Διοτίμα > Νέα > Θέσεις Εργασίας > Communication officer, Αθήνα, προθεσμία υποβολής 16/8/2021

Communication officer, Αθήνα, προθεσμία υποβολής 16/8/2021

Posted by: Διοτίμα
Category: Θέσεις Εργασίας

Θέση: Communication officer

Περιοχή: Αθήνα

Προθεσμία υποβολής: 16/8/2021

Το πρόγραμμα «Do the human right thing – Υψώνουμε τη Φωνή μας για τα Δικαιώματα των Προσφύγων» στόχο έχει την εποπτεία, συνηγορία, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε σχέση με τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων προσφύγων/ισσών και αιτούντων/σών διεθνή προστασία, ιδίως ως προς την πρόσβαση στη στέγαση, στην υγεία και στην εκπαίδευση

Στο πλαίσιο αυτό ζητείται communication officer για την υλοποίηση του προγράμματος.

Κύρια καθήκοντα:

 • Σύνταξη Δελτίων Τύπου, αναφορών, ενημερωτικών σημειωμάτων, παρουσιάσεων στην ελληνική & αγγλική γλώσσα.
 • Συμμετοχή σε σχεδιασμό και υλοποίηση ψηφιακών εκστρατειών συνηγορίας ή/και ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού και στοχευμένων πληθυσμιακών ομάδων (προσφυγισσών/προσφύγων).
 • Εποπτεία και διαχείριση σχεδιασμού και παραγωγής mini-site ψηφιακής εκστρατείας.
 • Παραγωγή περιεχομένου (content creation) και διαχείριση των social media και του website.
 • Δημιουργία analytics report και μέτρηση στατιστικών.
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεντεύξεων Τύπου, διαδικτυακών events.
 • Διαχείριση σχεδιασμού και παραγωγής του επικοινωνιακού υλικού (ψηφιακού, έντυπου, οπτικοακουστικού).
 • Συμμετοχή στη δημιουργία και στην υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου επικοινωνίας όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα της Επικοινωνίας & ΜΜΕ ή άλλων Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.
 • Τουλάχιστον 2ετής εργασιακή εμπειρία σε θέματα επικοινωνίας & ΜΜΕ, σε γυναικείες οργανώσεις ή μη κυβερνητικούς φορείς ή άλλους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς ή media.
 • Εμπειρία στην παραγωγή περιεχομένου για τα social media, website, επικοινωνιακό υλικό.
 • Eμπειρία στη διαχείριση του προγράμματος WordPress.
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό εκστρατειών.
 • Άριστη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα ελληνικά και τα αγγλικά και δεξιότητες δημοσίου λόγου.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
 • Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας και βίντεο.

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα:

 • Επικοινωνιακή δεινότητα, ευχέρεια λόγου και παρουσίασης μπροστά σε κοινό.
 • Ικανότητα ανάληψης και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων σε καθορισμένες προθεσμίες.
 • Ομαδικό πνεύμα.

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα στο [email protected] σημειώνοντας στο θέμα CRWI_CO. Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στον τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου Name_CV/ Name_Cover_Letter.

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.