Πρόληψη και απόκριση της έμφυλης βίας στον αστικό ιστό

Κατάσταση : Τρέχον

Το «Πρόγραμμα πρόληψης και απόκρισης της έμφυλης βίας στον αστικό ιστό» συνεχίζεται από τον Ιανουάριο 2019. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας στον προσφυγικό πληθυσμό, που διαμένει στον αστικό ιστό της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Λέσβου (οι υπηρεσίες αφορούν τους πληθυσμούς που διαμένουν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόρια) και της Σάμου (οι υπηρεσίες αφορούν τον προσφυγικό και τον γηγενή πληθυσμό, λόγω έλλειψης Συμβουλευτικού Κέντρου στο νησί).

Υλοποιείται με την υποστήριξη και χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες  στην Ελλάδα (UNHCR Greece), και θα διαρκέσει Ιανουάριο 2019 – Δεκέμβριος 2019. Το πρόγραμμα πήρε παράταση μέχρι τον Ιούλιο του 2020.

Η προηγούμενη φάση του προγράμματος υλοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο 2017 έως τον Δεκέμβριο 2018, συμπεριλαμβάνοντας γεωγραφικά τον αστικό ιστό Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και τον αστικό ιστό της Θεσσαλίας (Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα), με συγχρηματοδότηση από την International Rescue Committee (IRC) και την UNHCR .

Σκοποί

Σκοπός του είναι η ολοκληρωμένη παρέμβαση σε περιστατικά έμφυλης βίας, από ομάδα αποτελούμενη από εξειδικευμένους επαγγελματίες (ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, διερμηνέα / πολιτισμικό διαμεσολαβητή, δικηγόρο). Η ομάδα αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και διαδικασίες συνοδείας – διαμεσολάβησης, για τη διασφάλιση της ομαλής και άρτιας εξέτασης των παραπομπών από δημόσιες/τοπικές υπηρεσίες (φορείς υγείας, ασφάλισης, πρόσβαση σε ξενώνες κ.ά.), αλλά και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών προσφύγων,  που απορρέουν από το καθεστώς διεθνούς προστασίας (αίτηση ασύλου, οικογενειακή επανένωση, μετεγκατάσταση κ.ά.).

Δράσεις

  • Παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε προσφύγισσες επιζήσασες έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης σε δικαστήρια
  • Παροχή εξατομικευμένης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε περιστατικά έμφυλης βίας
  • Ανάπτυξη μηχανισμού παραπομπής περιστατικών έμφυλης βίας σε αρμόδιους φορείς, όπως δημόσιες υπηρεσίες, ΜΚΟ κ.ά.
  • Πραγματοποίηση δράσεων ενδυνάμωσης κοριτσιών και γυναικών προσφυγισσών, για την αποφυγή της δευτερογενούς θυματοποίησης και με στόχο την κοινωνική τους ένταξη
  • Υλοποίηση εργαστηρίων και δράσεων για άνδρες πρόσφυγες. Τα workshop στοχεύουν στην ανάδειξη των βασικών εννοιών της έμφυλης βίας και τον αναστοχασμό γύρω από τα έμφυλα στερεότυπα, όπως αυτά εμπεδώνονται τόσο στις χώρες προέλευσης όσο και στις χώρες υποδοχής

Σε περίπτωση που η οργάνωση ή το προσωπικό σας στο πεδίο, γνωρίζει περιπτώσεις που έχουν υποστεί έμφυλη βία, θα μπορούσε να τις παραπέμψει στο Κέντρο Διοτίμα στέλνοντας email στο [email protected] ή καλώντας στο +302103244380.

This document covers humanitarian aid activities implemented with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein should not be taken, in any way, to reflect the official opinion of the European Union, and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.