Διοτίμα > Cases > Κοινωνική Δράση > EQUAL_GEN: Νέες και νέοι για την ισότητα των φύλων

EQUAL_GEN: Νέες και νέοι για την ισότητα των φύλων

logo
Κατάσταση : Τρέχον

Το έργο «EQUAL_GEN: Νέες και νέοι για την ισότητα των φύλων» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund με συντονιστή φορέα το Κέντρο Διοτίμα και φορείς υλοποίησης το Anasa Cultural Center και τους Emantes International LGBTQIA+ Solidarity, για την περίοδο Απρίλιος 2022 – Μάρτιος 2024. Επισκεφτείτε τη σελίδα του έργου εδώ.

Σκοπός

Η έμφυλη βία, με το σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό της πρόσημο, επηρεάζει τις ζωές πλήθους ανθρώπων, κυρίως γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Το έργο «EQUAL_GEN» στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση γύρω από τα ζητήματα της ισότητας και της έμφυλης βίας και απευθύνεται σε πολλαπλές ομάδες, δίνοντας έμφαση σε νέα άτομα (16-30 ετών), καθώς η εφηβεία και τα πρώτα χρόνια της ενηλικότητας αποτελούν περίοδο διαμορφωτικών εμπειριών ως προς τις πεποιθήσεις και τον τρόπο βίωσης και έκφρασης του φύλου.

Δράσεις

  • 6 εργαστήρια ενδυνάμωσης, αυτογνωσίας, διεύρυνσης ικανοτήτων και ενημέρωσης σε νεους νεες 18-30, σχετικά με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και των γυναικών
  • Καλλιτεχνικά εργαστήρια ευαισθητοποίησης για την ισότητα με την αξιοποίηση εργαλείων της σύγχρονης τέχνης, στην Αθήνα (10 εργαστήρια) και 3 πόλεις της περιφέρειας (4 εργαστήρια σε κάθε πόλη). Έκθεση των παραγόμενων έργων τέχνης
  • 12 ομάδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης νέων (16-30 ετών) για ζητήματα ισότητας των φύλων, έμφυλων ρόλων, έμφυλων ταυτοτήτων και έμφυλης βίας
  • Διοργάνωση δράσεων συλλογικής ενδυνάμωσης και φροντίδας στο πλαίσιο ομάδας ομηλίκων
  • Διαδικτυακές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών
  • Ψηφιακή καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από το ζητήματα φύλου και ισότητας
  • Παραγωγή 2 θεματικών policy briefs, σχετικά με την πρόληψη της έμφυλης βίας και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στην παιδαγωγική διαδικασία

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

  • 1520 άτομα συνολικά (εκπαιδευτικοί, νέοι/νέες 16-30) θα ευαισθητοποιηθούν αναφορικά με θέματα που αφορούν την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας
  • 600 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων θα επιμορφωθούν, προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίξουν μαθήτριες/μαθητές που έχουν εμπειρίες έμφυλης βίας καθώς και να προάγουν την ισότητα των φύλων μέσα από τις εκπαιδευτικές δράσεις
  • 300.000 άτομα θα ενημερωθούν μέσω ψηφιακής εκστρατείας ευαισθητοποίησης

 

Το έργο «EQUAL_GEN:  Νέοι και νέες για την ισότητα των φύλων» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund με φορέα υλοποίησης το Κέντρο Διοτίμα και εταίρους το Anasa Cultural Center και τους Emantes International LGBTQIA+ Solidarity.

Το  πρόγραμμα  Activecitizensfund,  ύψους  €  13,5  εκ.,  χρηματοδοτείται  από  την  Ισλανδία,  το  Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA  Grants.  Το  πρόγραμμα  στοχεύει  στην  ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην  προαγωγή  των  δημοκρατικών  διαδικασιών,  στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοι-νά  και  στην  προάσπιση  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων.  Τη  διαχείριση  της  επιχορήγησης  του  προ-γράμματος  Activecitizensfund  για  την  Ελλάδα  έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και  το  SolidarityNow.  Διαβάστε περισσότερα  εδώ: www.activecitizensfund.gr.

logo