Διοτίμα > Νέα > Θέσεις Εργασίας > Υπεύθυνη/ος ομάδας, Θεσ/νίκη, προθεσμία υποβολής 13/06/22

Υπεύθυνη/ος ομάδας, Θεσ/νίκη, προθεσμία υποβολής 13/06/22

Posted by: Διοτίμα
Category: Θέσεις Εργασίας

Θέση: Υπεύθυνη/ος Ομάδας

Περιοχή: Θεσσαλονίκη

Τύπος: Πλήρης απασχόληση

Προθεσμία υποβολής: 13/06/2022

Στόχοι του προγράμματος του Κέντρου Διοτίμα με τίτλο «Υπηρεσίες πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέσβο και εξ αποστάσεως στα νησιά» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ είναι α) η πρόληψη της έμφυλης βίας μέσω της ενδυνάμωσης των μεταναστευτικών κοινοτήτων στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λέσβο και τη Χίο και β) η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής και νομικής βοήθειας σε αιτούσες άσυλο/προσφύγισσες που είναι επιζώσες έμφυλης βίας στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λέσβο.

Στο πλαίσιο αυτό ζητείται Υπέυθυνη/ος  έργου για την υλοποίηση του προγράμματος.

 

Κύρια καθήκοντα και αρμοδιότητες

 • Υλοποίησης των δραστηριοτήτων του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
 • Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους δείκτες του έργου
 • Καθοδήγηση και επίβλεψη του συντονισμού και της διαχείρισης της ομάδας στο σημείο
 • Εφαρμογή διοικητικών καθηκόντων σύμφωνα με τα εσωτερικά εγχειρίδια της οργάνωσης
 • Συμμετοχή στη πρόβλεψη αναγκών για τις δραστηριότητες του προγράμματος
 • Εκπόνηση αναφορών προόδου, αναφορών δραστηριοτήτων και άλλων αναφορών κατόπιν αιτήματος και διασφάλιση ότι όλες οι αναφορές έργων (εσωτερικές και εξωτερικές) παραδίδονται με έγκαιρο και ακριβή τρόπο
 • Ανάπτυξη σχέσεων με φορείς στο σημείο και συμμετοχή σε συναντήσεις
 • Εξασφάλιση της προστασίας των προσφύγων/προσφυγισσών, των αιτούντων/αιτουσών άσυλο και άλλων ευάλωτων πληθυσμών, σύμφωνα με τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα και τις νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις
 • Παροχή συμβουλών και καθοδήγησης σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία των περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας
 • Συμβολή στην ανάπτυξη εργαλείων διοίκησης, διοικητικής μέριμνας και διαχείρισης, παρακολούθησης και τεχνικών για το προσωπικό
 • Εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας που σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου
 • Συνδρομή σε δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης του φορέα
 • Συμμετοχή και εκπροσώπηση του φορέα σε επιστημονικές συναντήσεις, συνέδρια, ενημερωτικές δράσε

 

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Δικαίου, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων ή άλλων συναφών επιστημών.
 • Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση έργων κατά προτίμηση στον ανθρωπιστικό και / ή αναπτυξιακό τομέα και ειδικότερα στον τομέα της προστασίας (protection sector) και του individual case management
 • Εμπειρία στη διοργάνωση δραστηριοτήτων προβολής, και προαγωγής και συνεργασία με τους Διεθνείς Οργανισμούς, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τις μεταναστευτικές ή/και προσφυγικές κοινότητες που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη καθώς και με τις κυβερνητικές και τοπικές αρχές
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Εξαιρετική γνώση Αγγλικών και Ελληνικών
 • Καλές γνώσεις και ικανότητες εφαρμογών και λογισμικών πληροφορικής
 • Ικανότητα εργασίας με δική του/της πρωτοβουλία και συγχρόνως ως μέλος μιας πολυπολιτισμικής και διεπιστημονικής ομάδας
 • Δυνατότητα οργάνωσης και προτεραιοποίησης του φόρτου εργασίας, παίρνοντας πρωτοβουλίες, όταν ενδείκνυται
 • Κατανόηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης των μετακινούμενων ανθρώπων και ειδικότερα των κοινωνικοοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν
 • Πολιτισμική ευαισθητοποίηση

Λόγω της πολιτικής διασφάλισης που εφαρμόζει ο φορέας οι εργαζόμενες/οι πρέπει να τηρούν τις αξίες και αρχές που περιγράφονται σε αυτή. Οι επιτυχημένες/οι υποψήφιες/οι θα υποβληθούν σε έλεγχο ασφαλείας μέσω αναφορών από προηγούμενους εργοδότες.

Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας από δύο προηγούμενες θέσεις εργασίας

Παρακαλούμε να στείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα και τη συνοδευτική επιστολή στο [email protected]  σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_TL

Παρακαλούμε φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στον τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου Name_CV/ Name_Cover_Letter.

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.