Διοτίμα > Βία κατά των γυναικών > Βία κατά των γυναικών

Βία κατά των γυναικών

Η βία κατά των γυναικών σε όλες τις μορφές συνιστά το σκληρό πυρήνα των έμφυλων ανισοτήτων και αναπαράγει τις σχέσεις εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι δια-ταξική, δια-φυλετική και πλήττει βάναυσα τα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών. Μπορεί να ασκείται στο πλαίσιο της οικογένειας, του εργασιακού περιβάλλοντος, της κοινωνίας ή της ευρύτερης κοινότητας.

Το Κέντρο Διοτίμα, αγωνίζεται για το δικαίωμα των γυναικών σε μια ζωή χωρίς βία, διεκδικώντας:

  • Μηδενική ανοχή απέναντι σε όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών
  • Ενιαίο Νόμο για τη βία κατά των γυναικών, που θα καλύπτει τη βία στην οικογένεια, την εργασία και την κοινωνία. Νομοθεσία που θα εγγυάται την ισότιμη προστασία όλων των γυναικών, ανεξαρτήτως τάξης, εθνικότητας, φυλής, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, γλώσσας, πολιτισμικών χαρακτηριστικών και θα προωθεί ουσιαστικά μέτρα προστασίας των γυναικών (πρόληψη, υγεία, κατοικία, εκπαίδευση, εργασία, συμβουλευτική υποστήριξη και νομική βοήθεια)
  • Εφαρμογή της νομοθεσίας, ώστε να διασφαλίζεται η ποινική δίωξη όσων εμπλέκονται στη διακίνηση και εμπορία γυναικών και ανηλίκων (trafficking) καθώς και πολιτικές και μέτρα για την υποστήριξης των επιζησασών
  • Ενίσχυση της πρόσβασης των θυμάτων έμφυλης βίας σε εξειδικευμένες δομές και ξενώνες, καθώς και ολοκληρωμένη υποστήριξή τους, κατά τη φάση της κοινωνικής επανένταξης, με στοχευμένα προγράμματα και δράσεις
  • Υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρόληψης και ευαισθητοποίησης για το εκπαιδευτικό προσωπικό σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης καθώς και τη μαθητική/φοιτητική κοινότητα, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τις διωκτικές και δικαστικές αρχές, τους δικηγόρους και τα στελέχη δημόσιων υπηρεσιών

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, το Κέντρο Διοτίμα αναπτύσσει πολύπλευρή δράση:

  • εκπονεί μελέτες και έρευνες
  • παρέχει δωρεάν νομική βοήθεια σε γυναίκες που έχουν υποστεί έμφυλη βία
  • παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη και πληροφόρηση, μέσα από τις δομές που διατηρεί
  • υλοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια, που απευθύνονται σε αστυνομικές αρχές, δικηγόρους, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας
  • πραγματοποιεί εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, σχετικά με τις καθημερινές όψεις της έμφυλης βίας