• Ερευνητικό Κέντρο Εξειδικευμένο σε θέματα φύλου και ισότητας
  • Υποστήριξη Πιστοποιημένο Κέντρο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
  • Γυναικεία ΜΚΟ Συμβολή στην έμφυλη κατανόηση της κοινωνικής ζωής

ΚΑΜΠΑΝΙΑ

ΚΑΜΠΑΝΙΑ

UnlockYourPower-Teaser-StaticCover_ FbCover

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το Κέντρο Γυναικείων Ερευνών και Μελετών Διοτίμα είναι μη κερδοσκοπικός φορέας με προφίλ γυναικείας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης. Δημιουργήθηκε το 1989 κατόπιν πρωτοβουλίας μιας ομάδας γυναικών, με διαφορετικές επιστημονικές προελεύσεις. Κατά την πολυετή δράση του έχει σταθερά επιδιώξει τη συστηματική ανάδειξη και αντιμετώπιση των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής.

ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟ

Νομική βοήθεια σε γυναίκες με περιορισμένο εισόδημα

Νομική στήριξη σε επιζώσες προσφύγισσες

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη

Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής