Διοτίμα > Νέα > Δημοσιεύσεις > Εισαγωγικός οδηγός εκπαίδευσης μη εξειδικευμένων επαγγελματιών πάνω στις βασικές έννοιες και προσεγγίσεις για την έμφυλη βία

Εισαγωγικός οδηγός εκπαίδευσης μη εξειδικευμένων επαγγελματιών πάνω στις βασικές έννοιες και προσεγγίσεις για την έμφυλη βία

Author:
tzav
Posted in:
Δημοσιεύσεις, Μεθοδολογικα εργαλεια-Οδηγοι
Comments:
Χωρίς σχόλια

Ο παρών εκπαιδευτικός οδηγός υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του διακρατικού έργου DAPHNE – Building a safety net for refugee and migrant women,  µε τη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από 5 εταίρους σε 3 διαφορετικές χώρες: Differenza Donna (Ιταλία), Fundació Surt (της Ισπανία), Κέντρο Διοτίμα, ΚΕΘΙ και ΓΓΙΦ (Ελλάδα).

Ο παρών οδηγός χρησιμεύει ως υλικό αναφοράς, καθώς προτείνει ένα δομημένο τρόπο εισαγωγής στην έμφυλη βία στα πλαίσια της μετανάστευσης σε επαγγελματίες και φορείς που δεν ειδικεύονται στον τομέα. Συντάσσεται σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα και ανταποκρίνεται στις ανάγκες, όπως αυτές εκφράζονται στο πλαίσιο της αναφερόμενης ως «προσφυγικής κρίσης» στην περιοχή της Μεσογείου. Τα επιλεγμένα θέματα έχουν αναπτυχθεί βάσει αναφορών από οργανισμούς και φορείς στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία, προερχόμενων από μια σειρά 9 σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν το 2017 και το 2018, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας απόκρισης · οι ενότητες και οι συνεδρίες προσαρμόστηκαν σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως αυτές προσδιορίστηκαν μέσω της εργασίας τους με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Μερικές από αυτές είναι: Βασικές έννοιες της έμφυλης, Τύποι έμφυλης βίας, Αναγνώριση έμφυλης βίας, Ασφαλείς Παραπομπές, Κατευθυντήριες Αρχές και κάποια ειδικά θέματα για τη συνεργασία με τα θύματα trafficking και επιζώντων παιδιών.

Τα θέματα που περιλαμβάνονται εξυπηρετούν την παροχή μιας σταθερής εισαγωγής  στην έμφυλη βία, καθώς και στις επιπτώσεις που έχει στα πρόσωπα και τις κοινωνίες και τη σημασία της αντιμετώπισής της, ανεξαρτήτως πλαισίου. Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι αυστηρά εισαγωγικές και οι χρήστες ενθαρρύνονται έντονα να αναζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ανατρέχοντας στις πηγές που αναφέρονται στο τέλος του οδηγού. Η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών σε προσφύγισσες και μετανάστριες απαιτεί επαρκείς θεωρητικές γνώσεις, πρακτικές δεξιότητες και μερικές φορές επίσης αλλαγές στάσης και συμπεριφοράς. Τα υλικά αυτού του οδηγού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της απόκτησης αυτών των δεξιοτήτων και εργαλείων.

Βασικοί στόχοι του παρόντος εκπαιδευτικού οδηγού είναι η κατανόηση των συνθηκών έμφυλης βίας και της διαφοροποίησης που υπάρχει μεταξύ των αναγκών των επιζώντων έμφυλης βίας. Η βελτίωση της γνώσης σχετικά με θέματα ισότητας των φύλων,με τις  κατευθυντήριες αρχές και τα διεθνή νομικά πρότυπα που σχετίζονται με την έμφυλη βία. Επίσης η προώθηση μιας πολιτισμικά ευαίσθητης προσέγγισης σχετικά με την προστασία των επιζώντων έμφυλης βίας ή των γυναικών που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό εδώ .