Διοτίμα > Βία κατά των γυναικών > Έμφυλη βία στον προσφυγικό πληθυσμό

Έμφυλη βία στον προσφυγικό πληθυσμό

Το ΚΓΜΕ Διοτίμα στη βάση της μακρόχρονης και συστηματικής ενασχόλησης του με τα θέματα έμφυλης βίας συνεχίζει και εντείνει τις προσπάθειές του, για την καταπολέμηση όλων των περίπλοκων μορφών που αυτή λαμβάνει. Συγκεκριμένα, σε μια περίοδο παρόξυνσης του φαινομένου, στο πλαίσιο της πρόσφατης προσφυγικής «κρίσης» στην Ελλάδα, το Κέντρο υλοποιεί δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας, εις βάρος μιας ιδιαίτερα ευάλωτης ομάδας, των γυναικών και κοριτσιών προσφύγων.

Σκοπός μας είναι να ανταποκριθούμε στις ιδιαίτερες ανάγκες του προσφυγικού πληθυσμού, καθώς οι νεοεισερχόμενες πρόσφυγες αντιμετωπίζουν μη συνήθεις μορφές έμφυλης βίας (παραδοσιακές επιβλαβείς πρακτικές, όπως ακρωτηριασμό εξωτερικών γεννητικών οργάνων και εγκλήματα τιμής, αναγκαστικούς και πρώιμους γάμους, βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και της παραμονής τους σε δομές προσωρινής φιλοξενίας) και η προσφυγική τους ιδιότητα αποτελεί σημαντική παράμετρο στη διαδικασία ενδυνάμωσης, υποστήριξης και προστασίας τους.

Το ΚΓΜΕ Διοτίμα υλοποιεί σειρά προγραμμάτων και παρεμβάσεων σχετικά με την έμφυλη βία εις βάρος των γυναικών και κοριτσιών προσφύγων, καθώς και των ανδρών/αγοριών και ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.

Βασικοί στόχοι της δράσης μας είναι:

  • Καταγραφή αναγκών, τόσο στις δομές προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων όσο και στον αστικό ιστό, και διατύπωση προτάσεων για τη διασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των προσφυγισσών, από κάθε μορφή έμφυλης βίας
  • Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συνοδεία, ενδυνάμωση, νομική υποστήριξη κ.ά.)
  • Προγράμματα δωρεάν νομικής βοήθειας σε επιζήσασες έμφυλης βίας, με έμφαση στον προσφυγικό πληθυσμό στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα
  • Δράσεις πρόληψης, για την ευαισθητοποίηση όλων των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με τις επιβιώσασες (στις δομές φιλοξενίας και τα αστικά κέντρα), καθώς και της προσφυγικής κοινότητας
  • Σεμινάρια ενημέρωσης γυναικών προσφύγων σχετικά με τα δικαιώματα τους σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, αναφορικά με το άσυλο και την προστασία από την έμφυλη βία
  • Δράσεις ενδυνάμωσης και ένταξης (εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλευτική, απόκτηση δεξιοτήτων κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης κ.ά.)