Διοτίμα > Νέα >
42503638_2403472856336820_1781138287864315904_n
8 Οκτ
Διερμηνέας Φαρσί

Περιοχή: Μυτιλήνη Πλήρη Απασχόληση 3 μήνες Προθεσμία Υποβολής :05/10/2018 Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το ΚΓΜΕ Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί με...

42503638_2403472856336820_1781138287864315904_n
8 Οκτ
Κοινωνική Λειτουργός

Περιοχή: Μυτιλήνη Πλήρη Απασχόληση 3 μήνες Προθεσμία υποβολής: 05/10/2018 Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το ΚΓΜΕ Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί με...

42503638_2403472856336820_1781138287864315904_n
8 Οκτ
Διερμηνέας Γαλλικών

Μυτιλήνη 3μήνες Deadline:05/10/2018 Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το ΚΓΜΕ Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί με χρηματοδότηση από την Ύπατη Αρμοστεία του...

42503638_2403472856336820_1781138287864315904_n
8 Οκτ
Κοινωνική Λειτουργός/Ψυχολόγος

Περιοχή: Θεσσαλία (Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα) Πλήρης Απασχόληση 3 μήνες Προθεσμία υποβολής 10/10/2018 Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το ΚΓΜΕ Διοτίμα σχεδίασε...