Διοτίμα > Νέα > Θέσεις Εργασίας > Υπεύθυνος/η οικονομικής διαχείρισης προγραμμάτων, προθεσμία υποβολής 30/4/2019

Υπεύθυνος/η οικονομικής διαχείρισης προγραμμάτων, προθεσμία υποβολής 30/4/2019

Posted by: Διοτίμα
Category: Θέσεις Εργασίας

Θέση : Υπέυθυνος οικονομικής διαχείρισης προγραμμάτων

Τύπος Απασχόλησης : Πλήρης Απασχόληση, 4μήνες (με πιθανότητα ανανέωσης)

Προθεσμία υποβολής: 30/4/2019

Περιοχή:  Αθήνα

Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το Κέντρο Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί προγράμματα παρεμβάσεων που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management) στον Αστικό Ιστό της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Λέσβου.

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Ελέγχει όλα τα έγγραφα που παραδίδονται στο Οικονομικό/Λογιστικό Τμήμα και εξασφαλίζει να τηρούνται όλες οι διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί με τον εκάστοτε χορηγό.
 • Εξασφαλίζει ότι όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από τους χορηγούς είναι παρόντα, ακριβή και πλήρη, όσον αφορά υπογραφές, κώδικες προϋπολογισμού, αξία και ημερομηνίες.
 • Παρέχει γενικότερη οικονομική στήριξη των προγραμμάτων.
 • Εκπαιδεύει και ενημερώνει το προσωπικό για τις διαδικασίες, διασφαλίζοντας ότι γίνονται κατανοητές και ότι τηρούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε χορηγού.
 • Είναι υπεύθυνος για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση μαζί με την/ον Υπεύθυνη/ο Έργου και το λογιστήριο.
 • Παρακολουθεί, επανεξετάζει και τροποποιεί τον προϋπολογισμό των υπό εξέλιξη προγραμμάτων σε συνεργασία με τις/τους υπεύθυνες/ους έργων και σύμφωνα με τους  οδηγούς  οικονομικής διαχείρισης  των έργων.
 • Ελέγχει την επιλεξιμότητα των δαπανών.
 • Συνεργάζεται με το διοικητικό προσωπικό προκειμένου να υπάρχει έγκαιρη εξόφληση όλων των οφειλών του έργου προς προμηθευτές, συνεργάτες και προσωπικό.
 • Είναι υπεύθυνος για την υποβολή των οικονομικών αναφορών και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων όπως και για την τήρηση και επικαιροποίηση του οικονομικού εγχειριδίου του φορέα.
 • Συνεργάζεται με τους εκάστοτε διαχειριστές έργων και εταίρους όσον αφορά τον συντονισμό έργων και την απορρόφηση κονδυλίων.
 • Συνεργάζεται με τους Υπεύθυνους Έργων για την σύνταξη προϋπολογισμών για την υποβολή νέων προγραμμάτων.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης.
 • Προϋπηρεσία σε θέση οικονομικής διαχείρισης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών, συγχρηματοδοτούμενων κλπ).
 • Εξοικείωση με τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης.
 • Γνώσεις κατάρτισης και τήρησης προϋπολογισμών.
 • Βασικές γνώσεις Λογιστικής και Μισθοδοσίας
 • Άριστη γνώση αγγλικών.
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό και τη συνοδευτική Επιστολή στο [email protected]
σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_Finance_Coordinator
Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου
Name_CV/ Name_Cover_Letter.