Διοτίμα > Cases > Έμφυλη Βία στον Προσφυγικό Πληθυσμό > Πρόγραμμα εκπαίδευσης και έρευνας για την έμφυλη βία στον προσφυγικό πληθυσμό

Πρόγραμμα εκπαίδευσης και έρευνας για την έμφυλη βία στον προσφυγικό πληθυσμό

Κατάσταση : Ολοκληρωμένο

Το πρόγραμμα αφορά την έμφυλη βία στον προσφυγικό πληθυσμό και περιλαμβάνει δύο πυλώνες: αφενός δράσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης επαγγελματιών, αφετέρου εκπόνηση έρευνας. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του διεθνούς οργανισμού UNICEF, για την περίοδο Ιανουάριος – Αύγουστος 2018.

Δράσεις εκπαίδευσης

Στόχος των δράσεων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης επαγγελματιών/λειτουργών είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αναγνώριση και ολιστική αντιμετώπιση περιστατικών έμφυλης βίας στον προσφυγικό πληθυσμό.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε τρεις διαφορετικές ομάδες-στόχους, που επιλέχτηκαν με κριτήριο την άμεση επαφή τους με τον προσφυγικό πληθυσμό, αλλά και την έλλειψη κάποιας μορφή εκπαίδευσης σχετικά με την έμφυλη βία: δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί (τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης), προσωπικό ξενώνων για ασυνόδευτα ανήλικα, δια-τομεακές ομάδες, αποτελούμενες από προσωπικό πρώτης γραμμής στην αντιμετώπιση περιστατικών έμφυλης βίας (αστυνομικές αρχές, εργαζόμενοι σε ΜΚΟ και σχετικούς δημόσιους φορείς).

Έρευνα

Η έρευνα, που σχεδίασε το ΚΓΜΕ Διοτίμα είναι πανελλαδικής εμβέλειας και υλοποιείται στην Αττική, τη Βόρεια Ελ­λάδα, τα νησιά και την περιοχή του Έβρου.

Στόχος της είναι η ενίσχυση της γνώσης και της κατανόησης, σχετικά με τα εμπόδια προσβασιμότητας σε υπηρεσίες και δομές στήριξης, τα οποία αντιμετωπίζουν οι επιζήσασες/ντες έμφυλης βίας, που ανήκουν στον προσφυγικό πληθυσμό.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι είναι:

  1. Η καταγραφή των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών
  2. Η αποτύπωση των υφιστάμενων εμποδίων προσβασιμότητας στις υπηρεσίες
  3. Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της για το σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων
  4. Η διατύπωση προτάσεων και μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στην Ελλάδα, που θα είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες και τις ειδικές ανάγκες διαχείρισης της εκάστοτε περίπτωσης

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών, αλλά και για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στις ομάδες εκπαίδευσης,  παρακαλούμε επικοινωνήστε στο email [email protected] και το τηλέφωνο 210-3244380 (Δευτέρα – Παρασκευή 12.00 – 17.00)