Διοτίμα > Νέα > Θέσεις Εργασίας > Διερμηνέας φαρσί, Μυτιλήνη, προθεσμία υποβολής 10/10/2019

Διερμηνέας φαρσί, Μυτιλήνη, προθεσμία υποβολής 10/10/2019

Posted by: Διοτίμα
Category: Θέσεις Εργασίας

Θέση: Διερμηνέας φαρσί

Περιοχή: Μυτιλήνη

Τύπος Απασχόλησης: Μερική, 3 μήνες

Προθεσμία υποβολής: 10/10/2019

Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το Κέντρο Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί προγράμματα παρεμβάσεων που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management) στον Αστικό Ιστό της Αθήνας,της Θεσσαλονίκης και της Λέσβου.
Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος ζητείται φαρσόφωνη/ος διερμηνέας για την υποστήριξη της ήδη υπάρχουσας ομάδας διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας σε γυναίκες και άνδρες πρόσφυγες που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στη Λέσβο.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Άριστη γνώση φαρσί
 • Άριστη γνώση της ελληνικής ή και αγγλικής (προφορική – γραπτή)
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ίντερνετ
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες

Περιγραφή εργασιών

 • Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας
 • Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετούμενους/ες ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενοι/ες κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες
 • Να συνοδεύει τις/τους εξυπηρετούμενες/ους μαζί με την/τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο
 • Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό στο [email protected]σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_FAR_LES.
Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου
Name_CV.

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

—————————————-

Interpreter Farsi
Location: Lesvos
Deadline: 10/10/2019
As part of the effort to strengthen the protection of vulnerable groups of the refugee population living in open hospitality structures in Greece, particularly those who have suffered or are at risk of gender violence (such as female family leaders, young girls, etc.), Centre Diotima designed and implemented, with funding from UNHCR, a specific intervention program for the provision of comprehensive support and conflict management services (GBV case management) in the regions of Urban Athens, Thessaloniki & Lesvos.
Required Skills

 • Fluent in Farsi
 • Fluent in Greek or English (written & spoken)
 • Basic computer skills
 • Prior experience in working with female refugees

Description

 • Provide accurate interpretation
 • Cooperative and patient, able to treat beneficiaries
 • Communicate accurately the content and style of oral
 • Cooperate with patience and respect with the person / s to ensure that there is a good communication and that the people understand all the discussions and procedures
 • To accompany the beneficiaries with the social worker or psychologist whenever necessary
 • Work with all members of the rest of the team

To apply, please send your CV to [email protected] by writing to UNHCR_FAR_LES

Please ensure that the attached files have the adjective and file type in the title
Name_CV / Name_Cover_Letter.