Διοτίμα > Νέα > Θέσεις Εργασίας > Εκπαιδευτής/τρια για θέματα έμφυλης βίας, προθεσμία υποβολής 25/3/2019

Εκπαιδευτής/τρια για θέματα έμφυλης βίας, προθεσμία υποβολής 25/3/2019

Posted by: Διοτίμα
Category: Θέσεις Εργασίας

Θέση: Εκπαιδευτής/Εκπαιδεύτρια για θέματα έμφυλης βίας

Τύπος Απασχόλησης: Μερική  Απασχόληση (3 μήνες)

Περιοχή: Θεσσαλονίκη

Προθεσμία υποβολής: 25/03/2019

Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το Κέντρο Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) πρόγραμμα παρεμβάσεων που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management) και νομικής βοήθειας στην περιοχή της Αττικής, της Θεσσαλονίκης & της Λέσβου. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος και συγκεκριμένα στον πυλώνα πρόληψης, προβλέπεται η διοργάνωση 3 εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε στελέχη υπηρεσιών που έρχονται σε επαφή ή δύνανται να ανταποκριθούν σε περιστατικά έμφυλης βίας στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας (Θεσσαλονίκη).

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για όλες τις πτυχές του σχεδιασμού και υλοποίησης των εκπαιδεύσεων στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου σε συνεργασία με την Επιστημονικά Υπεύθυνη και την Υπεύθυνη Έργου.

Κύρια καθήκοντα

 • Χαρτογράφηση αναγκών εκπαίδευσης σε στελέχη πεδίου μέσω της επικοινωνίας με φορείς που παρέχουν υπηρεσίες προστασίας στο προσφυγικό πληθυσμό (στέγαση, υγεία, νομική βοήθεια κα).
 • Ανάπτυξη και προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εκπαίδευσης και το προφίλ των συμμετεχόντων.
 • Διοργάνωση και εποπτεία των εκπαιδεύσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου. Παροχή εκπαίδευσης σε στελέχη δημόσιων υπηρεσιών που έρχονται σε επαφή με τον προσφυγικό πληθυσμό και καλούνται να ανταποκριθούν σε περιστατικά έμφυλης βίας.
 • Εκπόνηση αναφορών προόδου, αναφορών αξιολόγησης εκπαιδεύσεων και άλλων αναφορών κατόπιν αιτήματος με έγκαιρο και ακριβή τρόπο.
 • Τήρηση του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων.
 • Συνεργασία με την υπεύθυνη έργου σε ζητήματα που αφορούν την διεξαγωγή των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και την ομαλή διεξαγωγή τους.
 • Εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας που σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου.

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατά προτίμηση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα) από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Νομικών Επιστημών, Επιστημών Δικαίου, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων ή άλλων συναφών Επιστημών.
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση με καθήκοντα όπως περιγράφονται ανωτέρω.
 • Εμπειρία στην προετοιμασία και τον σχεδιασμό εκπαιδεύσεων
 • Εμπειρία στη συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς και με τις κυβερνητικές και τοπικές αρχές.
 • Εξαιρετική γνώση Αγγλικών και Ελληνικών.
 • Άριστες γνώσεις και ικανότητες εφαρμογών και λογισμικών πληροφορικής.
 • Ικανότητα εργασίας με δική του/της πρωτοβουλία και συγχρόνως ως μέλος μιας πολυπολιτισμικής και διεπιστημονικής ομάδας.
 • Δυνατότητα οργάνωσης και προτεραιοποίησης του φόρτου εργασίας, παίρνοντας πρωτοβουλίες, όταν ενδείκνυται
 • Πολιτισμική ευαισθητοποίηση.

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό και τη συνοδευτική Επιστολή στο [email protected] σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_TR_THES2019.

Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου
Name_CV/ Name_Cover_Letter.

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος. Λόγω αναμενόμενου μεγάλου όγκου βιογραφικών, επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις υποψήφιες/τους υποψήφιους που θα κληθούν για συνέντευξη.