Πρόληψη και απόκριση της έμφυλης βίας στον προσφυγικό πληθυσμό

Κατάσταση : Τρέχον

Το «Πρόγραμμα πρόληψης, απόκρισης στην έμφυλη βία και παροχής νομικής βοήθειας στον προσφυγικό πληθυσμό» (GBV Prevention, Response and Legal aid to PoC in Athens, Thessaloniki, Lesvos, Samos, Chios, Kos and Leros) με την υποστήριξη και χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες  στην Ελλάδα (UNHCRGreece), συνεχίζεται γι’ όλο το έτος 2021, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέσβο, Σάμο, και επεκτείνεται σε Χίο, Κω και Λέρο.

Η προηγούμενη φάση του προγράμματος υλοποιήθηκε κατά το έτος 2020 καλύπτοντας γεωγραφικά τον αστικό ιστό Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τα νησιά της Λέσβου και της Σάμου.

Σκοπός

Σκοπός του είναι η παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης, οι οποίες περιλαμβάνουν δράσεις πρόληψης (community engagement interventions), διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management) και παροχής νομικής βοήθειας στις περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Λέσβου και της Σάμου. Επιπλέον, από το τρέχον έτος, το πρόγραμμα προσβλέπει στην ενίσχυση της συνεργασίας και επικοινωνίας ανάμεσα στις προσφυγικές κοινότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης επιζωσών/ντων έμφυλης βίας στα σημεία εισόδου και ειδικότερα στα νησιά της Χίου, Κω και Λέρου, καθώς και στην παροχή νομικής βοήθειας στο νησί της Χίου.

Οι υπηρεσίες του προγράμματος παρέχονται από κατά τόπους ομάδες αποτελούμενες από εξειδικευμένους επαγγελματίες (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, διερμηνείς/ πολιτισμικοί διαμεσολαβητές, δικηγόροι, κοινωνικές επιστήμονες για τις δράσεις πρόληψης).

Δράσεις

  • Παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης σε δικαστήρια σε άτομα που έχουν υποστεί έμφυλη βία ή αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο
  • Παροχή εξατομικευμένης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο της διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management)
  • Ανάπτυξη μηχανισμού παραπομπής περιστατικών έμφυλης βίας σε αρμόδιους φορείς, όπως δημόσιες υπηρεσίες, ΜΚΟ κ.ά.
  • Πραγματοποίηση δράσεων πρόληψης: ευαισθητοποίηση γύρω από τα θέματα της έμφυλης βίας, ενδυνάμωση των προσφυγισσών, ανδρική συμπερίληψη, μέσα από τη στενή συνεργασία με τις κατά τόπους προσφυγικές κοινότητες

Σε περίπτωση που η οργάνωση ή το προσωπικό σας στο πεδίο, γνωρίζει περιπτώσεις προσφύγων/ισσών που έχουν υποστεί έμφυλη βία, θα μπορούσε να τις παραπέμψει στο Κέντρο Διοτίμα στέλνοντας στο :