Διοτίμα > Νέα > Δελτία Τύπου > ΔΤ| Πρόγραμμα για επιζώντα άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες

ΔΤ| Πρόγραμμα για επιζώντα άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες

Posted by: Διοτίμα
Category: Δελτία Τύπου, Νέα

Η liminal και το Κέντρο Διοτίμα, με την υποστήριξη της Alliance for Gender Equality in Europe, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα νέο πρόγραμμα που αφορά την ευαισθητοποίηση και υποστήριξη επιζωσών/-ντων έμφυλης βίας με αισθητηριακές αναπηρίες.

Τα άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, των οποίων η αυτονομία συχνά δεν είναι δεδομένη, αποκλείονται από τις υφιστάμενες δομές και την εξειδικευμένη υποστήριξη που χρειάζονται. Καθώς η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα και οι ανάγκες της δεν λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των υπαρχουσών δομών και υπηρεσιών, δυσχεραίνει ιδιαίτερα η υποστήριξη στη διαφυγή τους από παραβιαστικές και κακοποιητικές σχέσεις και η εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους για μια ζωή απαλλαγμένη από κάθε μορφή έμφυλης  βίας.

Αναγνωρίζοντας το σημαντικό αυτό κενό, το νέο αυτό πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία μιας προσβάσιμης καμπάνιας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης πάνω σε ζητήματα έμφυλης βίας και στη δημιουργία συμπεριληπτικών υπηρεσιών υποστήριξης ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες που βρίσκονται σε κίνδυνο ή  έχουν βιώσει έμφυλη βία.

Μέσω της συνεργασίας τους οι δύο φορείς επιχειρούν να απαντήσουν στις προκλήσεις που συνδέονται με την αναπηρία και το φύλο, δημιουργώντας ένα προσβάσιμο μονοπάτι ενημέρωσης και υποστήριξης από και για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες για την αποτροπή φαινομένων έμφυλης βίας, την υποστήριξη των επιζωσών/-ντων αλλά και την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας.