Ενημερωτικό φυλλάδιο για τον προσφυγικό πληθυσμό σε ελληνικά & αγγλικά

Posted by: Διοτίμα
Category: Δημοσιεύσεις, Ενημερωτικά Φυλλάδια

Στο ενημερωτικό φυλλάδιο περιγράφονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο Διοτίμα

στον προσφυγικό πληθυσμό στα παραρτήματα του φορέα σε όλη την Ελλάδα,

καθώς και πληροφορίες για τις γλώσσες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο στα ελληνικά

Ενημερωτικό Φυλλάδιο στα αγγλικά