Search
Close this search box.
Διαχειρίστρια περιστατικών έμφυλης βίας, Μυτιλήνη, προθεσμία υποβολής 16/07/2024
Zητείται διαχειρίστρια περιστατικών έμφυλης βίας για το νησί της Λέσβου.

Θέση: διαχειρίστρια περιστατικών έμφυλης βίας

Τύπος απασχόλησης: πλήρης απασχόληση

Τοποθεσία: Μυτιλήνη

Προθεσμία Υποβολής : 16/07/2024

Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένει στην Ελλάδα, και ειδικότερα των ατόμων εκείνων (γυναικών, ανδρών, ΛΟΑΤΚΙ+) που έχουν εμπειρίες έμφυλης βίας και/ή βρίσκονται σε συνθήκες αυξημένου κινδύνου για βία τέτοιας μορφής, το Κέντρο Διοτίμα υλοποιεί το πρόγραμμα “ GBV Prevention,Risk Mitigation and Response ” στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λέσβο με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) την πρόληψη της έμφυλης βίας μέσω της ενίσχυσης/ενδυνάμωσης των μεταναστευτικών κοινοτήτων και β) την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής και νομικής βοήθειας σε αιτούσες/ντες άσυλο, προσφύγισσες/πρόσφυγες που έχουν επιζήσει της έμφυλης βίας.

Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος, το Κέντρο Διοτίμα αναζητά διαχειρίστρια περιστατικών έμφυλης βίας για το νησί της Λέσβου.

Στη διαχείριση περιστατικών περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης επειγόντων περιστατικών, η παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιους φορείς και η συνεργασία με αυτούς για το βέλτιστο συμφέρον των εξυπηρετούμενων, η συνοδεία σε υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο, η παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας, η διατήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου περιστατικών και γενικότερα η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης ενέργειας σχετικής με την υλοποίηση του έργου.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Ψυχολόγου/Κοινωνικού Λειτουργού (Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί)
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον τομέα του προσφυγικού/μεταναστευτικού και ειδικότερα στον τομέα της έμφυλης βίας
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
  • Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
  • Γνώση άλλων γλωσσών (Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί) θα συνεκτιμηθεί

Το Κέντρο Διοτίμα εφαρμόζει Πολιτική Διασφάλισης και το προσωπικό του πρέπει να τηρεί τις αξίες και τις αρχές που περιγράφονται σε αυτήν. Η/Ο επιτυχούσα/ών υποψήφια/ος θα χρειαστεί να συμπεριλάβει στοιχεία επικοινωνίας προηγούμενων εργοδοτών προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος ασφαλείας.

Το Κέντρο Διοτίμα εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής σε συμπεριφορές που είναι ασυμβίβαστες με τους σκοπούς και τους στόχους του, όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση, η σεξουαλική παρενόχληση, η κατάχρηση εξουσίας και οι διακρίσεις. Στο Κέντρο Διοτίμα δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε ένα συμπεριληπτικό και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον εργασίας που σέβεται και προωθεί τη διαφορετικότητα.

Το Κέντρο Διοτίμα προσλαμβάνει, απασχολεί, εκπαιδεύει και προωθεί ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία, το χρώμα, το φύλο,την ταυτότητα φύλου, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, τη σωματική ή πνευματική αναπηρία, την εθνική καταγωγή ή οποιαδήποτε άλλο λόγο διάκρισης καλύπτεται από το εθνικό και διεθνές δίκαιο. Κάθε απασχόληση αποφασίζεται με βάση τα προσόντα, τις ικανότητες, την ακεραιότητα και τις οργανωτικές ανάγκες του φορέα.

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό σας στο hr.diotima@gmail.com σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_CM_LV, φροντίζοντας το συνημμένο αρχείο να έχει στον τίτλο το επώνυμο και το είδος του αρχείου (π.χ. Name_CV). Παρακαλούμε συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας από δύο προηγούμενες θέσεις εργασίας.

Η θέση μπορεί να καλυφθεί και νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθεί η/ο κατάλληλη/ος υποψήφια/ος, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

share

πρόσφατα άρθρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο