Διοτίμα > Νέα
Ελληνικό δίκτυο για την καταπολέμηση της φτώχειας

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, ιδρυτικό μέλος του ομώνυμου Ευρωπαϊκού Δικτύου (ΕΑPN), έχει περιλάβει μέχρι και σήμερα 25 εθελοντικές, μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Το Κέντρο Διοτίμα στο Δίκτυο Κέντρων Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Στο πλαίσιο του Β και Γ΄ ΚΠΣ, και με ομπρέλα την τότε Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, διαμορφώθηκαν εθνικές πολιτικές για κοινωνική, εργασιακή ένταξη με ευρωπαϊκή/εθνική χρηματοδότηση.

Η πραγματικότητα της φτώχειας σε αριθμούς

Ακολουθεί εισήγηση της Μαρίας Μαρινάκου, Μέλους Δ.Σ Ελληνικού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας* στην Ανοικτή Δημόσια Συζήτηση για τη φτώχεια στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Το ελληνικό δίκτυο για τη φτώχεια στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Ακολουθεί εισήγηση της Μαρίνας Αγγελάκη Μέλους Δ.Σ Ελληνικού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας* στην Ανοικτή Δημόσια Συζήτηση για τη φτώχεια στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

ΔΤ | Σχέδιο Δράσης ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ αποκλεισμού

Το ΚΓΜΕ Διοτίμα, υλοποιεί Σχέδιο Δράσης με τίτλο: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ Δράσεις ενδυνάμωσης, πρόληψης της έμφυλης βίας, ενίσχυσης της κοινωνικής / εργασιακής (επαν)ένταξης ευπαθών ομάδων γυναικών.

Πολιτικές για την ισότητα των φύλων

Οι πολιτικές για την ισότητα των δύο φύλων ταυτίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου με τις ευρωπαϊκές πολιτικές κατευθύνσεις, που δημιουργούν το νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο εθνικών παρεμβάσεων.