Υπηρεσίες πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέσβο και εξ αποστάσεως στα νησιά

Κατάσταση : Τρέχον

Το  πρόγραμμα «Υπηρεσίες πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέσβο και εξ αποστάσεως στα νησιά» (GBV prevention and response services in Athens, Thessaloniki, Lesvos and remotely to the islands) με την υποστήριξη και χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες  στην Ελλάδα (UNHCRGreece), συνεχίζεται γι’ όλο το έτος 2022, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέσβο και τα νησιά Σάμο, Χίο, Κω και Λέρο.

Η προηγούμενη φάση του προγράμματος υλοποιήθηκε κατά το έτος 2021 καλύπτοντας γεωγραφικά τον αστικό ιστό Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τα νησιά Λέσβος, Σάμος, Χίος και Λέρος.

Σκοπός

Σκοπός του είναι η παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης, οι οποίες περιλαμβάνουν δράσεις πρόληψης και ενδυνάμωσης της προσφυγικής κοινότητας (community empowerment interventions), διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management) και παροχής νομικής βοήθειας στις περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Λέσβου. Στα νησιά Σάμος, Χίος Κώς και Λέρος θα παρέχονται αποκλειστικά υπηρεσίες νομικής βοήθειας.

Οι υπηρεσίες του προγράμματος παρέχονται από κατά τόπους ομάδες αποτελούμενες από εξειδικευμένους επαγγελματίες (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, διερμηνείς, δικηγόροι, κοινωνικές επιστήμονες για τις δράσεις πρόληψης) και από δικηγόρους που παρέχουν νομική στήριξη εξ αποστάσεως.

Δράσεις

  • Παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης σε δικαστήρια σε άτομα που έχουν υποστεί έμφυλη βία ή αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο
  • Παροχή εξατομικευμένης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο της διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management)
  • Ανάπτυξη μηχανισμού παραπομπής περιστατικών έμφυλης βίας σε αρμόδιους φορείς, όπως δημόσιες υπηρεσίες, ΜΚΟ κ.ά.
  • Πραγματοποίηση δράσεων πρόληψης (ευαισθητοποίηση γύρω από τα θέματα της έμφυλης βίας, ενδυνάμωση των προσφυγικών κοινοτήτων, δράσεις ανδρικής συμπερίληψης) μέσα από τη στενή συνεργασία με τις κατά τόπους προσφυγικές κοινότητες.

Σε περίπτωση που η οργάνωση ή το προσωπικό σας στο πεδίο, γνωρίζει περιπτώσεις προσφύγων/ισσών (άνδρες, γυναίκες, ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που έχουν υποστεί έμφυλη βία, θα μπορούσε να τις παραπέμψει στο Κέντρο Διοτίμα στέλνοντας στο :