Ζητείται Διερμηνέας: Κιρμαντζι/ Σορανί

 

(Μερική Απασχόληση)

 

Γραφεία Αθηνών και υποστήριξη των Ανοιχτών Δομών Φιλοξενίας Αττικής

Προθεσμία υποβολής 10/4/2018.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Άριστη γνώση Κιρμαντζι/ Σορανί
 2. Επιθυμητή η γνώση Αραβικών
 3. Άριστη γνώση της ελληνικής ή και Αγγλικής (προφορική – γραπτή)
 4. Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ίντερνετ
 5. Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες.

 

Περιγραφή εργασιών:

 1. Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 2. Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετούμενους/ες ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενοι/ες κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
 3. Να συνοδεύει τις/τους εξυπηρετούμενες/ους μαζί με την/τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 4. Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας.

 

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό στο hr.diotima@gmail.com σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_IN_AT_KR/SOR.
Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου
Name_CV.
Interpreter Kirmanzi/Sorani

 

(Part time)
Location:  Athens office and sites

Deadline: 10/4/2018.

 

Required Skills:

 1. Fluent in Kirmanzi/Sorani
 2. Fluent in Greek or English (written & spoken)
 3. Basic computer skills
 4. Prior experience in working with female refuges

 

Description:

 1. Provide accurate interpretation
 2. Cooperative and patient, able to treat beneficiaries
 3. Translate precisely the content and the meaning of oral communication
 4. Accompany beneficiaries together with the case manager as needed.
 5. Cooperate effectively with all staff members.

 

Submit CVs to hr.diotima@gmail.com with the theme UNHCR_IN_AT_KR/SOR.

 


 

Ψυχολόγος 

Περιοχή:  Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Μαλακάσα
Μορφή Απασχόλησης: Πλήρης
Προθεσμία υποβολής 23/03/2018.

 

Ζητείται ψυχολόγος για διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας σε γυναίκες πρόσφυγες Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας στη Μαλακάσα. .

 

Στη διαχείριση περιστατικών περιλαμβάνεται και η παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιους φορείς, συνοδεία σε υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο, παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας και γενικότερη ψυχοκοινωνική στήριξη των εξυπηρετουμένων.
Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις

 1. Πτυχίο Ψυχολογίας (Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί)
 2. Απαραίτητη η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 3. Τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας στον τομέα του προσφυγικού/μεταναστευτικού και ειδικότερα στον τομέα της έμφυλης βίας
 4. Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 5. Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά).
 6. Γνώση άλλων γλωσσών (Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί) θα συνεκτιμηθεί

 

 

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα στο hr.diotima@gmail.com σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_Malakasa_P

Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου Name_CV/ Name_Cover_Letter.

 

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

 


 

Υπεύθυνη Ομάδας
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Απασχόληση: Πλήρης
Διάρκεια: 6 μήνες
Προθεσμία υποβολής: 12/01/2017.

 

Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το ΚΓΜΕ Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί με χρηματοδότηση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) συγκεκριμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management) στην περιοχή της Αττικής, της Κεντρικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Θεσσαλονίκης.

 

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για όλες τις πτυχές της διαχείρισης της Ομάδας Έργου στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την Επιστημονικά Υπεύθυνη και την Υπεύθυνη Έργου.

 

Κύρια καθήκοντα

 

 1. Υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
 2. Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους δείκτες του έργου
 3. Καθοδήγηση και επίβλεψη του συντονισμού και της διαχείρισης της ομάδας στο σημείο
 4. Εφαρμογή διοικητικών καθηκόντων σύμφωνα με τα εσωτερικά εγχειρίδια της οργάνωσης
 5. Συμμετοχή στη πρόβλεψη αναγκών για τις δραστηριότητες του προγράμματος
 6. Εκπόνηση αναφορών προόδου, αναφορών δραστηριοτήτων και άλλων αναφορών κατόπιν αιτήματος και διασφάλιση ότι όλες οι αναφορές έργων (εσωτερικές και εξωτερικές) παραδίδονται με έγκαιρο και ακριβή τρόπο
 7. Ανάπτυξη σχέσεων με φορείς στο σημείο και συμμετοχή σε συναντήσεις
 8. Εξασφάλιση της προστασίας των προσφύγων/προσφυγισσών, των αιτούντων/αιτουσών άσυλο και άλλων ευάλωτων πληθυσμών, σύμφωνα με τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα και τις νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις.
 9. Παροχή συμβουλών και καθοδήγησης σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία των περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας
 10. Συμβολή στην ανάπτυξη εργαλείων διοίκησης, διοικητικής μέριμνας και διαχείρισης, παρακολούθησης και τεχνικών για το προσωπικό
 11. Εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας που σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου

 

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες

 

 1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατά προτίμηση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα) από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Δικαίου, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων ή άλλων συναφών Επιστημών.
 2. Τουλάχιστον τρία (2) χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση έργων κατά προτίμηση στον ανθρωπιστικό και / ή αναπτυξιακό τομέα και ειδικότερα στον τομέα της προστασίας (protection sector).
 3. Απαραίτητη η εμπειρία στη διαχείριση ομάδας
 4. Εμπειρία στη συνεργασία με τους Διεθνείς Οργανισμούς, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς και με τις κυβερνητικές και τοπικές αρχές.
 5. Δίπλωμα Οδήγησης
 6. Εξαιρετική γνώση Αγγλικών και Ελληνικών.
 7. Καλές γνώσεις και ικανότητες εφαρμογών και λογισμικών πληροφορικής.
 8. Ικανότητα εργασίας με δική του/της πρωτοβουλία και συγχρόνως ως μέλος μιας πολυπολιτισμικής και διεπιστημονικής ομάδας.
 9. Δυνατότητα οργάνωσης και προτεραιοποίησης του φόρτου εργασίας, παίρνοντας πρωτοβουλίες, όταν ενδείκνυται.
 10. Κατανόηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης των μετακινούμενων ανθρώπων και ειδικότερα των κοινωνικοοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν
 11. Πολιτισμική ευαισθητοποίηση.

 

 

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό και τη συνοδευτική Επιστολή στο hr.diotima@gmail.com
σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_Thessaloniki_TL
Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου
Name_CV/ Name_Cover_Letter.


 

Ζητείται: Υπεύθυνος/η Έρευνας

 

Υποβολή έως: 15/01/2018

Τοποθεσία: Αθήνα

Θέση: Senior Researcher

Διάρκεια: 01.02.2018-30.6.2018

 

Περιγραφή του προγράμματος

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις που κινούνται σε 2 επιμέρους άξονες:  α) προετοιμασία και διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για επαγγελματίες σε θέματα έμφυλης βίας, β) σχεδιασμό και υλοποίηση έρευνας για θέματα που αφορούν επιζήσασες και επιζήσαντες έμφυλης βίας:

 

Περιγραφή θέσης

 

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για την επιτυχή ολοκλήρωση της έρευνας με διάρκεια 5 μήνες και χρηματοδότηση από την UNICEF. To ΚΓΜΕ Διοτίμα θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει μια έρευνα για την αποτίμηση της προσβασιμότητας σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την έμφυλη βία. Η έρευνα θα υλοποιηθεί στην Αττική, τη Βόρεια Ελλάδα, την Λέσβο και την περιοχή του Έβρου. Η έρευνα στοχεύει στην ενίσχυση της κατανόησης των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τα σημεία συμφόρησης και τα εμπόδια προσβασιμότητας στις υπηρεσίες για επιζώντες και επιζήσασες έμφυλης βίας πρόσφυγες και μετανάστ(ρι)ες (γυναίκες, άνδρες και παιδιά – συμπεριλαμβανομένων των εφήβων αγοριών και κοριτσιών). Η μεθοδολογία της έρευνας περιλαμβάνει συνεντεύξεις κλειδιά με σημαντικούς εταίρους, ομάδες εστιασμένης συζήτησης με μέλη της κοινότητας και φορείς παροχής υπηρεσιών καθώς και ατομικές συνεντεύξεις με πρώην λήπτες/τριες υπηρεσιών.

 

Γραμμές αναφοράς: Ο/Η υποψήφιος που θα επιλεχθεί θα αναφέρεται στην Επιστημονικά Υπεύθυνη. Ο/Η υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος/η για 2 ερευνητές/τριες που θα εργαστούν στην έρευνα με μερική απασχόληση.

 

 

Κύρια καθήκοντα

 

 1. Σχεδιασμός και υλοποίηση της έρευνας σε στενή συνεργασία με τα βασικά στελέχη του έργου, σύμφωνα με όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις έναντι του χρηματοδότη φορέα (UNICEF).
 2. Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα παραδοτέα και τους δείκτες της έρευνας.
 3. Εκπόνηση και παρακολούθηση των πλάνων υλοποίησης και των χρονοδιαγραμμάτων.
 4. Καθοδήγηση, επίβλεψη του συντονισμού και της διαχείρισης όλων των πτυχών της έρευνας και συμμετοχή στη συλλογή, ανάλυση δεδομένων και συγγραφή τελικών κειμένων (reports).
 5. Συντονισμός της παραγωγής εκθέσεων πολιτικής (policy reports), συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής συμπερασμάτων και συστάσεων πολιτικής και πρακτικής (policy and practice recommendations).
 6. Εκπροσώπηση της Διοτίμα σε εξωτερικές συναντήσεις.
 7. Συμμετοχή σε δημόσιες ομιλίες και παρουσιάσεις.
 8. Μετακίνηση και διανυκτέρευση εκτός έδρας που άπτονται της υλοποίησης της έρευνας.
 9. Υποστήριξη και συμβολή, σε συνεργασία με άλλους/ες εργαζόμενους/ες, σε νέες ερευνητικές προτάσεις

 

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες

 1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων ή άλλων συναφών Επιστημών
 2. Τίτλο Μεταπτυχιακών σπουδών σε συναφές αντικείμενο και  κατά προτίμηση σε έμφυλα θέματα ή/και διαθεματικότητα
 3. Πέντε (5) χρόνια εμπειρίας στην εκπόνηση ερευνών (πεδίου) κατά προτίμηση στον ανθρωπιστικό και / ή αναπτυξιακό τομέα
 4. Υψηλές δεξιότητες εκπόνησης ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας
 5. Δυνατότητα ανάπτυξης και χρήσης κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων για την υλοποίηση έρευνας υψηλής ποιότητας.
 6. Αποδεδειγμένες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας σε ποικιλία ακροατηρίων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο αναμενόμενος αντίκτυπος.
 7. Ικανότητα χρήσης ποιοτικών και ποσοτικών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων (π.χ. STATA, SPSS, Nvivo, κτλ).
 8. Καλές γνώσεις και ικανότητες εφαρμογών και λογισμικών πληροφορικής
 9. Εμπειρία με τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις των θεσμικών χορηγών/δωρητών
 10. Εξαιρετική γνώση Αγγλικών και Ελληνικών
 11. Ικανότητα εργασίας με δική του/της πρωτοβουλία και συγχρόνως ως μέλος μιας πολυπολιτισμικής και διεπιστημονικής ομάδας.
 12. Δυνατότητα οργάνωσης και προτεραιοποίησης του φόρτου εργασίας, παίρνοντας πρωτοβουλίες, όταν ενδείκνυται
 13. Κατανόηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης των μετακινούμενων ανθρώπων και ειδικότερα των κοινωνικοοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν
 14. Πολιτισμική ευαισθητοποίηση – Ερευνητική εμπειρία με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
 15. Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσωπικής οργάνωσης

 

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα, μια συνοδευτική επιστολή καθώς και δείγμα της ερευνητικής σας εμπειρίας (reports, research papers, any publications) στο hr.diotima@gmail.com αναφέροντας στο θέμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «Senior Researcher».

 

 


 

Ζητείται: Υπεύθυνος/η Έργου

 

Υποβολή έως: 08/01/2018
Τοποθεσία: Αθήνα
Θέση: Υπεύθυνος/η έργου για πλήρη απασχόληση
Ημερομηνία έναρξης: Άμεσα

 

Περιγραφή του προγράμματος

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις που κινούνται σε 2 επιμέρους άξονες:  α)
προετοιμασία και διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για επαγγελματίες για θέματα
έμφυλης βίας, β) σχεδιασμό και υλοποίηση έρευνας για θέματα που αφορούν επιζήσασες
και επιζήσαντες έμφυλης βίας:

 

Περιγραφή θέσης

 

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για όλες τις πτυχές της διαχείρισης του έργου και την επιτυχή υλοποίησή του σε συνεργασία με την Επιστημονικά Υπεύθυνη του οργανισμού. Θα παράσχει ευρεία διοικητική, προγραμματική και χρηματοοικονομική στήριξη στο έργο, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης βοήθειας για την εφαρμογή και την στενή παρακολούθηση και αξιολόγηση των αναλαμβανόμενων δράσεων. Υπό την καθοδήγηση της Επιστημονικά Υπεύθυνης της οργάνωσης, ο/η επιτυχημένος/η υποψήφιος/α θα έχει τη δυνατότητα να διεξάγει πολλαπλές εργασίες παράλληλα, να κάνει συστηματική παρακολούθηση των ομάδων και να συμμετέχει άμεσα στην υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα.

 

Γραμμές αναφοράς: Ο/Η υποψήφιος που θα επιλεχθεί θα αναφέρεται στην Επιστημονικά
Υπεύθυνη
 

Κύρια καθήκοντα

 

1. Σχεδιασμός και επίβλεψη της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του έργου σε στενή
συνεργασία με το βασικό προσωπικό του έργου, σύμφωνα με όλες τις συμβατικές
υποχρεώσεις έναντι του χρηματοδότη φορέα (UNICEF).
2. Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε
σχέση με τους δείκτες του έργου.
3. Εκπόνηση και παρακολούθηση των πλάνων υλοποίησης και των
χρονοδιαγραμμάτων
4. Καθοδήγηση και επίβλεψη του συντονισμού και της διαχείρισης όλων των πτυχών
του προγράμματος
5. Εφαρμογή διοικητικών καθηκόντων σύμφωνα με τα εσωτερικά εγχειρίδια της
οργάνωσης

6. Άμεση συμμετοχή στην οργάνωση και εκτέλεση των διάφορων προμηθειών του
έργου
7. Εκπόνηση αναφορών προόδου, αναφορών δραστηριοτήτων και άλλων αναφορών
κατόπιν αιτήματος και διασφάλιση ότι όλες οι αναφορές έργων (εσωτερικές και
εξωτερικές) ολοκληρώνονται με έγκαιρο και ακριβή τρόπο
8. Σχεδιασμός των δαπανών του έργου και εξασφάλιση της συμμόρφωσης των
δαπανών του προϋπολογισμού με τις απαιτήσεις των δωρητών
9. Διατήρηση σχέσεων συνεργασίας με τον χρηματοδότη φορέα, τις αρχές και τα
διάφορά άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
10. Εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας που σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου

 

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες

 

1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατά προτίμηση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα) από
αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών
Επιστημών, Επιστημών Δικαίου, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων ή άλλων
συναφών Επιστημών
2. Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση έργων κατά προτίμηση στον
ανθρωπιστικό και / ή αναπτυξιακό τομέα και ειδικότερα στον τομέα της προστασίας
(protection sector), της εκπαίδευσης ή της έρευνας
3. Εμπειρία με τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις των θεσμικών χορηγών/δωρητών
4. Εμπειρία στη συνεργασία με τους Διεθνείς Οργανισμούς, τις Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις καθώς και με τις κυβερνητικές και τοπικές αρχές
5. Εξαιρετική γνώση Αγγλικών και Ελληνικών
6. Καλές γνώσεις και ικανότητες εφαρμογών και λογισμικών πληροφορικής
7. Ικανότητα εργασίας με δική του/της πρωτοβουλία και συγχρόνως ως μέλος μιας
πολυπολιτισμικής και διεπιστημονικής ομάδας.

8. Δυνατότητα οργάνωσης και προτεραιοποίησης του φόρτου εργασίας, παίρνοντας
πρωτοβουλίες, όταν ενδείκνυται
9. Κατανόηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης των μετακινούμενων ανθρώπων και
ειδικότερα των κοινωνικοοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν
10. Πολιτισμική ευαισθητοποίηση
11. Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσωπικής οργάνωσης

 

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και μια
συνοδευτική επιστολή στο hr.diotima@gmail.com αναφέροντας στο θέμα του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου «Υπεύθυνος/η Έργου».

 


 

Ζητείται: Kοινωνική/ός λειτουργός

Ζητείται κοινωνικός λειτουργός για διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας σε γυναίκες πρόσφυγες Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας στο Κουτσοχερο στη Λάρισα.

Στη διαχείριση περιστατικών περιλαμβάνεται και η παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιους φορείς, συνοδεία σε υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο, παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας και γενικότερη ψυχοκοινωνική στήριξη των εξυπηρετουμένων.

 

Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις

 1. Πτυχίο Κοινωνικών Λειτουργών/Ψυχολόγων/Κοινωνικών Επιστημών (Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί)
 2. Απαραίτητη η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 3. Τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας στον τομέα του προσφυγικού/μεταναστευτικού και ειδικότερα στον τομέα της έμφυλης βίας
 4. Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 5. Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά).
 6. Γνώση άλλων γλωσσών (Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί) θα συνεκτιμηθεί

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι την Παρασκευή 8/12/2017 στο papaioannou.diotima@gmail.com

Η θέση μπορεί να καλυφθεί και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθεί ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

 


 

Ζητείται: Διερμηνέας Γαλλικών/Αραβικών

 

 

Για απασχόληση στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Γαλλικών ή και Αραβικών
 • Άριστη γνώση της ελληνικής ή και Αγγλικής (προφορική – γραπτή)
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ίντερνετ
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες.

Περιγραφή εργασιών:

 

 • Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 • Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετούμενους/ες ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενοι/ες κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
 • Να συνοδεύει τις/τους εξυπηρετούμενες/ους μαζί με την/τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας.

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι την Τετάρτη 29/11/2017 στο urban.thessaloniki.diotima@gmail.com

 

 


 

 

Ζητείται: Γυναίκα διερμηνέας Γαλλικών/Αραβικών

 

 

Για απασχόληση σε ανοιχτή δομής φιλοξενίας στην περιοχή της Λάρισας

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Γαλλικών ή και Αραβικών
 • Άριστη γνώση της ελληνικής ή και Αγγλικής (προφορική – γραπτή)
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ίντερνετ
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες.

Περιγραφή εργασιών:

 • Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 • Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετούμενους/ες ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενοι/ες κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
 • Να συνοδεύει τις/τους εξυπηρετούμενες/ους μαζί με την/τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας.

 

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι την Δευτέρα 20/11/2017 υπ’ όψιν της Δέσποινας Τσούμα στο diotima@otenet.gr

 

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες υποψήφιες, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

 


 

Υπεύθυνος/η Έργου

 

Υποβολή έως: 6/11/2017

Τοποθεσία: Αθήνα

Θέση: Υπεύθυνος/η έργου για πλήρη απασχόληση

Ημερομηνία έναρξης: Άμεσα

 

Περιγραφή του προγράμματος

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις που κινούνται σε 3 επιμέρους άξονες:  α) οργάνωση και υποστήριξη της συμμετοχής της κοινότητας στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας, β) διαχείριση υποθέσεων της σεξουαλικής και έμφυλης βίας και γ) δωρεάν νομική βοήθεια για τους/τις επιζώντες/επιζήσασες  σεξουαλικής και έμφυλης βίας σε δομές φιλοξενίας στην Αττική (Σκαραμαγκάς, Μαλακάσα, Οινόφυτα, Ριτσώνα), Θεσσαλία (Κουτσόχερο) και Κεντρική Ελλάδα (Θερμοπύλες):

 

Περιγραφή θέσης

 

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για όλες τις πτυχές της διαχείρισης του έργου και την επιτυχή υλοποίησή του σε συνεργασία με την Επιστημονικά Υπεύθυνη του οργανισμού. Θα παράσχει ευρεία διοικητική, προγραμματική και χρηματοοικονομική στήριξη στο έργο, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης βοήθειας για την εφαρμογή και την στενή παρακολούθηση και αξιολόγηση των αναλαμβανόμενων δράσεων. Υπό την καθοδήγηση της Επιστημονικά Υπεύθυνης της οργάνωσης, ο/η επιτυχημένος/η υποψήφιος/α θα έχει τη δυνατότητα να διεξάγει πολλαπλές εργασίες παράλληλα, να κάνει συστηματική παρακολούθηση των ομάδων και να συμμετέχει άμεσα στην υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση περιπτώσεων σεξουαλικής και έμφυλης βίας.

 

Γραμμές αναφοράς: Ο/Η υποψήφιος που θα επιλεχθεί θα αναφέρεται στην Επιστημονικά Υπεύθυνη

 

Κύρια καθήκοντα

 

 1. Σχεδιασμός και επίβλεψη της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του έργου σε στενή συνεργασία με το βασικό προσωπικό του έργου, σύμφωνα με όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις έναντι του χρηματοδότη φορέα (Ύπατη Αρμοστεία για τους πρόσφυγες).
 2. Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους δείκτες του έργου.
 3. Εκπόνηση και παρακολούθηση των πλάνων υλοποίησης και των χρονοδιαγραμμάτων
 4. Καθοδήγηση και επίβλεψη του συντονισμού και της διαχείρισης όλων των πτυχών του προγράμματος
 5. Εφαρμογή διοικητικών καθηκόντων σύμφωνα με τα εσωτερικά εγχειρίδια της οργάνωσης
 6. Άμεση συμμετοχή στην οργάνωση και εκτέλεση των διάφορων προμηθειών του έργου
 7. Εκπόνηση αναφορών προόδου, αναφορών δραστηριοτήτων και άλλων αναφορών κατόπιν αιτήματος και διασφάλιση ότι όλες οι αναφορές έργων (εσωτερικές και εξωτερικές) ολοκληρώνονται με έγκαιρο και ακριβή τρόπο
 8. Σχεδιασμός των δαπανών του έργου και εξασφάλιση της συμμόρφωσης των δαπανών του προϋπολογισμού με τις απαιτήσεις των δωρητών
 9. Διατήρηση σχέσεων συνεργασίας με τον χρηματοδότη φορέα, τις αρχές και τα διάφορά άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
 10. Εξασφάλιση της προστασίας των προσφύγων/προσφυγισσών, των αιτούντων/αιτουσών άσυλο και άλλων ευάλωτων πληθυσμών, σύμφωνα με τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα και τις νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις.
 11. Σχεδιασμός και επίβλεψη της ανάπτυξης, υλοποίησης και παρακολούθησης τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας σε σχέση με μηχανισμούς και δραστηριότητες προστασίας
 12. Παροχή συμβουλών και καθοδήγησης σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία των περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας
 13. Διεξαγωγή επιτόπιων επισκέψεων και συμμετοχή σε επιτόπιες δραστηριότητες στις διάφορες ανοιχτές δομές φιλοξενίας του προγράμματος κατά περίπτωση
 14. Συμβολή στην ανάπτυξη εργαλείων διοίκησης, διοικητικής μέριμνας και διαχείρισης, παρακολούθησης και τεχνικών για το προσωπικό
 15. Εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας που σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου

 

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες

 

 1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατά προτίμηση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα) από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Δικαίου, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων ή άλλων συναφών Επιστημών
 2. Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση έργων κατά προτίμηση στον ανθρωπιστικό και / ή αναπτυξιακό τομέα και ειδικότερα στον τομέα της προστασίας (protection sector)
 3. Εμπειρία με τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις των θεσμικών χορηγών/δωρητών
 4. Εμπειρία στη συνεργασία με τους Διεθνείς Οργανισμούς, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς και με τις κυβερνητικές και τοπικές αρχές
 5. Εξαιρετική γνώση Αγγλικών και Ελληνικών
 6. Καλές γνώσεις και ικανότητες εφαρμογών και λογισμικών πληροφορικής
 7. Δυνατότητα εργασίας υπό καθεστώς διαχείρισης έργου και ομάδων από απόσταση
 8. Δυνατότητα συνεργασίας και συντονισμού δραστηριοτήτων περισσότερων από 20 εργαζομένων
 9. Ικανότητα εργασίας με δική του/της πρωτοβουλία και συγχρόνως ως μέλος μιας πολυπολιτισμικής και διεπιστημονικής ομάδας.
 10. Δυνατότητα οργάνωσης και προτεραιοποίησης του φόρτου εργασίας, παίρνοντας πρωτοβουλίες, όταν ενδείκνυται
 11. Κατανόηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης των μετακινούμενων ανθρώπων και ειδικότερα των κοινωνικοοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν
 12. Πολιτισμική ευαισθητοποίηση
 13. Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσωπικής οργάνωσης

 

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή στο diotima@otenet.gr αναφέροντας στο θέμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου “Υπεύθυνος/η Έργου”.

 

———————————————————————————————————

 

Ζητούνται κοινωνικοί λειτουργοί/ψυχολόγοι/κοινωνικοί επιστήμονες για διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας σε γυναίκες πρόσφυγες στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης.

 

Στη διαχείριση περιστατικών περιλαμβάνεται και η παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιους φορείς, συνοδεία σε υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο, παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας και γενικότερη ψυχοκοινωνική στήριξη των επιζήσασων.

 

Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις

 

 1. Πτυχίο Κοινωνικών Λειτουργών/Ψυχολόγων/Κοινωνικών Επιστημών (Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί)
 2. Τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας στον τομέα του προσφυγικού/μεταναστευτικού και ειδικότερα στον τομέα της έμφυλης βίας
 3. Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 4. Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά).
 5. Γνώση άλλων γλωσσών (Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί) θα συνεκτιμηθεί

 

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι την Παρασκευή 27/10/2017 υπ’ όψιν του Θανάση Τυροβολά στο tyrovolas.diotima@gmail.com

 

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.


 

 

 

Ζητείται: Γυναίκα διερμηνέας Φαρσί

 

 

Για απασχόληση σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην περιοχή της Λάρισας

 

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Φαρσί
 • Καλή γνώση της ελληνικής ή/και της αγγλικής γλώσσας (προφορική – γραπτή)
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ίντερνετ
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες.

Περιγραφή εργασιών:

 • Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 • Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετούμενους/ες ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενοι/ες κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
 • Να συνοδεύει τις/τους εξυπηρετούμενες/ους μαζί με την/τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας.

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι την Δευτέρα 30/10/2017 υπ’ όψιν της Χρυσάνθης Τάτση στο tatsi.diotima@gmail.com

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες υποψήφιες, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

 


 

Ζητείται: Γυναίκα διερμηνέας Αραβικα-Ελληνικά/Αγγλικά

 

 

Για απασχόληση σε ανοιχτή δομή φιλοξενίας στην περιοχή της Λαμίας (Θερμοπύλες)

 

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 

 • Άριστη γνώση Αραβικών
 • Καλή γνώση της ελληνικής ή/και της αγγλικής γλώσσας (προφορική – γραπτή)
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ίντερνετ
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες.

 

Περιγραφή εργασιών:

 

 • Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 • Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετούμενους/ες ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενοι/ες κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
 • Να συνοδεύει τις/τους εξυπηρετούμενες/ους μαζί με την/τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας.

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι την Τετάρτη 1/11/2017 υπ’ όψιν της Χρυσάνθης Τάτση στο tatsi.diotima@gmail.com

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες υποψήφιες, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

 


 

Ζητούνται: Γυναίκες διερμηνείς Αραβικών/ Φάρσι

Για απασχόληση στον αστικό ιστό της Αθήνας

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Αραβικών
 • Καλή γνώση της ελληνικής ή/και της αγγλικής γλώσσας (προφορική – γραπτή)
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ίντερνετ
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες.

Περιγραφή εργασιών:

 • Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 • Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετούμενους/ες ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενοι/ες κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
 • Να συνοδεύει τις/τους εξυπηρετούμενες/ους μαζί με την/τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας.

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι την Τετάρτη 27/09/2017 υπ’ όψιν του Θανάση Τυροβολά στο tyrovolas.diotima@gmail.com

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες υποψήφιες, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

 


 

Ζητούνται Δικηγόροι για Υποθέσεις Έμφυλης βίας

 

Υποβολή μέχρι: 22/09/2017 
Τοποθεσία:
 Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Το ΚΓΜΕ Διοτίμα υλοποιεί πρόγραμμα προστασίας θυμάτων έμφυλης βίας (GBV survivors). Στο πλαίσιο αυτό αναζητά δικηγόρους με έδρα τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, για την νομική υποστήριξη και διεκπεραίωση των υποθέσεων των ωφελούμενων, οι οποίες ενδεικτικά θα αφορούν ποινικές διαδικασίες (υποβολή μήνυσης, παρακολούθηση υπόθεσης, παράσταση στο ακροατήριο, δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής), πολιτικές διαδικασίες (ασφαλιστικά μέτρα, προσωρινή διαταγή, ρύθμιση ζητημάτων επιμέλειας και διατροφής) και διοικητικές διαδικασίες (ενώπιον δημόσιων υπηρεσιών και κυρίως Υπηρεσίας Ασύλου).
Απαραίτητα προσόντα:
        Τουλάχιστον πενταετής εμπειρία στη δικηγορία και σε διαδικασίες ασύλου.
        Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
        Εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων έμφυλης βίας (ενδοοικογενειακή βία, θύματα trafficking).
        Προηγούμενη συνεργασία (σε εθελοντική ή αμειβόμενη θέση) με φορέα της Κοινωνίας των Πολιτών.

 

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι την Παρασκευή 22/9/2017 υπ’ όψιν της Δέσποινας Τσούμα στο legal.diotima@gmail.com

 

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

 


 

Διερμηνείς Αραβικών

 

Προθεσμία Υποβολής: 15/9/2017

 

Ζητούνται Διερμηνείς σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας της Κεντρικής Ελλάδας και της Θεσσαλίας.

 

Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις

 1. Απαραίτητη – Άριστη γνώση Αραβικών
 2. Επιθυμητή – Γνώση άλλης γλώσσας κυρίως Γαλλικών, Κιρμαντζί, Σορανί
 3. Άριστη γνώση της ελληνικής ή και Αγγλικής (προφορική – γραπτή)
 4. Βασικές γνώσεις χρήσης H/Y και ιντερνέτ
 5. Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες

 

Περιγραφή εργασιών:

 1. Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 2. Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετημένους/ ες ώστε να υπάρχει διασφαλίσει ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενες κατανουν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
 3. Να συνοδεύει τις/ τους εξυπηρετούμενους μαζί με την/ τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο ότν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 4. Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπής ομάδας

 

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι 15/9/2017 υπ’ όψην της Χρυσάνθης Τάτση στο tatsi.diotima@gmail.com


 

Διερμηνείς Αραβικών και Φαρσί 

 

Προθεσμία Υποβολής: 15/9/2017

 

Ζητούνται Διερμηνείς σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας της Αττικής.

 

Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις

 1. Απαραίτητη – Άριστη γνώση Αραβικών ή Φαρσί
 2. Επιθυμητή – Γνώση άλλης γλώσσας κυρίως Γαλλικών, Κιρμαντζί, Σορανί
 3. Άριστη γνώση της ελληνικής ή και Αγγλικής (προφορική – γραπτή)
 4. Βασικές γνώσεις χρήσης H/Y και ιντερνέτ
 5. Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες

 

Περιγραφή εργασιών:

 

 1. Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 2. Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετημένους/ ες ώστε να υπάρχει διασφαλίσει ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενες κατανουν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
 3. Να συνοδεύει τις/ τους εξυπηρετούμενους μαζί με την/ τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 4. Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπής ομάδας

 

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι 15/9/2017 υπ’ όψην της Χρυσάνθης Τάτση στο tatsi.diotima@gmail.com

 

 


 

Κοινωνικές Λειτουργοί

 

Τοποθεσία: Αττική
Προθεσμία Υποβολής: 12/9/2017

 

Ζητούνται Κοινωνικές Λειτουργοί για διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας της Αττικής.

 

Στη διαχείριση περιστατικών περιλαμβάνεται και η παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιους φορείς συνοδεία σε υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο, παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας και γενικότερη ψυχοκοινωνική στήριξη των επιζησάντων/ επιζήσασων.

 

Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις

 1. Πτυχίο Κοινωνικών Λειτουργών (Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί)
 2. Τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας στον τομέα του προσφυγικού/ μεταναστευτικού και ειδικότερα στον τομέα της έμφυλης βίας
 3. Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 4. Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 5. Γνώση άλλων γλωσσών (Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί) θα συνεκτιμηθεί

 

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου υπ’ όψην της Χρυσάνθης Τάτση στο tatsi.diotima@gmail.com


Κοινωνικές Λειτουργοί

 

Τοποθεσίες: Λάρισα, Βόλος , Θερμοπύλες
Προθεσμία Υποβολής: 12/9/2017

 

Ζητούνται Κοινωνικές Λειτουργοί για διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας της Κεντρικής Ελλάδας και της Θεσσαλίας.

 

Στη διαχείριση περιστατικών περιλαμβάνεται και η παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιους φορείς συνοδεία σε υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο, παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας και γενικότερη ψυχοκοινωνική στήριξη των επιζησάντων/ επιζήσασων.

 

Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις

 

 1. Πτυχίο Κοινωνικών Λειτουργών (Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί)
 2. Τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας στον τομέα του προσφυγικού/ μεταναστευτικού και ειδικότερα στον τομέα της έμφυλης βίας
 3. Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 4. Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 5. Γνώση άλλων γλωσσών (Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί) θα συνεκτιμηθεί

 

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου υπ’ όψην της Χρυσάνθης Τάτση στο tatsi.diotima@gmail.com


Ψυχολόγοι

 

Τοποθεσίες: Λάρισα, Βόλος , Θερμοπύλες
Προθεσμία Υποβολής: 12/9/2017

 

Ζητούνται γυναίκες ψυχολόγοι για θέσες διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας της Κεντρικής Ελλάδας και της Θεσσαλίας.
Στη διαχείριση περιστατικών περιλαμβάνεται και η παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιους φορείς συνοδεία σε υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο, παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας και γενικότερη ψυχοκοινωνική στήριξη των επιζησάντων/ επιζήσασων.

 

Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις

 

 1. Πτυχίο Ψυχολογίας (Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί)
 2. Τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας στον τομέα του προσφυγικού/ μεταναστευτικού και ειδικότερα στον τομέα της έμφυλης βίας
 3. Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 4. Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 5. Γνώση άλλων γλωσσών (Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί) θα συνεκτιμηθεί

 

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι τη Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου υπ’ όψην της Χρυσάνθης Τάτση στο tatsi.diotima@gmail.com

 


 

Ψυχολόγοι

 

Τοποθεσία: Αττική
Προθεσμία Υποβολής: 12/9/2017

 

Ζητούνται γυναίκες ψυχολόγοι για θέσες διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας της Αττικής.
Στη διαχείριση περιστατικών περιλαμβάνεται και η παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιους φορείς συνοδεία σε υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο, παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας και γενικότερη ψυχοκοινωνική στήριξη των επιζησάντων/ επιζήσασων.

 

Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις

 

 1. Πτυχίο Ψυχολογίας (Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί)
 2. Τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας στον τομέα του προσφυγικού/ μεταναστευτικού και ειδικότερα στον τομέα της έμφυλης βίας
 3. Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 4. Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 5. Γνώση άλλων γλωσσών (Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί) θα συνεκτιμηθεί

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι τη Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου υπ’ όψην της Χρυσάνθης Τάτση στο tatsi.diotima@gmail.com

 


 

Ζητούνται κοινωνικοί λειτουργοί/ψυχολόγοι/κοινωνικοί επιστήμονες για διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας σε γυναίκες πρόσφυγες στον αστικό ιστό της Αθήνας.

Στη διαχείριση περιστατικών περιλαμβάνεται και η παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιους φορείς, συνοδεία σε υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο, παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας και γενικότερη ψυχοκοινωνική στήριξη των επιζήσασων.

 

Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις

 1. Πτυχίο Κοινωνικών Λειτουργών/Ψυχολόγων/Κοινωνικών Επιστημών (Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί)
 2. Τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας στον τομέα του προσφυγικού/μεταναστευτικού και ειδικότερα στον τομέα της έμφυλης βίας
 3. Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 4. Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά).
 5. Γνώση άλλων γλωσσών (Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί) θα συνεκτιμηθεί

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι την Παρασκευή 1/9/2017 υπ’ όψιν του Θανάση Τυροβολά στο tyrovolas.diotima@gmail.com

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.


Υπεύθυνη/ος Έργου

Υποβολή έως: 20/08/2017

Τοποθεσία: Αθήνα

Θέση: Υπεύθυνος έργου για Πλήρης απασχόληση

Ημερομηνία έναρξης: Άμεσα

Περιγραφή του προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις που κινούνται σε 3 επιμέρους άξονες:  α) οργάνωση και υποστήριξη της συμμετοχής της κοινότητας στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής και έμφυλης βίαςβ) διαχείριση υποθέσεων της σεξουαλικής και έμφυλης βίαςγ) δωρεάν νομική βοήθεια για τους/τις επιζώντες/επιζήσασες  σεξουαλικής και έμφυλης βίας σε δομές φιλοξενίας στην Αττική (Σκαραμαγκάς, Μαλακάσα, Οινόφυτα, Ριτσώνα), Θεσσαλία (Κουτσόχερο) και Κεντρική Ελλάδα (Θερμοπύλες):

Περιγραφή θέσης

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για όλες τις πτυχές της διαχείρισης του έργου και την επιτυχή υλοποίησή του σε συνεργασία με την Επιστημονικά Υπεύθυνη του οργανισμού. Θα παράσχει ευρεία διοικητική, προγραμματική και χρηματοοικονομική στήριξη στο έργο, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης βοήθειας για την εφαρμογή και την στενή παρακολούθηση και αξιολόγηση των αναλαμβανόμενων δράσεων. Υπό την καθοδήγηση της Επιστημονικά Υπεύθυνης της οργάνωσης, ο/η επιτυχημένος/η υποψήφιος/α θα έχει τη δυνατότητα να διεξάγει πολλαπλές εργασίες παράλληλα, να κάνει συστηματική παρακολούθηση των ομάδων και να συμμετέχει άμεσα στην υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση περιπτώσεων σεξουαλικής και έμφυλης βίας.

Γραμμές αναφοράς: Ο/Η υποψήφιος που θα επιλεχθεί θα αναφέρεται στην Επιστημονικά Υπεύθυνη

Κύρια καθήκοντα

 1. Σχεδιασμός και επίβλεψη της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του έργου σε στενή συνεργασία με το βασικό προσωπικό του έργου, σύμφωνα με όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις έναντι του χρηματοδότη φορέα (Ύπατη Αρμοστεία για τους πρόσφυγες).
 2. Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους δείκτες του έργου.
 3. Εκπόνηση και παρακολούθηση των πλάνων υλοποίησης και των χρονοδιαγραμμάτων
 4. Καθοδήγηση και επίβλεψη του συντονισμού και της διαχείρισης όλων των πτυχών του προγράμματος
 5. Εφαρμογή διοικητικών καθηκόντων σύμφωνα με τα εσωτερικά εγχειρίδια της οργάνωσης
 6. Άμεση συμμετοχή στην οργάνωση και εκτέλεση των διάφορων προμηθειών του έργου
 7. Εκπόνηση αναφορών προόδου, αναφορών δραστηριοτήτων και άλλων αναφορών κατόπιν αιτήματος και διασφάλιση ότι όλες οι αναφορές έργων (εσωτερικές και εξωτερικές) ολοκληρώνονται με έγκαιρο και ακριβή τρόπο
 8. Σχεδιασμός των δαπανών του έργου και εξασφάλιση της συμμόρφωσης των δαπανών του προϋπολογισμού με τις απαιτήσεις των δωρητών
 9. Διατήρηση σχέσεων συνεργασίας με τον χρηματοδότη φορέα, τις αρχές και τα διάφορά άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
 10. Εξασφάλιση της προστασίας των προσφύγων/προσφυγισσών, των αιτούντων/αιτουσών άσυλο και άλλων ευάλωτων πληθυσμών, σύμφωνα με τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα και τις νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις.
 11. Σχεδιασμός και επίβλεψη της ανάπτυξης, υλοποίησης και παρακολούθησης τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας σε σχέση με μηχανισμούς και δραστηριότητες προστασίας
 12. Παροχή συμβουλών και καθοδήγησης σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία των περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας
 13. Διεξαγωγή επιτόπιων επισκέψεων και συμμετοχή σε επιτόπιες δραστηριότητες στις διάφορες ανοιχτές δομές φιλοξενίας του προγράμματος κατά περίπτωση
 14. Συμβολή στην ανάπτυξη εργαλείων διοίκησης, διοικητικής μέριμνας και διαχείρισης, παρακολούθησης και τεχνικών για το προσωπικό
 15. Εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας που σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες

 1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατά προτίμηση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα) από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Δικαίου, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων ή άλλων συναφών Επιστημών.
 2. Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση έργων κατά προτίμηση στον ανθρωπιστικό και / ή αναπτυξιακό τομέα και ειδικότερα στον τομέα της προστασίας (protection sector).
 3. Εμπειρία με τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις των θεσμικών χορηγών/δωρητών.
 4. Εμπειρία στη συνεργασία με τους Διεθνείς Οργανισμούς, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς και με τις κυβερνητικές και τοπικές αρχές.
 5. Εξαιρετική γνώση Αγγλικών και Ελληνικών.
 6. Καλές γνώσεις και ικανότητες εφαρμογών και λογισμικών πληροφορικής.
 7. Δυνατότητα εργασίας υπό καθεστώς διαχείρισης έργου και ομάδων από απόσταση.
 8. Δυνατότητα συνεργασίας και συντονισμού δραστηριοτήτων περισσότερων από 20 εργαζομένων
 9. Ικανότητα εργασίας με δική του/της πρωτοβουλία και συγχρόνως ως μέλος μιας πολυπολιτισμικής και διεπιστημονικής ομάδας.
 10. Δυνατότητα οργάνωσης και προτεραιοποίησης του φόρτου εργασίας, παίρνοντας πρωτοβουλίες, όταν ενδείκνυται.
 11. Κατανόηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης των μετακινούμενων ανθρώπων και ειδικότερα των κοινωνικοοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν
 12. Πολιτισμική ευαισθητοποίηση.
 13. Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσωπικής οργάνωσης

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή στο diotima@otenet.gr αναφέροντας στο θέμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου “Υπεύθυνος/η Έργου”.


Ζητούνται Δικηγόροι για Υποθέσεις Έμφυλης βίας

Υποβολή μέχρι: 22/09/2017
Τοποθεσία: Λαμία/ Λάρισα/ Αττική

Το ΚΓΜΕ Διοτίμα υλοποιεί πρόγραμμα προστασίας θυμάτων έμφυλης βίας (GBV survivors). Στο πλαίσιο αυτό αναζητά δικηγόρους, για την νομική υποστήριξη και διεκπεραίωση των υποθέσεων των ωφελούμενων, οι οποίες ενδεικτικά θα αφορούν ποινικές διαδικασίες (υποβολή μήνυσης, παρακολούθηση υπόθεσης, παράσταση στο ακροατήριο, δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής), πολιτικές διαδικασίες (ασφαλιστικά μέτρα, προσωρινή διαταγή, ρύθμιση ζητημάτων επιμέλειας και διατροφής) και διοικητικές διαδικασίες (ενώπιον δημόσιων υπηρεσιών και κυρίως Υπηρεσίας Ασύλου).

Απαραίτητα προσόντα:

 1. Τουλάχιστον πενταετής εμπειρία στη δικηγορία και σε διαδικασίες ασύλου.
 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 3. Εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων έμφυλης βίας (ενδοοικογενειακή βία, θύματα trafficking).
 4. Προηγούμενη συνεργασία (σε εθελοντική ή αμειβόμενη θέση) με φορέα της Κοινωνίας των Πολιτών.

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι την Παρασκευή 22/9/2017 υπ’ όψιν της Δέσποινας Τσούμα στο legal.diotima@gmail.com

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

___________________________________________________________________

Υπεύθυνη Ομάδας

Προθεσμία υποβολής 31/08/2017.

Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το ΚΓΜΕ Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί με χρηματοδότηση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) συγκεκριμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management) στην περιοχή της Αττικής, της Κεντρικής Ελλάδας, και της Θεσσαλίας.

Κύρια καθήκοντα

 1.  Υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
 2. Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους δείκτες του έργου
 3. Καθοδήγηση και επίβλεψη του συντονισμού και της διαχείρισης της ομάδας στο σημείο
 4. Εφαρμογή διοικητικών καθηκόντων σύμφωνα με τα εσωτερικά εγχειρίδια της οργάνωσης
 5. Συμμετοχή στη πρόβλεψη αναγκών για τις δραστηριότητες του προγράμματος
 6. Εκπόνηση αναφορών προόδου, αναφορών δραστηριοτήτων και άλλων αναφορών κατόπιν αιτήματος και διασφάλιση ότι όλες οι αναφορές έργων (εσωτερικές και εξωτερικές) παραδίδονται με έγκαιρο και ακριβή τρόπο
 7. Ανάπτυξη σχέσεων με φορείς στο σημείο και συμμετοχή σε συναντήσεις
 8. Εξασφάλιση της προστασίας των προσφύγων/προσφυγισσών, των αιτούντων/αιτουσών άσυλο και άλλων ευάλωτων πληθυσμών, σύμφωνα με τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα και τις νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις.
 9. Παροχή συμβουλών και καθοδήγησης σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία των περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας
 10. Συμβολή στην ανάπτυξη εργαλείων διοίκησης, διοικητικής μέριμνας και διαχείρισης, παρακολούθησης και τεχνικών για το προσωπικό
 11. Εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας που σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες

 1.         Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατά προτίμηση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα) από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Δικαίου, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων ή άλλων συναφών Επιστημών.
 2.        Τουλάχιστον τρία (2) χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση έργων κατά προτίμηση στον ανθρωπιστικό και / ή αναπτυξιακό τομέα και ειδικότερα στον τομέα της προστασίας (protection sector).
 3.        Απαραίτητη η εμπειρία στη διαχείριση ομάδας.
 4.        Εμπειρία στη συνεργασία με τους Διεθνείς Οργανισμούς, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς και με τις κυβερνητικές και τοπικές αρχές.
 5.        Δίπλωμα Οδήγησης
 6.        Εξαιρετική γνώση Αγγλικών και Ελληνικών.
 7.        Καλές γνώσεις και ικανότητες εφαρμογών και λογισμικών πληροφορικής.
 8.        Ικανότητα εργασίας με δική του/της πρωτοβουλία και συγχρόνως ως μέλος μιας πολυπολιτισμικής και διεπιστημονικής ομάδας.·          Δυνατότητα οργάνωσης και προτεραιοποίησης του φόρτου εργασίας, παίρνοντας πρωτοβουλίες, όταν ενδείκνυται.
 9.       Κατανόηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης των μετακινούμενων ανθρώπων και ειδικότερα των κοινωνικοοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν
 10.       Πολιτισμική ευαισθητοποίηση.

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα υπ’ όψην υπ’ όψιν του Θανάση Τυροβολά στο tyrovolas.diotima@gmail.com.

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος