Συνεργασία της ΓΓΙΦ με φορείς για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης

Author:
Διοτίμα
Posted in:
Νέα
Comments:
Δεν υπάρχουν Σχόλια

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), συνεπής στις αρχές της και στο στόχο της να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, προσφέρει υπηρεσίες μέσω του Δικτύου δομών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε γυναίκες πρόσφυγες, που είναι θύματα ή εν δυνάμει θύματα βίας ή/και σε γυναίκες μόνες, χωρίς υποστηρικτικό πλαίσιο,  οι οποίες είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και τα παιδιά τους.

Στην προσπάθεια αυτή, η ΓΓΙΦ ανέλαβε την πρωτοβουλία να ζητήσει την αρωγή όλων, των εμπλεκόμενων με το προσφυγικό, κρατικών φορέων, καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ως επισφράγιση αυτής της συνεργασίας, σήμερα, 8 Φεβρουαρίου 2017,  ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (Γ.Γ.Υ.), της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (Γ.Γ.Δ.Υ.), του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.), του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.ΠΕ.),της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας περιγράφει τόσο τις αρμοδιότητες όλων των συνεργαζόμενων φορέων, όσο και την ακριβή διαδικασία παραπομπής του ωφελούμενου πληθυσμού στα Συμβουλευτικά Κέντρα και τους Ξενώνες Φιλοξενίας του Δικτύου δομών για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν δράσεις διάχυσης και δημοσιότητας του περιεχομένου του Πρωτοκόλλου στους επαγγελματίες του πεδίου είτε πρόκειται για κρατικούς φορείς, είτε για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Διεθνείς Οργανισμούς.