Διοτίμα > Νέα >
ένταξη προσφύγων
13 Νοέ
Ανησυχία για ξενοφοβικές αντιδράσεις κατά προσφύγων

Στο κείμενο του Δικτύου καλούνται εκπρόσωποι της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ΜΜΕ, «να απόσχουν από την ξενοφοβική ρητορική».

1 Ιαν
Μελέτη για την ανάπτυξη σχεδίου δράσης της τοπικής αυτοδιοίκησης για την καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών

Η «Μελέτη για την Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς Όφελος των Γυναικών και την Καταπολέμησης της Βίας», διενεργήθηκε από το ΚΓΜΕ Διοτίμα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013, Άξονας ΙΙΙ. Η δημιουργία και αξιοποίηση κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων στα χέρια στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης για την πρόληψη και καταπολέμηση...