Διοτίμα > Cases > Κοινωνική Δράση > Μελέτη για την έμφυλη ανισότητα στην πολιτική

Μελέτη για την έμφυλη ανισότητα στην πολιτική

Κατάσταση : Ολοκληρωμένο

Η μελέτη με τίτλο «Προτάσεις και μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση των έμφυλων ανισοτήτων στο πεδίο της πολιτικής συμμετοχής και εκπροσώπησης» υλοποιείται από το Κέντρο Διοτίμα για την περίοδο Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2021, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς.

Σκοπός

Η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων στην δημόσια σφαίρα και την ενίσχυση της πολιτικής συμμετοχής και πολιτικής εκπροσώπησης

Πεδία έρευνας

  • Εννοιολογική αποσαφήνιση της πολιτικής εν γένει και της πολιτικής συμμετοχής ειδικότερα
  • Βιβλιογραφική επισκόπηση και αξιοποίηση πορισμάτων προηγούμενων ερευνών
  • Θεωρητική τεκμηρίωση και αξιοποίηση μιας διευρυμένης έννοιας του φύλου πέρα από μια αυστηρή διχοτομική πρόσληψη
  • Συζήτηση για χρήσιμα εννοιολογικά εργαλεία όπως η Ιδιότητα του Πολίτη/Πολιτότητα και η οικουμενικότητα της έννοιας αυτής
  • Συζήτηση για την υιοθέτηση μιας προσέγγισης που αφορά μέτρα πολιτικής σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής (Κοινοβούλιο κτλ.) αλλά και σε κινηματικό ή τοπικό επίπεδο (Κοινωνία Πολιτών)
  • Επικαιροποίηση και κριτική προσέγγιση του μέτρου των ποσοστώσεων και ενισχυτικών μέτρων /κινήτρων, με στόχο την αύξηση της πολιτικής συμμετοχής (των γυναικών και άλλων ομάδων) και την ενίσχυση της πολιτικής τους εκπροσώπησης