λογότυπα
""

Οι άνθρωποι σε κίνηση αντιμετωπίζουν καθημερινά εμπόδια στην πρόσβαση τους στη στέγαση, την απασχόληση και την υγεία. Η ψηφιακή καμπάνια “Do the human right thing” επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει και ενημερώσει για τις παραβιάσεις αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων/ισσών και αιτούντων/ουσών ασύλου. 

Με τη δική τους φωνή

Τα ανθρώπινα δικαιώματα απειλούνται για όλες και όλους, όταν χιλιάδες άνθρωποι αποκλείονται συστηματικά από τη στέγη και την υγειονομική περίθαλψη, ενώ καλούνται να υπερπηδήσουν σημαντικά εμπόδια για να βρουν δουλειά.

Η διασφάλιση αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι υποχρέωση κάθε ευνομούμενης Πολιτείας. Δίνει τη δυνατότητα σε ξεριζωμένους και ευάλωτους ανθρώπους να ανακτήσουν την αυτονομία  τους και να ονειρευτούν το μέλλον τους. Συμβάλλει καθοριστικά στην ομαλή ένταξη τους, με μακροπρόθεσμα οφέλη για την ελληνική κοινωνία.

Στην καμπάνια δίνουμε το μικρόφωνο στους ίδιους τους ανθρώπους σε κίνηση για να μας μιλήσουν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην προσπάθεια τους να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες για μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Με κεντρικό σύνθημα “Spread our voice”, σε καλούμε να αναλάβεις και εσύ δράση. Προάσπισε τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων σε κίνηση. Ύψωσε τη φωνή σου για την ουσιαστική εφαρμογή τους για όλους τους ανθρώπους. Μοιράσουν την καμπάνια. 

 

Info

Η καμπάνια σχεδιάστηκε από το Κέντρο Διοτίμα και υλοποιήθηκε την περίοδο Οκτώβριος 2021 – Ιούνιος 2022. Απευθύνεται στο ευρύ κοινό, σε όλες/ους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την Κοινωνία των Πολιτών, φορείς και οργανώσεις. Εντάσσεται στο πλαίσιο του ομώνυμου προγράμματος “Do the human right thing | Υψώνουμε τη φωνή μας για τα δικαιώματα των προσφύγων”.  

 

«Xωρίς σπίτι – χωρίς ελπίδα»

Μία αποτίμηση της στεγαστικής κατάστασης των αιτούντων-αιτουσών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας υπό το πρίσμα του δικαιώματος στη στέγαση

«Αναζητώντας μια νέα ζωή – αναζητώντας εργασία»

Μία αποτίμηση της εργασιακής κατάστασης των αιτούντων/ αιτουσών & δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα  

«Δικαίωμα στην υγεία - δικαίωμα στη ζωή»

Μια αποτίμηση της
πρόσβασης στις υπηρεσίες φροντίδας της υγείας των
αιτούντων/-σων και
δικαιούχων άσυλο στην
Ελλάδα

Το έργο “Do the human right thing – Υψώνουμε  τη  Φωνή  μας  για  τα  Δικαιώματα  των  Προσφύγων ” υλοποιείται από το πρόγραμμα Activecitizensfund  στην Ελλάδα από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) και τους εταίρους του, την  International  Rescue Committee Hellas (IRC), το Κέντρο Διοτίμα και την Popaganda.

Το  πρόγραμμα  Activecitizensfund,  ύψους  €  13,5  εκ.,  χρηματοδοτείται  από  την  Ισλανδία,  το  Λιχτεν-στάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματο-δοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA  Grants.  Το  πρόγραμμα  στοχεύει  στην  ενδυνά-μωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινω-νίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην  προαγωγή  των  δημοκρατικών  διαδικασιών,  στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοι-νά  και  στην  προάσπιση  των  ανθρωπίνων  δικαιω-μάτων.  Τη  διαχείριση  της  επιχορήγησης  του  προ-γράμματος  Activecitizensfund  για  την  Ελλάδα  έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και  το  SolidarityNow. 

Διαβάστε περισσότερα  εδώ: www.activecitizensfund.gr.

""
Μετάβαση στο περιεχόμενο