο...

18 Ιαν
Οδηγός για δικηγόρους: Συνεργασία για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών

Ο «Οδηγός για δικηγόρους: Συνεργασία για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών» απευθύνεται σε επαγγελματίες-λειτουργούς του ιδιωτικού τομέα (δικηγόρους) που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση της ενδο-οικογενειακής και συντροφικής βίας, καθώς και σε κοινωνικούς επιστήμονες, κοινωνικούς λειτουργούς και επιστημονικό προσωπικό δομών και ιδρυμάτων που στοχεύουν στην προστασία των θυμάτων. Στόχος του είναι η επιμόρφωση...

17 Ιαν
Οδηγός για δημόσιους λειτουργούς: Συνεργασία για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών

Ο «Οδηγός για δημόσιους λειτουργούς: Συνεργασία για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών» απευθύνεται σε δημόσιους επαγγελματίες-λειτουργούς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση της ενδο-οικογενειακής και συντροφικής βίας (δικαστές, εισαγγελείς, αστυνομικοί, ιατροδικαστές, δικηγόροι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα). Στόχος του είναι η επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των δημόσιων λειτουργών, μέσω της απόκτησης μιας σφαιρικής αντίληψης...

12 Ιαν
Οδηγός ένταξης πολιτικών ισότητας των φύλων στα επιχειρησιακά προγράμματα

Ο «Οδηγός ένταξης πολιτικών ισότητας των φύλων στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ, καθώς και στην αξιολόγηση αυτών» εκπονήθηκε από το ΚΓΜΕ Διοτίμα το 2013, στο πλαίσιο του  Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Το εργαλείο-οδηγός, περιλαμβάνει μεθοδολογία και εξειδικευμένες κατευθύνσεις προκειμένου, οι χειριστές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, να ενσωματώνουν την οπτική του φύλου...

4 Δεκ
ΠΕΡΣΕ-ΦΩΝΗ: Οδηγός πλοήγησης στις υπηρεσίες

Στον οδηγό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Σχέδιο δράσης ΠΕΡΣΕ-ΦΩΝΗ, τις Συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται σε άνεργες και εργαζόμενες γυναίκες, τα Εργαστήρια Ανάπτυξης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, τις Δομές του Σχεδίου που παρέχουν αυτές  οι υπηρεσίες. Ακόμα μπορείτε να μάθετε τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα, τους Δήμους της Αττικής στους οποίους υλοποιούνται οι παρεμβάσεις, το προφίλ...

1 Μαΐ
Μελέτη χαρτογράφησης της υφιστάμενης κατάστασης στη ΓΣΕΕΒΕ

Η «Μελέτη χαρτογράφησης της υφιστάμενης κατάστασης» διενεργήθηκε από το Κέντρο Διοτίμα, το 2012, στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση των Γυναικών στα Συλλογικά όργανα της ΓΣΕΒΕΕ και για τη λειτουργία Υπηρεσίας για θέματα ισότητας των φύλων»,  στο πλαίσιο του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2013» της ΕΥΕ/ΓΓΙΦ. Στοχεύει στην καταγραφή και ανάλυση...

1 Ιαν
Μελέτη για την ανάπτυξη σχεδίου δράσης της τοπικής αυτοδιοίκησης για την καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών

Η «Μελέτη για την Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς Όφελος των Γυναικών και την Καταπολέμησης της Βίας», διενεργήθηκε από το ΚΓΜΕ Διοτίμα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013, Άξονας ΙΙΙ. Η δημιουργία και αξιοποίηση κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων στα χέρια στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης για την πρόληψη και καταπολέμηση...

1 Ιούν
Η διάσταση του φύλου  στη συμβουλευτική 

Η παρούσα μελέτη με τον τίτλο «Η διάσταση του φύλου στην εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη» δεν αποσκοπεί το να εξαντλήσει θεωρητικά το θέμα της συμβουλευτικής, αλλά να αναδείξει τον έμφυλο διαχωρισμό της κοινωνίας στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο και να παρέχει βασικές γνώσεις και μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία σχετικά με την ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στη συμβουλευτική. Παράλληλα, επιδίωξη μας ήταν να υποστηριχθεί...

6 Μαΐ
Το φαινόμενο της διεθνικής σωματεμπορίας στην Ελλάδα και διεθνώς

Η μελέτη «Το φαινόμενο της διεθνικής σωματεμπορίας στην Ελλάδα και διεθνώς» επιχειρεί να περιγράψει αναλυτικά το φαινόμενο του trafficking, να καταγράψει το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα, όπως και τους φορείς και τις οργανώσεις, που ασχολούνται με το ζήτημα. Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη περιλαμβάνονται: ο ορισμός και ο εννοιολογικός προσδιορισμός του φαινομένου,...

1 Ιαν
Οδηγός επαγγελματικής συμβουλευτικής με την έμφυλη διάσταση

Ο «Οδηγός επαγγελματικής συμβουλευτικής με την έμφυλη διάσταση»είναι ένα μοντέλο προσέγγισης της συμβουλευτικής υποστήριξης των άνεργων γυναικών κατά την περίοδο αναζήτησης εργασίας. Προσέγγιση η οποία είναι ευαισθητοποιημένη στις ιδιαίτερες ανάγκες, τα εμπόδια και τις ανισότητες που οι γυναίκες αντιμετωπίζουν κατά την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Ο οδηγός, απευθύνεται στους/στις συμβούλους που υποδέχονται άνεργες γυναίκες...

21 Ιαν
Εργασιακή και κοινωνική ένταξη μεταναστριών. Αξιολόγηση πολιτικών και προτάσεις

Η έρευνα με τίτλο «Εργασιακή και Κοινωνική Ένταξη των μεταναστριών. Αξιολόγηση των πολιτικών και προτάσεις» αξιοποίησε ποιοτικές μεθόδους και βιογραφικές συνεντεύξεις για την αποτίμηση των πολιτικών κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των μεταναστριών και υποβολή συναφών προτάσεων για την αναβάθμιση των πολιτικών. Η έρευνα που εκπόνησε το Κέντρο Διοτίμα, με υπεύθυνες συγγραφής την Άννα Βουγιούκα και τη...

10 Δεκ
Σύστημα επαγγελματικής συμβουλευτικής, mentoring & coaching

Το εγχειρίδιο με τίτλο «Σύστημα επαγγελματικής συμβουλευτικής, mentoring & coaching» έχει σαν κύριο σκοπό να σκιαγραφήσει βασικά σημεία ανάπτυξης του θεσμού της επαγγελματικής Συμβουλευτικής ως πρακτική ένταξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού σε μια επιχείρηση, λειτουργώντας πιθανά συμπληρωματικά σε άλλες πρακτικές που ακολουθεί μια επιχείρηση στην ανάπτυξη και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της. Παράλληλος στόχος του είναι...

1 Μαρ
Μελέτη ανάλυσης εταιρικών πρακτικών που προωθούν την ισότητα των φύλων

Η «Μελέτη ανάλυσης και ταξινόμησης επιλεγμένων εταιρικών πρακτικών που έμπρακτα προωθούν την ισότητα των φύλων στο περιβάλλον απασχόλησης» περιλαμβάνει δύο μέρη. Στο πρώτο εξετάζονται η αλληλεπίδραση και οι επιπτώσεις των δηµόσιων και εταιρικών πρακτικών για την προώθηση της ισότητας των φύλων στο εταιρικό εργασιακό περιβάλλον. Στο μελετούνται οι πρακτικές των ελληνικών επιχειρήσεων. Η μελέτη εκπονήθηκε...

1 Φεβ
Πολιτικές προώθησης ίσων ευκαιριών σε επιχειρήσεις: συγκριτική ανάλυση σε χώρες της ΕΕ

Η μελέτη «Συγκριτική Ανάλυση Δημόσιων Πολιτικών σε Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Εντοπισμός και Επεξεργασία Καλών Πρακτικών», του ΚΓΜΕ Διοτίμα εκπονήθηκε από στα πλαίσια του έργου EQUAL µε τίτλο «Ίσες Ευκαιρίες & Ανάπτυξη: ∆ηµιουργία Μηχανισµού ∆ιευκόλυνσης & Υποστήριξης της ∆ιαδικασίας Ενσωµάτωσης της Αρχής των Ίσων Ευκαιριών στο Περιβάλλον Απασχόλησης». Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάλυση...

16 Ιαν
Οδηγός συμβουλευτικής για γυναίκες – θύματα trafficking

Στόχος του «Οδηγού συμβουλευτικής για γυναίκες – θύματα trafficking» είναι να θέσει χρήσιμους προβληματισμούς και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη συζητήσεων, αλλά και δράσεων για την αποτελεσματική προστασία και υποστήριξη των διακινούμενων ατόμων. Θα μπορούσε να αποτελέσει: α) ένα χρήσιμο εργα­λείο στους/τις επαγγελματίες που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες, β) τη βάση για εκπαι­δευτικό υλικό και γ) ένα...

15 Ιαν
Πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης

Η μελέτη«Πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης» έχει ως βασικό στόχο την αποτύπωση και κριτική αξιολόγηση των αντίστοιχων πολιτικών, που ασκήθηκαν κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους της δεκαετίας του 2000, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής με στόχο τη συμβολή στο δημόσιο διάλογο για τη λήψη αποτελεσματικών πολιτικών και μέτρων για την προώθηση στην απασχόληση ατόμων...

1 Αυγ
Μετανάστριες εργαζόμενες στον τουριστικό κλάδο

Στη μελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των βιογραφικών συνεντεύξεων με μετανάστριες εργαζόμενες, που διεξήχθησαν μεταξύ Ιουνίου-Αυγούστου 2003, στο νησί της Ρόδου. Η επιλογή της προσέγγισης και μελέτης της αφανούς εργασίας των γυναικών στην υπό-εξέταση γεωγραφική περιοχή μέσα από την ανάδειξη δύο σημαντικών όψεών της, όπως η βοηθητική εργασία σε οικογενειακές επιχειρήσεις και η εργασία...

1 Φεβ
Οδηγός ευαισθητοποίησης για την αφανή εργασία

Ο οδηγός αποτελεί ένα «εργαλείο» ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των γυναικών και παρέμβασης των επαγγελματιών του πεδίου, στο ζήτημα της αφανούς εργασίας των γυναικών. Απευθύνεται συγκεκριμένα σε Συμβούλους ισότητας ή/και Συμβούλους εργασίας και στελέχη Συμβουλευτικών Δομών που σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις τοπικής δικτύωσης, καμπάνιες ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης, αναφορικά με τις διακρίσεις με βάση το φύλο στην...

1 Ιαν
Έρευνα της αφανούς εργασίας των γυναικών στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Η «έρευνα της αφανούς εργασίας των γυναικών στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου», σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε με στόχο να προσδιοριστούν τα ποιοτικά κυρίως χαρακτηριστικά της αφανούς εργασίας των γυναικών. Επιδιωκόμενο ήταν να αποσαφηνιστεί η έννοια, οι κατηγορίες και οι παράμετροι που την προσδιορίζουν μέσα σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο (Περιφέρεια Β. και Νοτίου Αιγαίου) και...

25 Νοέ
Το φύλο στην επαγγελματική κατάρτιση

Το «Πακέτο ευαισθητοποίησης για την ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στην επαγγελματική κατάρτιση», αποτελεί μια συνθετική απεικόνιση των δεδομένων σχετικά με το ρόλο της εκπαίδευσης και ειδικότερα της επαγγελματικής κατάρτισης στην αναπαραγωγή κοινωνικών ανισοτήτων και ειδικότερα ανισοτήτων ως προς τα φύλα, που βασίζονται στα έμφυλα στερεότυπα και σχετίζονται με τις επαγγελματικές επιλογές ανδρών και γυναικών....

1 Απρ
Θεσμικοί σχηματισμοί και κοινωνικό πεδίο: ο ρόλος των ΜΚΟ στη διαμόρφωση πολιτικών

Με τη μελέτη-εμπειρογνωμοσύνη με το τίτλο «Θεσμικοί σχηματισμοί και κοινωνικό πεδίο – o ρόλος των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση των πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο» επιχειρεί μια περιγραφή της εικόνας και του ρόλου των ΜΚΟ στις πρόσφατες και τρέχουσες διεργασίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με τη μορφή της διακυβέρνησης, από τη Λευκή Βίβλο έως τη...

4 Ιαν
Οδηγός εφαρμογής σχεδίων ισότητας

Ο «Οδηγός εφαρμογής σχεδίων ισότητας» εκπονήθηκε με βάση τα ευρήματα – εμπειρικά αποτελέσματα της πιλοτικής υλοποίησης σε τρεις επιχειρήσεις-εταίρους του προγράμματος, καθώς και στην υλοποίηση μικρότερης εμβέλειας σχεδίων ισότητας σε 22 επιχειρήσεις της περιφέρειας. Ο οδηγός αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για όσες και όσους αποφασίσουν να σχεδιάσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ισότητας για τη λειτουργία μιας...