Διοτίμα > Νέα > Νέα > Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Έμφυλη ανισότητα στην εκπροσώπηση

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Έμφυλη ανισότητα στην εκπροσώπηση

Posted by: Διοτίμα
Category: Νέα

Την Δευτέρα 14/1/2019 συζητήθηκε στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η έκθεση για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο μόνο αιρετό θεσμικό όργανο της ΕΕ.

Η Έκθεση περιγράφει την κατάσταση στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την προώθηση της διάστασης του φύλου τόσο στη διοίκησή του, όσο και στο επίπεδο χάραξης και υιοθέτησης πολιτικής.

Έμφυλη ανισότητα στην εκπροσώπηση

Με βάση τα ευρήματα επισημαίνεται πως η σύνθεση του Ε.Κ. σε καμιά περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει την αριθμητική καταγραφή του πληθυσμού ως προς το φύλο στην ΕΕ. Και αυτό γιατί μόνο το 36,1% των ευρωβουλευτών είναι γυναίκες. Αυτή η έμφυλη ανισότητα αντικατοπτρίζεται πιο έντονα στη σύνθεση του Προεδρείου του Κοινοβουλίου, το οποίο αποτελείται από 20 άνδρες και μόλις 7 γυναίκες. Επιπλέον, σε ανώτερες διοικητικές θέσεις του Κοινοβουλίου (γενικοί διευθυντές και διευθυντές), το ποσοστό των γυναικών το 2016 ήταν μόλις 11% και το 2017 33%. Στην έκθεση παροτρύνονται τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα μέλη τους να διασφαλίσουν ισόρροπη εκπροσώπηση των υποψηφίων για τις ευρωεκλογές του 2019 μέσω καταλόγων εφεδρείας ή άλλων μεθόδων, όπως οι κατάλογοι ισοτιμίας.

Παρενόχληση μεταξύ βουλευτών

Επίσης, η έκθεση ζητά, την αναθεώρηση του οδικού χάρτη για «την αντιμετώπιση συγκρούσεων και περιστατικών παρενόχλησης μεταξύ βουλευτών και διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών ή άλλων υπαλλήλων». Μεταξύ άλλων προτείνει την υιοθέτηση των εξής μέτρων:

  • παροχή υποχρεωτικής κατάρτισης για όλους τους βουλευτές και όλο το προσωπικό ως προς τα θέματα παρενόχλησης
  • σύσταση ειδικής ομάδας ανεξάρτητων, εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, με εντολή να εξετάσει την κατάσταση της σεξουαλικής παρενόχλησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • η ενίσχυση των επιτροπών καταπολέμησης της παρενόχλησης με τη συγχώνευσή τους σε μία επιτροπή της οποίας η σύνθεσή θα μεταβάλλεται ανάλογα με την υπό εξέταση περίπτωση και με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων όπως δικηγόρων και γιατρών ως μόνιμων μελών της επιτροπής

Τέλος στην έκθεση τονίζεται η αναγκαιότητα υλοποίησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων, που θα εξαλείψουν την ασυνείδητη, μεροληπτική συμπεριφορά και παρενόχληση. Τονίζεται δε ότι τα εν λόγω μαθήματα κατάρτισης θα πρέπει: να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ισότητα των φύλων· να είναι υποχρεωτικά για τους διευθυντές και τα μέλη εξεταστικών επιτροπών· να ενθαρρύνονται όλα τα άλλα μέλη του προσωπικού του ΕΚ να συμμετέχουν ενεργά σε αυτά.

«Ισόρροπη εκπροσώπηση φύλων στις εκλογές και στα υψηλά αξιώματα»

Κατά τη συζήτηση της έκθεσης στην ολομέλεια πραγματοποίησε παρέμβαση η ευρωβουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-GUE/NGL , Κωνσταντίνα Κούνεβα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η σημερινή έκθεση λέει δυνατά μια πραγματικότητα που η πλειοψηφία δεν φαντάζεται πως ισχύει στο Ευρωκοινοβούλιο. Ανισότητα! Σε πόσες θέσεις του Κοινοβουλίου είναι γυναίκες; Μόλις το 36%! Για να μην πω για φύλα που δεν εκπροσωπούνται καν! Χρειαζόμαστε άμεσα:ισόρροπη εκπροσώπηση των υποψηφίων σε εκλογές και υψηλά αξιώματα, εκπαίδευση και ενημέρωση για αμερόληπτη και μη στερεοτυπική συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες και τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα».