Ημερίδα της ΓΓΙΦ για τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης

Posted by: Διοτίμα
Category: Νέα

Το Απρίλιο 2018, η Ελληνική Βουλή επικύρωσε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και αναθεώρησε σχετικές διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας.

Σημασία της σύμβασης

Η σημασίας της επικύρωσης από την Ελλάδα είναι μεγάλη, τόσο σε συμβολικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Όπως τονίζει η Αγγελική Σεραφείμ, συντονίστρια των Νομικών Υπηρεσιών του Κέντρου Διοτίμα: «Πρόκειται για σπουδαίο εργαλείο, καθώς αποτυπώνει με συστηματοποιημένο τρόπο μορφές έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας που ως τώρα δεν αναγνωρίζονταν νομικά ως τέτοιες».

«Είναι, βέβαια, περιορισμένη η δυνατότητα του νομοθέτη να αλλάζει συνειδήσεις και έμφυλα στερεότυπα, ωστόσο ο νόμος που την επικυρώνει, τροποποιώντας και τη σχετική εσωτερική νομοθεσία, αποκτά ένα πρακτικό αντίκρισμα, γίνεται μια καλή αρχή».

Ημερίδα της ΓΓΙΦ

Με αφορμή την έναρξη ισχύος της Σύμβασης, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) θα πραγματοποιήσει ημερίδα με θέμα: «Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης). Έναρξη ισχύος της στην Ελλάδα: Από την θεωρία στην πράξη».

Η ημερίδα θα διεξήχθη την Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 με ώρα έναρξης στις 10:00, στο Αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας – Φραγκούδη 11 & Αλεξ. Πόντου, Καλλιθέα.

«Στόχος της είναι η εστίαση στις επιμέρους πτυχές που συνθέτουν την Σύμβαση προκειμένου να αναδυθούν οι παράμετροι που ορίζουν την έναρξη ισχύος της στην Ελλάδα και να διαφανεί το πέρασμα μιας τόσο σημαντικής για τα θέματα ισότητας Σύμβασης από την θεωρία στην πράξη» όπως τονίζεται στο Δελτίο Τύπου της ΓΓΙΦ.

Στις τέσσερις εισηγήσεις θα παρουσιαστεί: η διαδρομή της Σύμβασης, ο ρόλος των ΜΚΟ και της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής στην επικύρωσή της, η σημασία της ως νόμος του ελληνικού κράτους.

Η ημερίδα υλοποιείται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου µε τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη δράσεων δημοσιότητας (ενημέρωση – ευαισθητοποίηση) σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο» της πράξης με τίτλο «Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» του Ε.Π. Μεταρρύθμιση δημόσιου τομέα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και με τη λήξη της ημερίδας, θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.