ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Η εφηβεία και τα πρώτα χρόνια της ενηλικότητας αποτελούν περίοδο διαμορφωτικών εμπειριών ως προς τις πεποιθήσεις για την έμφυλη ισότητα και τον τρόπο βίωσης και έκφρασης του φύλου.Το έργο «EQUAL_GEN» φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει και ενημερώσει τις νέες και τους νέους σχετικά με τα έμφυλα δικαιώματα και την πρόληψη της έμφυλης βίας. Μέσα από ποικίλες δράσεις επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην αφύπνιση τους, ώστε να γίνουν φορείς κοινωνικής αλλαγής, πρέσβειρες και πρεσβευτές μιας κοινωνίας έμφυλης δικαιοσύνης.

_ΤΟ_ΕΡΓΟ

Το έργο «EQUAL_GEN: Νέοι και νέες για την ισότητα των φύλων» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund με φορέα υλοποίησης το Κέντρο Διοτίμα, το Anasa Cultural Center και τους Emantes International LGBTQIA+ Solidarity.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Solidarity Now. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ:

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες: www.eeagrants.org, http://www.norwaygrants.org & www.eeagrants.gr

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη:

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους. Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με 13 τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του. Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων – Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντίκτυπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας προστασίας του περιβάλλοντος και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών. Περισσότερες πληροφορίες: www.bodossaki.gr

Σχετικά με το SolidarityNow: Το SolidarityNow (SN) είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Όραμα της οργάνωσης είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερους από 320.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών. Περισσότερες πληροφορίες: www.solidaritynow.org

_PARTNERS

DIOTIMA

Το Κέντρο Διοτίμα είναι μια γυναικεία μη κερδοσκοπική οργάνωση εξειδικευμένη σε ζητήματα φύλου και ισότητας, που ιδρύθηκε το 1989. Όραμα του είναι η καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων και αποστολή του η ενδυνάμωση γυναικών και θηλυκοτήτων. Η παροχή υποστήριξης σε επιζώσες έμφυλης βίας, μέσω εξειδικευμένης νομικής και ψυχοκοινωνικής βοήθειας, αποτελεί καρδιά του έργου του, ενώ πραγματοποιεί και έρευνες, επιμορφώσεις, εκστρατείες γύρω από την έμφυλης βία και τα έμφυλα δικαιώματα. Από το 2016 η δράση του έχει επεκταθεί και στον προσφυγικό πληθυσμό στην υποστήριξη γυναικών, ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, ανδρών – θυμάτων έμφυλης βίας και βασανιστηρίων.

LOGO

Το Πολιτιστικό Κέντρο Αφρικάνικης Τέχνης και
Πολιτισμών ANASA είναι μια Μη Κερδοσκοπική και Μη-Κυβερνητική Οργάνωση που εργάζεται για την εξάλειψη του ρατσισμού, του αποκλεισμού και των διακρίσεων, την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας και του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των λαών, και την ενδυνάμωση και ένταξη, μέσω της τέχνης και του πολιτισμού, των νέων Αφρικανικής καταγωγής που είτε γεννήθηκαν στην Ελλάδα, είτε ήρθαν ως μετανάστες ή πρόσφυγες. Το Πολιτιστικό Κέντρο ANASA ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2010 και απέκτησε νομική μορφή ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία το 2012 με έδρα την Αθήνα.

EMANTES

Οι Emantes – International
Lgbtqia+ Solidarity είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Eπ.) που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2018 από LGBTQIA+ πρόσφυγες/-ισσες και έμπειρους/-ες εθελοντές/-ριες στον τομέα των LGBTQIA+ προσφύγων/-ισσών, με έδρα την Αθήνα. Αποστολή των Emantes είναι η παροχή υλικής, νομικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ενήλικες LGBTQIA+ πρόσφυγες/ισσες, μετανάστες/ριες και αιτούντες/σες άσυλο, όπως και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Κοινωνίας των Πολιτών σχετικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η LGBTQIA+ κοινότητα προσφύγων/ισσών, αιτούντων/σών άσυλο και μεταναστών/-ριών.

_ΔΡΑΣΕΙΣ

6 εργαστήρια ενδυνάμωσης νέων για τα έμφυλα δικαιώματα
22 καλλιτεχνικά εργαστήρια ευαισθητοποίησης για την ισότητα
12 ομάδες ευαισθητοποίησης νέων για τους έμφυλους ρόλους
14 δράσεις συλλογικής ενδυνάμωσης και φροντίδας στο πλαίσιο ομάδας ομηλίκων
12 επιμορφώσεις εκπαιδευτικών
1 ψηφιακή καμπάνια ευαισθητοποίησης γύρω από ζητήματα φύλου
2 policy briefs για την πρόληψη της έμφυλης βίας και την προώθηση της ισότητας μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις
Previous slide
Next slide

_ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

0
άτομα θα ευαισθητοποιηθούν για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας
0
εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν για να υποστηρίξουν μαθήτριες/ες με εμπειρίες έμφυλης βίας
""
0
άτομα θα ενημερωθούν μέσω ψηφιακής εκστρατείας ευαισθητοποίησης

_ΝΕΑ

δύο χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο

Δελτίο Τύπου

Το νέο έργο EQUAL_GEN περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις επιμόρφωσης, ενδυνάμωσης, ευαισθητοποίησης και τέχνης, για νέες και νέους.

COMING SOON

coming soon

COMING SOON

coming soon

_TOOLKIT

COMING SOON
COMING SOON

COMING SOON

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με την υπεύθυνη επικοινωνίας Νατάσα Κεφαλληνού στο communications.diotima@gmail.com ή στο 210 3244380

Μετάβαση στο περιεχόμενο