Ποιες είμαστε

Το Κέντρο Διοτίμα, κατά τη μακρά παρουσία του, επιδιώκει να συμβάλει στη διαμόρφωση και προώθηση πολιτικών έμφυλης ισότητας, στη βάση μιας διττής στρατηγικής προσέγγισης: αφενός την ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου ως οριζόντια διάσταση στις πολιτικές και παρεμβάσεις (gender mainstreaming), αφετέρου την υλοποίηση στοχευμένων στις γυναίκες, δράσεων και πρωτοβουλιών (θετικές δράσεις).

Συμμετέχει ενεργά σε κοινωνικές και πολιτικές δράσεις του γυναικείου – φεμινιστικού χώρου, στην Ελλάδα και διεθνώς. Στην πορεία του, μέσα στα χρόνια, επηρεάστηκε από τις νέες θεωρητικές εξελίξεις και ιδέες, αναπτύσσοντας αντίστοιχες στρατηγικές στοχεύσεις, πολιτικές πρωτοβουλίες και πρακτικές.

Το Κέντρο Διοτίμα έχει αποτελέσει τόπο συνάντησης, ανταλλαγής ιδεών, συζητήσεων και αλληλεπιδράσεων, ανοιχτό σε νέες κοινωνικές προκλήσεις. Συγκροτεί ένα «χώρο», που επιδιώκει να συνθέτει τα θεωρητικά ζητήματα και τις πολιτικές, με την αναστοχαστική γνώση από το πεδίο και την ακτιβιστική δράση, επιτρέποντας έτσι την ανάδυση εναλλακτικών αφηγήσεων, που δημιουργούν ρήγματα σε προκαταλήψεις και εθνοκεντρικές οριοθετήσεις του εαυτού και του «άλλου».

Ταυτότητα

Το Κέντρο Διοτίμα είναι μη κερδοσκοπικός φορέας με προφίλ γυναικείας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης. Δημιουργήθηκε το 1989 κατόπιν πρωτοβουλίας μιας ομάδας γυναικών, με διαφορετικές επιστημονικές προελεύσεις. Κατά την πολυετή δράση μας έχουμε σταθερά επιδιώξει τη συστηματική ανάδειξη και αντιμετώπιση των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής.

Ερευνητικό κέντρο εξειδικευμένο σε θέματα φύλου και ισότητας. Πραγματοποιεί έρευνες πεδίου, εφαρμόζοντας τη φεμινιστική και συμπεριληπτική προσέγγιση. Διατυπώνει και διαχέει προτάσεις πολιτικής, στη βάση της ερευνητικής δουλειάς του και της εργασίας του στο πεδίο. Δημιουργεί εργαλεία άσκησης πολιτικής για την προώθηση της έμφυλης ισότητας. Σκοπός του είναι  η ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου, της φυλής, της κοινωνικής τάξης, της ηλικίας κ.ά.  σε κοινωνικές, εργασιακές, μεταναστευτικές, ενταξιακές και άλλες πολιτικές.

Πιστοποιημένο κέντρο παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από το 1996. Παρέχει υπηρεσίες νομικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε επιζώσες έμφυλης βίας. Υλοποιεί δράσεις ενδυνάμωσης και προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και προώθησης στην (αυτo)-απασχόληση, για όλες τις γυναίκες και ειδικότερα για ομάδες γυναικών που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό, όπως άνεργες, μονογονείς, επιζώσες έμφυλης βίας, μετανάστριες/προσφύγισσες, κ.ά.

Φορέας υλοποίησης δράσεων συνηγορίας και ευαισθητοποίησης. Συμβάλλει στην έμφυλη κατανόηση της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, στη συνηγορία υπέρ των έμφυλων δικαιωμάτων, στην κατοχύρωση του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού των γυναικών. Πιέζει για διαφάνεια και λογοδοσία. Διαμορφώνει διαύλους ανοιχτού διαλόγου μεταξύ διαφορετικών υποκειμένων (επιστημονική κοινότητα, θεσμικοί φορείς, κοινωνία των πολιτών, φεμινιστικές και ΛΟΑΤΚΙ συλλογικότητες κ.ά.). Διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις εργασίας και ανοικτές δημόσιες συζητήσεις, για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των δράσεων. Πραγματοποιεί εκστρατείες ευαισθητοποίησης πολλαπλών ομάδων.

Φορέας υλοποίησης δράσεων εκπαίδευσης. Πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα και παρεμβάσεις  για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ενδυνάμωση των ίδιων των γυναικών, αλλά και την επιμόρφωση μιας σειράς επαγγελματιών/λειτουργών, για την αναγνώριση και την ολιστική αντιμετώπιση περιστατικών έμφυλης βίας.

Ομάδα

Ένας μεγάλος αριθμός επιστημονισσών/ων, ερευνητριών, εκπαιδευτριών και στελεχών έχει συμβάλει και συνεχίζει να συμβάλει όλα αυτά τα χρόνια στο έργο μας. Στην ομάδα μας ανήκουν και όλες εκείνες οι γυναίκες με τις οποίες ήρθαμε κοντά, ανταλλάξαμε εμπειρίες, γνώσεις και αντλήσαμε έμπνευση και δύναμη, για να συνεχίζουμε.

Διοικούσα επιτροπή

Τη διοικούσα επιτροπή μπορείτε να τη δείτε εδώ

Διαβάστε το καταστατικό μας