Κοινωνική δράση, δικτύωση, συνηγορία

Το ΚΓΜΕ Διοτίμα, ως ΜΚΟ με φεμινιστικές καταβολές, στηρίζει τις ίδιες τις γυναίκες στην αυτο-οργάνωσή τους μέσα από δράσεις και προγράμματα ενδυνάμωσης. Κατά την πολυετή δράση του, έχει συμμετάσχει και υποστηρίξει:  διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης (κοινοβούλιο) για νομοθετικές πρωτοβουλίες, νομο-παρασκευαστικές επιτροπές, ομάδες άσκησης πίεσης, δίκτυα ανάδειξης και προώθησης κοινωνικών – πολιτικών θέσεων και διεκδίκησης δικαιωμάτων (ομάδων) γυναικών, εθνικά και διεθνή fora, κινηματικές και ακτιβιστικές πρωτοβουλίες.

Σε αυτή την κατεύθυνση, αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένα σημαντικές συμμετοχές:

  • Επιτροπές της Βουλή (Επιτροπή για τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, υποεπιτροπή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,  Άτυπη συνάντηση της ΓΓΙΦ για το σχέδιο Νόμου «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας» στη Βουλή κ.ά.)
  • Ομάδα εργασίας για τον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς (ΕΜΑ), που σχετίζεται με το trafficking
  • SGBV working group και SGBV sub working group για το Πρωτόκολλο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορέων του SGBV στην Ελλάδα, της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες (UNHCR)
  • Επιτροπή του ACCMR του δήμου Αθηναίων, με θέμα «Γυναίκες Πρόσφυγες – Έμφυλες διακρίσεις στη διαχείριση της καθημερινής διαβίωσης»
  • ΔΕΣΜε(Δίκτυο Ένταξης Μεταναστριών), που επεξεργάστηκε και έθεσε με ολοκληρωμένο τρόπο το ζήτημα της γυναικείας μετανάστευσης και επέλεξε ως θέμα αιχμής την οικιακή εργασία των μεταναστριών,
  • Ελληνικό Δίκτυο Καταπολέμησης της Φτώχιας, που ενισχύει ομάδες γυναικών χωρίς πρόσβαση σε βασικά κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα.