Μελέτη ανάλυσης εταιρικών πρακτικών που προωθούν την ισότητα των φύλων

Author:
admin
Posted in:
Δημοσιεύσεις, Μελέτες-Έρευνες
Comments:
Χωρίς σχόλια

Η «Μελέτη ανάλυσης και ταξινόμησης επιλεγμένων εταιρικών πρακτικών που έμπρακτα προωθούν την ισότητα των φύλων στο περιβάλλον απασχόλησης» περιλαμβάνει δύο μέρη. Στο πρώτο εξετάζονται η αλληλεπίδραση και οι επιπτώσεις των δηµόσιων και εταιρικών πρακτικών για την προώθηση της ισότητας των φύλων στο εταιρικό εργασιακό περιβάλλον. Στο μελετούνται οι πρακτικές των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου EQUAL µε τίτλο «Ίσες Ευκαιρίες & Ανάπτυξη: ∆ηµιουργία Μηχανισµού ∆ιευκόλυνσης & Υποστήριξης της ∆ιαδικασίας Ενσωµάτωσης της Αρχής των Ίσων Ευκαιριών στο Περιβάλλον Απασχόλησης», που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ελληνικό Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στο πλάισιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «EQUAL».

Οµάδα Συγγραφής Μέρους Α’ 

Βουγιούκα Άννα (ΚΓΜΕ)
Λαναρά Ιφιγένεια (BPM)
Λιάπη Μαρία (ΚΓΜΕ)
Μπλάθρα Σοφία (BPM)

Υπεύθυνος Συγγραφής Μέρους Β’

Ρούβαλης Βασίλης (ΚΕΘΙ)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ