Διοτίμα > Νέα >
52803627_2119020244846655_7499715190393405440_o
27 Φεβ
Συνέδριο για τις μεταναστευτικές πολιτικές στην Ευρώπη

Διεθνές συνέδριο, την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου και Παρασκευή 1 Μαρτίου, διοργανώνει η Inter Alia και το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

49577050_10215748103349201_42512440994299904_n
23 Νοέ
Πολιτικές για την ισότητα των φύλων

Οι πολιτικές για την ισότητα των δύο φύλων ταυτίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου με τις ευρωπαϊκές πολιτικές κατευθύνσεις, που δημιουργούν το νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο εθνικών παρεμβάσεων.

4 Νοέ
Η οπτική του φύλου στις εθνικές πολιτικές

Πρόκειται για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου εργαλείου – οδηγού, που θα προσφέρει στα στελέχη σχεδιασμού/παρακολούθησης της υλοποίησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Υπουργείων, μεθοδολογία και εξειδικευμένες κατευθύνσεις προκειμένου να ενσωματώνουν την οπτική του φύλου και να διασφαλίζουν την εφαρμογή της ισότητας των φύλων σε όλα τα στάδια. Αφενός μεν εκ των προτέρων, κατά τη φάση σχεδιασμού και...

25 Νοέ
Το φύλο στην επαγγελματική κατάρτιση

Το «Πακέτο ευαισθητοποίησης για την ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στην επαγγελματική κατάρτιση», αποτελεί μια συνθετική απεικόνιση των δεδομένων σχετικά με το ρόλο της εκπαίδευσης και ειδικότερα της επαγγελματικής κατάρτισης στην αναπαραγωγή κοινωνικών ανισοτήτων και ειδικότερα ανισοτήτων ως προς τα φύλα, που βασίζονται στα έμφυλα στερεότυπα και σχετίζονται με τις επαγγελματικές επιλογές ανδρών και γυναικών....