ΔΤ | Σχέδιο Δράσης ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ αποκλεισμού

Posted by: Διοτίμα
Category: Δελτία Τύπου, Νέα

Το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών Διοτίμα, υλοποιεί Σχέδιο Δράσης με τίτλο: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ_Δράσεις ενδυνάμωσης, πρόληψης της έμφυλης βίας, ενίσχυσης της κοινωνικής / εργασιακής (επαν)ένταξης ευπαθών ομάδων γυναικών.

Το Σχέδιο Δράσης έχει στόχο να συμβάλει στην πρόληψη/καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας κατά των γυναικών και στη συμβουλευτική υποστήριξη γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες για την κοινωνική και εργασιακή ένταξή τους.

Για πληροφορίες απευθύνεστε στα γραφεία του Κέντρου, Νίκης 24, Σύνταγμα

Τηλέφωνα: 210 3244380, Ωρες: 10.00-17.00

Το Σχέδιο Δράσης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους (αρ. υποέργου: 4) στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Γυναικείων Οργανώσεων)» (Α’ & Β’ Κύκλου), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» (Δικαιούχος: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων).

 

sponsors