Διοτίμα > Νέα >
1 Μαΐ
Μελέτη χαρτογράφησης της υφιστάμενης κατάστασης στη ΓΣΕΕΒΕ

Η «Μελέτη χαρτογράφησης της υφιστάμενης κατάστασης» διενεργήθηκε από το Κέντρο Διοτίμα, το 2012, στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση των Γυναικών στα Συλλογικά όργανα της ΓΣΕΒΕΕ και για τη λειτουργία Υπηρεσίας για θέματα ισότητας των φύλων»,  στο πλαίσιο του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2013» της ΕΥΕ/ΓΓΙΦ. Στοχεύει στην καταγραφή και ανάλυση...

1 Μαρ
Μελέτη ανάλυσης εταιρικών πρακτικών που προωθούν την ισότητα των φύλων

Η «Μελέτη ανάλυσης και ταξινόμησης επιλεγμένων εταιρικών πρακτικών που έμπρακτα προωθούν την ισότητα των φύλων στο περιβάλλον απασχόλησης» περιλαμβάνει δύο μέρη. Στο πρώτο εξετάζονται η αλληλεπίδραση και οι επιπτώσεις των δηµόσιων και εταιρικών πρακτικών για την προώθηση της ισότητας των φύλων στο εταιρικό εργασιακό περιβάλλον. Στο μελετούνται οι πρακτικές των ελληνικών επιχειρήσεων. Η μελέτη εκπονήθηκε...

1 Φεβ
Πολιτικές προώθησης ίσων ευκαιριών σε επιχειρήσεις: συγκριτική ανάλυση σε χώρες της ΕΕ

Η μελέτη «Συγκριτική Ανάλυση Δημόσιων Πολιτικών σε Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Εντοπισμός και Επεξεργασία Καλών Πρακτικών», του ΚΓΜΕ Διοτίμα εκπονήθηκε από στα πλαίσια του έργου EQUAL µε τίτλο «Ίσες Ευκαιρίες & Ανάπτυξη: ∆ηµιουργία Μηχανισµού ∆ιευκόλυνσης & Υποστήριξης της ∆ιαδικασίας Ενσωµάτωσης της Αρχής των Ίσων Ευκαιριών στο Περιβάλλον Απασχόλησης». Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάλυση...

1 Απρ
Θεσμικοί σχηματισμοί και κοινωνικό πεδίο: ο ρόλος των ΜΚΟ στη διαμόρφωση πολιτικών

Με τη μελέτη-εμπειρογνωμοσύνη με το τίτλο «Θεσμικοί σχηματισμοί και κοινωνικό πεδίο – o ρόλος των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση των πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο» επιχειρεί μια περιγραφή της εικόνας και του ρόλου των ΜΚΟ στις πρόσφατες και τρέχουσες διεργασίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με τη μορφή της διακυβέρνησης, από τη Λευκή Βίβλο έως τη...