Διοτίμα > Νέα > Μεθοδολογικα εργαλεια-Οδηγοι
10 Δεκ
Κατευθυντήριες οδηγίες για διερμηνείς που εργάζονται σε υπηρεσίες για επιζώσες έμφυλης βίας

Ο τετράγλωσσος οδηγός «Κατευθυντήριες οδηγίες για διερμηνείς/ πολιτισμικές διαμεσολαβήτριες που εργάζονται σε υπηρεσίες για επιζώσες έμφυλης βίας» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Survivor: Ενίσχυση υπηρεσιών για επιζήσασες έμφυλης βίας”. To έργο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2018, µε τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από μια κοινοπραξία κρατικών θεσμών (Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτική και Ισότητας των...

8 Μαΐ
Οδηγός για επαγγελματίες που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σχετικά με την έμφυλη βία σε προσφυγικούς και μεταναστευτικούς πληθυσμούς

Ο παρών «Οδηγός για επαγγελματίες που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σχετικά με την έμφυλη βία σε προσφυγικούς και μεταναστευτικούς πληθυσμούς» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του διακρατικού έργου DAPHNE – Building a safety net for refugee and migrant women, που ξεκίνησε το 2016 µε τη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Daphne Strand και ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο 2018. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από...

5 Απρ
Εισαγωγικός οδηγός εκπαίδευσης μη εξειδικευμένων επαγγελματιών πάνω στις βασικές έννοιες και προσεγγίσεις για την έμφυλη βία

Ο «Εισαγωγικός οδηγός εκπαίδευσης μη εξειδικευμένων επαγγελματιών πάνω στις βασικές έννοιες και προσεγγίσεις για την έμφυλη βία» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του διακρατικού έργου DAPHNE – Building a safety net for refugee and migrant women, που αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των μεταναστριών και προσφυγισσών στην Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Το έργο...

5 Φεβ
Οδηγός καλών και κακών νομικών και διοικητικών πρακτικών

Ο παρών «Οδηγός καλών και κακών νομικών και διοικητικών πρακτικών για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του διακρατικού έργου DAPHNE – Building a safety net for refugee and migrant women, που ξεκίνησε το 2016 µε τη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Daphne Strand και ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο 2018. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από 5...

23 Δεκ
Oδηγός για υποστηρικτικό προσωπικό που εργάζεται µε επιζήσασες έµφυλης βίας

Ο παρών «Oδηγός για υποστηρικτικό προσωπικό που εργάζεται µε επιζήσασες έµφυλης βίας» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του διακρατικού έργου DAPHNE – Building a safety net for refugee and migrant women, που ξεκίνησε το 2016 µε τη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Daphne Strand και ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο 2018. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από 5 εταίρους σε 3...

5 Ιαν
Εισαγωγικός οδηγός εκπαίδευσης πάνω στις βασικές έννοιες, αρχές και προσεγγίσεις για την έμφυλη βία

Το ΚΓΜΕ Διοτίμα και η UNFPA, η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα πρόσβασης στην αναπαραγωγική υγεία,  συνεργάστηκαν συμβάλλοντας στην προσπάθεια ενίσχυσης των δυνατοτήτων αντιμετώπισης περιστατικών έμφυλης βίας στο πλαίσιο της απόκρισης στο προσφυγικό ζήτημα, δημιουργώντας υλικό αναφοράς για εκπαιδευτές/τριες που ασχολούνται με την εκπαίδευση και την ενίσχυση δυνατοτήτων επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή...

1 Ιούν
Πρακτικός οδηγός διαδικασιών απονομής διεθνούς προστασίας σε γυναίκες

Ο «Πρακτικός οδηγός διαδικασιών απονομής διεθνούς προστασίας σε γυναίκες: αποσαφήνιση εννοιών, διαδικασιών και δικαιωμάτων αιτουσών άσυλο και αναγνωρισμένων προσφύγων» που εξέδωσε το 2016 το ΚΓΜΕ Διοτίμα, σχεδιάστηκε και δημοσιεύεται στο πλαίσιο της προσπάθειας να ενισχυθεί η ετοιμότητα των επαγγελματιών των δημόσιων Δομών καταπολέμησης της έμφυλης βίας, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες του προσφυγικού πληθυσμού, καθώς...

1 Μαρ
Εκπαιδευτικό υλικό για την ενσωμάτωση του χάσματος αμοιβών ανάμεσα στα φύλα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις

Το «Εκπαιδευτικό υλικό για την ενσωμάτωση του χάσματος αμοιβών ανάμεσα στα φύλα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις» σκοπό έχει να παράσχει σε εκπαιδευτές/τριες, βασικές πληροφορίες, πρακτικές οδηγίες και παραδείγματα, με κύριο στόχο: την ενημέρωση σχετικά με τη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την εκπαίδευση για το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτή...

18 Ιούλ
Συμβουλευτικό εργαλείο για την πρωτογενή πρόληψη της βίας κατά των γυναικών

Στόχος του «Συμβουλευτικού Εργαλείου για την πρωτογενή πρόληψη της βίας κατά των γυναικών» είναι να εμπλουτίσει τον προβληματισμό και να αναβαθμίσει τις μεθόδους πρόληψης της βίας κατά των γυναικών με σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και κατευθύνσεις που αντλούν από την παγκόσμια και ευρωπαϊκή εμπειρία και τεχνογνωσία και στηρίζονται σε καινοτόμες προδιαγραφές και πρότυπα, τα οποία συμβάλλουν...

29 Ιαν
Συμβουλευτικό εργαλείο για την τριτογενή πρόληψη της βίας κατά των γυναικών

Με το εγχειρίδιο «Συμβουλευτικό εργαλείο για την τριτογενή πρόληψη της βίας κατά των κυναικών (φάση αποκατάστασης)» επιδιώκουμε να εμπλουτίσει ο προβληματισμός, να αναδειχθούν νέες κρίσιμες όψεις για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, όπως είναι η τριτογενής πρόληψη και ιδιαίτερα η φάση αποκατάστασης της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής των γυναικών. Μια φάση κρίσιμη γιατί έχει...

1 Ιούν
Πιλοτικό εργαλείο συμβουλευτικής για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Το «Πιλοτικό εργαλείο συμβουλευτικής για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας»  απευθύνεται στις/στους επαγγελματίες του πεδίου και δη τις/τους συμβούλους επαγγελματικής συμβουλευτικής και προώθησης στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Αποτελεί ένα πιλοτικό εργαλείο-οδηγό των επαγγελματιών προς αξιοποίηση στις αντίστοιχες συμβουλευτικές διαδικασίες και ανατροφοδότηση από την πρακτική εφαρμογή του. Περιλαμβάνει παραδείγματα και προτάσεις βήμα-προς-βήμα πρακτικής εφαρμογής στο...

18 Ιαν
Οδηγός για δικηγόρους: Συνεργασία για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών

Ο «Οδηγός για δικηγόρους: Συνεργασία για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών» απευθύνεται σε επαγγελματίες-λειτουργούς του ιδιωτικού τομέα (δικηγόρους) που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση της ενδο-οικογενειακής και συντροφικής βίας, καθώς και σε κοινωνικούς επιστήμονες, κοινωνικούς λειτουργούς και επιστημονικό προσωπικό δομών και ιδρυμάτων που στοχεύουν στην προστασία των θυμάτων. Στόχος του είναι η επιμόρφωση...

17 Ιαν
Οδηγός για δημόσιους λειτουργούς: Συνεργασία για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών

Ο «Οδηγός για δημόσιους λειτουργούς: Συνεργασία για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών» απευθύνεται σε δημόσιους επαγγελματίες-λειτουργούς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση της ενδο-οικογενειακής και συντροφικής βίας (δικαστές, εισαγγελείς, αστυνομικοί, ιατροδικαστές, δικηγόροι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα). Στόχος του είναι η επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των δημόσιων λειτουργών, μέσω της απόκτησης μιας σφαιρικής αντίληψης...

12 Ιαν
Οδηγός ένταξης πολιτικών ισότητας των φύλων στα επιχειρησιακά προγράμματα

Ο «Οδηγός ένταξης πολιτικών ισότητας των φύλων στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ, καθώς και στην αξιολόγηση αυτών» εκπονήθηκε από το ΚΓΜΕ Διοτίμα το 2013, στο πλαίσιο του  Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Το εργαλείο-οδηγός, περιλαμβάνει μεθοδολογία και εξειδικευμένες κατευθύνσεις προκειμένου, οι χειριστές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, να ενσωματώνουν την οπτική του φύλου...

4 Δεκ
ΠΕΡΣΕ-ΦΩΝΗ: Οδηγός πλοήγησης στις υπηρεσίες

Στον οδηγό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Σχέδιο δράσης ΠΕΡΣΕ-ΦΩΝΗ, τις Συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται σε άνεργες και εργαζόμενες γυναίκες, τα Εργαστήρια Ανάπτυξης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, τις Δομές του Σχεδίου που παρέχουν αυτές  οι υπηρεσίες. Ακόμα μπορείτε να μάθετε τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα, τους Δήμους της Αττικής στους οποίους υλοποιούνται οι παρεμβάσεις, το προφίλ...

4 Νοέ
Η οπτική του φύλου στις εθνικές πολιτικές

Πρόκειται για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου εργαλείου – οδηγού, που θα προσφέρει στα στελέχη σχεδιασμού/παρακολούθησης της υλοποίησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Υπουργείων, μεθοδολογία και εξειδικευμένες κατευθύνσεις προκειμένου να ενσωματώνουν την οπτική του φύλου και να διασφαλίζουν την εφαρμογή της ισότητας των φύλων σε όλα τα στάδια. Αφενός μεν εκ των προτέρων, κατά τη φάση σχεδιασμού και...

1 Ιαν
Οδηγός επαγγελματικής συμβουλευτικής με την έμφυλη διάσταση

Ο «Οδηγός επαγγελματικής συμβουλευτικής με την έμφυλη διάσταση»είναι ένα μοντέλο προσέγγισης της συμβουλευτικής υποστήριξης των άνεργων γυναικών κατά την περίοδο αναζήτησης εργασίας. Προσέγγιση η οποία είναι ευαισθητοποιημένη στις ιδιαίτερες ανάγκες, τα εμπόδια και τις ανισότητες που οι γυναίκες αντιμετωπίζουν κατά την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Ο οδηγός, απευθύνεται στους/στις συμβούλους που υποδέχονται άνεργες γυναίκες...

10 Δεκ
Σύστημα επαγγελματικής συμβουλευτικής, mentoring & coaching

Το εγχειρίδιο με τίτλο «Σύστημα επαγγελματικής συμβουλευτικής, mentoring & coaching» έχει σαν κύριο σκοπό να σκιαγραφήσει βασικά σημεία ανάπτυξης του θεσμού της επαγγελματικής Συμβουλευτικής ως πρακτική ένταξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού σε μια επιχείρηση, λειτουργώντας πιθανά συμπληρωματικά σε άλλες πρακτικές που ακολουθεί μια επιχείρηση στην ανάπτυξη και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της. Παράλληλος στόχος του είναι...

16 Ιαν
Οδηγός συμβουλευτικής για γυναίκες – θύματα trafficking

Στόχος του «Οδηγού συμβουλευτικής για γυναίκες – θύματα trafficking» είναι να θέσει χρήσιμους προβληματισμούς και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη συζητήσεων, αλλά και δράσεων για την αποτελεσματική προστασία και υποστήριξη των διακινούμενων ατόμων. Θα μπορούσε να αποτελέσει: α) ένα χρήσιμο εργα­λείο στους/τις επαγγελματίες που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες, β) τη βάση για εκπαι­δευτικό υλικό και γ) ένα...

1 Φεβ
Οδηγός ευαισθητοποίησης για την αφανή εργασία

Ο οδηγός αποτελεί ένα «εργαλείο» ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των γυναικών και παρέμβασης των επαγγελματιών του πεδίου, στο ζήτημα της αφανούς εργασίας των γυναικών. Απευθύνεται συγκεκριμένα σε Συμβούλους ισότητας ή/και Συμβούλους εργασίας και στελέχη Συμβουλευτικών Δομών που σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις τοπικής δικτύωσης, καμπάνιες ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης, αναφορικά με τις διακρίσεις με βάση το φύλο στην...

25 Νοέ
Το φύλο στην επαγγελματική κατάρτιση

Το «Πακέτο ευαισθητοποίησης για την ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στην επαγγελματική κατάρτιση», αποτελεί μια συνθετική απεικόνιση των δεδομένων σχετικά με το ρόλο της εκπαίδευσης και ειδικότερα της επαγγελματικής κατάρτισης στην αναπαραγωγή κοινωνικών ανισοτήτων και ειδικότερα ανισοτήτων ως προς τα φύλα, που βασίζονται στα έμφυλα στερεότυπα και σχετίζονται με τις επαγγελματικές επιλογές ανδρών και γυναικών....

4 Ιαν
Οδηγός εφαρμογής σχεδίων ισότητας

Ο «Οδηγός εφαρμογής σχεδίων ισότητας» εκπονήθηκε με βάση τα ευρήματα – εμπειρικά αποτελέσματα της πιλοτικής υλοποίησης σε τρεις επιχειρήσεις-εταίρους του προγράμματος, καθώς και στην υλοποίηση μικρότερης εμβέλειας σχεδίων ισότητας σε 22 επιχειρήσεις της περιφέρειας. Ο οδηγός αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για όσες και όσους αποφασίσουν να σχεδιάσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ισότητας για τη λειτουργία μιας...