Διοτίμα > Νέα > Θέσεις Εργασίας > Prevention officer, Θεσσαλονίκη, προθεσμία υποβολής 31/07/2020

Prevention officer, Θεσσαλονίκη, προθεσμία υποβολής 31/07/2020

Posted by: Διοτίμα
Category: Θέσεις Εργασίας

Θέση : Prevention officer

Τοποθεσία : Θεσσαλονίκη

Τύπος : Πλήρης Απασχόληση

Προθεσμία υποβολής βιογραφικών : 31/07/2020

 Άμεση πρόσληψη

Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων (ανδρών, γυναικών και κοριτσιών) που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας, το Κέντρο Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) πρόγραμμα που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης, οι οποίες περιλαμβάνουν δράσεις πρόληψης, διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management) και παροχής νομικής βοήθειας στην περιοχή της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Λέσβου και της Σάμου. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού και ειδικότερα για τον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης  αναζητείται συνεργασία για την υλοποίησης στοχευμένων δράσεων πρόληψης (δράσεις ευαισθητοποίησης, ομάδες ενδυνάμωσης και ανδρικής συμπερίληψης).

Κύρια καθήκοντα

 • Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων του προγράμματος σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αφορά στις δράσεις πρόληψης και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος.
 • Δικτύωση με φορείς παρέμβασης στο προσφυγικό στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό και την σύνθεση ομάδων προσφύγων με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση αναφορικά με θέματα δικαιωμάτων, φύλου, έμφυλης ταυτότητας και έμφυλης βίας  και άλλων θεμάτων όπως προκύπτουν από τις ανάγκες για ενημέρωση του πληθυσμού.
 • Οργάνωση δομημένων συζητήσεων και δραστηριοτήτων και διασφάλιση ενός ασφαλούς, εμπιστευτικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την υλοποίηση δραστηριοτήτων ενδυνάμωσης και ανδρικής συμπερίληψης.
 • Προσδιορισμός αναγκών για την προστασία των ωφελούμενων και παραπομπή στην κοινωνική υπηρεσία του φορέα ή σε άλλους φορείς σύμφωνα με τις ανάγκες, σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του φορέα και σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες προς το δίκτυο παραπομπών (referral pathways).
 • Τήρηση παρουσιολογίων και άλλων εργαλείων αποτύπωσης του φυσικού αντικειμένου.
 • Εκπόνηση αναφορών προόδου προς την συντονίστρια των δράσεων πρόληψης.
 • Ανάλυση του υλικού που προκύπτει και συγγραφή εκθέσεων αποτελεσμάτων με τη χρήση συστηματικών εργαλείων ποιοτικής ανάλυσης.
 • Άλλα καθήκοντα που μπορεί να προκύψουν από τις ανάγκες της θέσης.
 • Να τηρεί ,να σέβεται και να συμμορφώνεται με τον κώδικα δεοντολογίας της ΔΙΟΤΙΜΑ.

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης(κατά προτίμηση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα)από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Δικαίου, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων ή άλλων συναφών Επιστημών.
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχη ή συναφή θέση με καθήκοντα όπως περιγράφονται ανωτέρω.
 • Εμπειρία στη συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς,  Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς και με τις κυβερνητικές και τοπικές αρχές.
 • Εξαιρετική γνώση Αγγλικών και Ελληνικών.
 • Άριστες γνώσεις και ικανότητες εφαρμογών και λογισμικών πληροφορικής.
 • Ικανότητα εργασίας με δική του/της πρωτοβουλία και συγχρόνως ως μέλος μιας πολυπολιτισμικής και διεπιστημονικής ομάδας.
 • Δυνατότητα οργάνωσης και προτεραιοποίησης του φόρτου εργασίας, παίρνοντας πρωτοβουλίες, όταν ενδείκνυται.
 • Κατανόηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης των μετακινούμενων ανθρώπων και ειδικότερα των κοινωνικοοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν
 • Πολιτισμική ευαισθητοποίηση.
 • Δίπλωμα Οδήγησης

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό και τη συνοδευτική Επιστολή στο [email protected] σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_THES_PROF. Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στον τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου
Name_CV/ Name_Cover_Letter.

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.Λόγω αναμενόμενου μεγάλου όγκου βιογραφικών, επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις υποψήφιες/ους υποψήφιους που θα κληθούν για συνέντευξη.