Διοτίμα > Νέα > Δημοσιεύσεις > Μελέτες-Έρευνες
20 Δεκ
Τελική Έκθεση | Έρευνα για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό

Τον Ιανουάριο του 2018, η UNICEF ανέθεσε στο Κέντρο ΔΙΟΤΙΜΑ να διεξάγει έρευνα για τις υπηρεσίες αντιμετώπισης έμφυλης βίας στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό (κορίτσια, αγόρια, άνδρες, γυναίκες) στην Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα σχετικά με την κάλυψη των αναγκών και τα εμπόδια στην πρόσβαση όσον αφορά αυτές τις υπηρεσίες, ώστε να εξετάσει τη λειτουργικότητα του...

19 Δεκ
Συνοπτική Παρουσίαση | Έρευνα για την Αντιμετώπιση της Έμφυλης Βίας στον Προσφυγικό και Μεταναστευτικό Πληθυσμό

Τον Ιανουάριο του 2018, η UNICEF ανέθεσε στο ΚΓΜΕ ΔΙΟΤΙΜΑ να διεξάγει έρευνα για τις υπηρεσίες αντιμετώπισης έμφυλης βίας στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό (κορίτσια, αγόρια, άνδρες, γυναίκες) στην Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα σχετικά με την κάλυψη των αναγκών και τα εμπόδια στην πρόσβαση όσον αφορά αυτές τις υπηρεσίες, ώστε να εξετάσει τη λειτουργικότητα του...

4 Ιούλ
Συγκριτική έκθεση για την πρόληψη και απόκριση της έμφυλης βίας σε Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία

Η «Συγκριτική έκθεση για την πρόληψη και απόκριση της έμφυλης βίας σε Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία » υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του διακρατικού έργου DAPHNE – Building a safety net for refugee and migrant women . Το έργο ξεκίνησε το 2016 µε τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Daphne Strand και ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο 2018. Το πρόγραμμα...

1 Δεκ
Ακρωτηριασμός Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων, εκτίμηση κινδύνου σε κορίτσια στην Ελλάδα

Από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως τον Φεβρουάριο του 2018, το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών Διοτίμα συμμετείχε σε διακρατική έρευνα του European Institute for Gender Equality (EIGE) που οδήγησε στη μελέτη: «Ακρωτηριασμός των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων (ΑΓΓΟ), σε κορίτσια στην Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Μάλτα»». Η έρευνα έλαβε χώρα στις...

1 Νοέ
Το φαινόμενο και η αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων

Το παρακάτω κείμενα αποτελούν ενότητες της διπλωματικής εργασίας με θέμα «Το φαινόμενο και η αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων», η οποία εκπονήθηκε από την Ιωάννα Στεντούμη, συνεργάτιδα του Κέντρου Διοτίμα και δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, την οποία και ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική της παραχώρηση.  Η διπλωματική εργασία ολοκληρώθηκε το  2017, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών...

8 Δεκ
Μελέτη ανίχνευσης αναγκών γυναικών προσφύγων

Η «Μελέτη ανίχνευσης αναγκών γυναικών προσφύγων που διαμένουν σε δομές προσωρινής φιλοξενίας» εκπονήθηκε το 2016 με ανάδοχο υλοποίηση το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών Διοτίμα και φορέα χρηματοδότησης το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας. Στόχος της παρούσας μελέτης αποτελεί: η καταγραφή και η αποτύπωση των υφιστάμενων κενών και των αντίστοιχων αναγκών σε υποδομές, υπηρεσίες, ανθρώπινο δυναμικό...

19 Σεπ
Χαρτογράφηση του φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα: Ιδεολογικοπολιτικές αναζητήσεις και η συνεισφορά του στον δημόσιο χώρο και λόγο

Η έρευνα  «Χαρτογράφηση του φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα: Ιδεολογικοπολιτικές αναζητήσεις και η συνεισφορά του στο δημόσιο χώρο και λόγο» επιχειρεί: Την αποτύπωση των στιγμών του φεμινιστικού κινήματος και της φεμινιστικής δράσης στην Ελλάδα, αποφεύγει την αυστηρή χρονική κατηγοριοποίηση και δίνει έμφαση στην τελευταία δεκαετία, κυρίως λόγω της εμφάνισης και εξέλιξης της κρίσης. Τέλος, επιχειρεί την...

13 Μαρ
Συγκριτική αναλυτική έκθεση με θέμα τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία

Η «Συγκριτική αναλυτική έκθεση με θέμα τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία (2008-2014)» («The Effects of the Economic Crisis on Gender Pay Gap: A Comparative Analytical Report between Cyprus, Greece and Portugal (2008-2014)»,  εκπονήθηκε από το ΚΓΜΕ Διοτίμα  το Μάρτιος 2016. Η έκθεση αξιολογεί τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης...

1 Φεβ
Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ των φύλων στις συλλογικές διαπραγματεύσεις

Το «Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ των φύλων στις συλλογικές διαπραγματεύσεις» έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει στο θέμα της ισότητας των φύλων την ηγεσία και τα μέλη των συνδικαλιστικών ενώσεων, ιδίως εκείνους που δραστηριοποιούνται στις κεντρικές δομές και στη διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων, άλλους ακτιβιστές/τριες σε επίπεδο εργασιακού χώρου, καθώς και τους/τις επαγγελματίες...

1 Δεκ
Γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα: Ποιοτικοί δείκτες και δυναμικές κοινωνικής ένταξης

Η τόμος «Γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα: Ποιοτικοί δείκτες και δυναμικές κοινωνικής ένταξης» αποτελεί Έκθεση αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου Femint_gr που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΤΕ (Δράση 2.1./09). Ο τόμος παρουσιάζει τη διερεύνηση της διαδικασίας κοινωνικής ένταξης των μεταναστριών στην ελληνική κοινωνία με ποιοτικούς όρους και, συγκεκριμένα, την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την πρόσβασή...

25 Μαΐ
Ποιοτική έρευνα για τον εντοπισμό εμποδίων στη συμμετοχή

Ο κύριος στόχος της «Ποιοτικής έρευνας για τον εντοπισμό εμποδίων στη συμμετοχή» (Qualitative research to identify barriers to participation) ήταν ο προσδιορισμός των διαδικασιών συμμετοχής των μεταναστών, ανδρών και γυναικών, σε τρεις τομείς, συγκεκριμένα: στην τοπική αυτοδιοίκηση,  τα εργατικά συνδικάτα και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Η  ανάλυση των διαδικασιών συμμετοχής εστιάστηκε στα: α) εμπόδια...

1 Μαΐ
Μελέτη χαρτογράφησης της υφιστάμενης κατάστασης στη ΓΣΕΕΒΕ

Η «Μελέτη χαρτογράφησης της υφιστάμενης κατάστασης» διενεργήθηκε από το Κέντρο Διοτίμα, το 2012, στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση των Γυναικών στα Συλλογικά όργανα της ΓΣΕΒΕΕ και για τη λειτουργία Υπηρεσίας για θέματα ισότητας των φύλων»,  στο πλαίσιο του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2013» της ΕΥΕ/ΓΓΙΦ. Στοχεύει στην καταγραφή και ανάλυση...

1 Ιαν
Μελέτη για την ανάπτυξη σχεδίου δράσης της τοπικής αυτοδιοίκησης για την καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών

Η «Μελέτη για την Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς Όφελος των Γυναικών και την Καταπολέμησης της Βίας», διενεργήθηκε από το ΚΓΜΕ Διοτίμα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013, Άξονας ΙΙΙ. Η δημιουργία και αξιοποίηση κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων στα χέρια στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης για την πρόληψη και καταπολέμηση...

1 Ιούν
Η διάσταση του φύλου  στη συμβουλευτική 

Η παρούσα μελέτη με τον τίτλο «Η διάσταση του φύλου στην εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη» δεν αποσκοπεί το να εξαντλήσει θεωρητικά το θέμα της συμβουλευτικής, αλλά να αναδείξει τον έμφυλο διαχωρισμό της κοινωνίας στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο και να παρέχει βασικές γνώσεις και μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία σχετικά με την ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στη συμβουλευτική. Παράλληλα, επιδίωξη μας ήταν να υποστηριχθεί...

6 Μαΐ
Το φαινόμενο της διεθνικής σωματεμπορίας στην Ελλάδα και διεθνώς

Η μελέτη «Το φαινόμενο της διεθνικής σωματεμπορίας στην Ελλάδα και διεθνώς» επιχειρεί να περιγράψει αναλυτικά το φαινόμενο του trafficking, να καταγράψει το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα, όπως και τους φορείς και τις οργανώσεις, που ασχολούνται με το ζήτημα. Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη περιλαμβάνονται: ο ορισμός και ο εννοιολογικός προσδιορισμός του φαινομένου,...

21 Ιαν
Εργασιακή και κοινωνική ένταξη μεταναστριών. Αξιολόγηση πολιτικών και προτάσεις

Η έρευνα με τίτλο «Εργασιακή και Κοινωνική Ένταξη των μεταναστριών. Αξιολόγηση των πολιτικών και προτάσεις» αξιοποίησε ποιοτικές μεθόδους και βιογραφικές συνεντεύξεις για την αποτίμηση των πολιτικών κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των μεταναστριών και υποβολή συναφών προτάσεων για την αναβάθμιση των πολιτικών. Η έρευνα που εκπόνησε το Κέντρο Διοτίμα, με υπεύθυνες συγγραφής την Άννα Βουγιούκα και τη...

1 Μαρ
Μελέτη ανάλυσης εταιρικών πρακτικών που προωθούν την ισότητα των φύλων

Η «Μελέτη ανάλυσης και ταξινόμησης επιλεγμένων εταιρικών πρακτικών που έμπρακτα προωθούν την ισότητα των φύλων στο περιβάλλον απασχόλησης» περιλαμβάνει δύο μέρη. Στο πρώτο εξετάζονται η αλληλεπίδραση και οι επιπτώσεις των δηµόσιων και εταιρικών πρακτικών για την προώθηση της ισότητας των φύλων στο εταιρικό εργασιακό περιβάλλον. Στο μελετούνται οι πρακτικές των ελληνικών επιχειρήσεων. Η μελέτη εκπονήθηκε...

1 Φεβ
Πολιτικές προώθησης ίσων ευκαιριών σε επιχειρήσεις: συγκριτική ανάλυση σε χώρες της ΕΕ

Η μελέτη «Συγκριτική Ανάλυση Δημόσιων Πολιτικών σε Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Εντοπισμός και Επεξεργασία Καλών Πρακτικών», του ΚΓΜΕ Διοτίμα εκπονήθηκε από στα πλαίσια του έργου EQUAL µε τίτλο «Ίσες Ευκαιρίες & Ανάπτυξη: ∆ηµιουργία Μηχανισµού ∆ιευκόλυνσης & Υποστήριξης της ∆ιαδικασίας Ενσωµάτωσης της Αρχής των Ίσων Ευκαιριών στο Περιβάλλον Απασχόλησης». Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάλυση...

15 Ιαν
Πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης

Η μελέτη«Πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης» έχει ως βασικό στόχο την αποτύπωση και κριτική αξιολόγηση των αντίστοιχων πολιτικών, που ασκήθηκαν κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους της δεκαετίας του 2000, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής με στόχο τη συμβολή στο δημόσιο διάλογο για τη λήψη αποτελεσματικών πολιτικών και μέτρων για την προώθηση στην απασχόληση ατόμων...

1 Αυγ
Μετανάστριες εργαζόμενες στον τουριστικό κλάδο

Στη μελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των βιογραφικών συνεντεύξεων με μετανάστριες εργαζόμενες, που διεξήχθησαν μεταξύ Ιουνίου-Αυγούστου 2003, στο νησί της Ρόδου. Η επιλογή της προσέγγισης και μελέτης της αφανούς εργασίας των γυναικών στην υπό-εξέταση γεωγραφική περιοχή μέσα από την ανάδειξη δύο σημαντικών όψεών της, όπως η βοηθητική εργασία σε οικογενειακές επιχειρήσεις και η εργασία...

1 Ιαν
Έρευνα της αφανούς εργασίας των γυναικών στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Η «έρευνα της αφανούς εργασίας των γυναικών στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου», σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε με στόχο να προσδιοριστούν τα ποιοτικά κυρίως χαρακτηριστικά της αφανούς εργασίας των γυναικών. Επιδιωκόμενο ήταν να αποσαφηνιστεί η έννοια, οι κατηγορίες και οι παράμετροι που την προσδιορίζουν μέσα σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο (Περιφέρεια Β. και Νοτίου Αιγαίου) και...

1 Απρ
Θεσμικοί σχηματισμοί και κοινωνικό πεδίο: ο ρόλος των ΜΚΟ στη διαμόρφωση πολιτικών

Με τη μελέτη-εμπειρογνωμοσύνη με το τίτλο «Θεσμικοί σχηματισμοί και κοινωνικό πεδίο – o ρόλος των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση των πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο» επιχειρεί μια περιγραφή της εικόνας και του ρόλου των ΜΚΟ στις πρόσφατες και τρέχουσες διεργασίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με τη μορφή της διακυβέρνησης, από τη Λευκή Βίβλο έως τη...