Βιβλιογραφική έρευνα για τις σύγχρονες εξελίξεις στην σεξουαλική (διαδικτυακή) παρενόχληση και βία

Η έρευνα εξετάζει τις ορολογίες, τα δεδομένα των ερευνών και το νομικό πλαίσιο του φαινομένου, όπως καταγράφεται στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

14 Σεπτεμβρίου, 2022
Διαβάστε το άρθρο

Αναφορά για την πρόσβαση στην υγεία

Αποτελεί μια αποτίμηση της πρόσβασης στις υπηρεσίες φροντίδας της υγείας  των αιτούντων/ αιτουσών & δικαιούχων διεθνούς  προστασίας στην Ελλάδα

5 Αυγούστου, 2022
Διαβάστε το άρθρο

Μελέτη | Έμφυλες και διαθεματικές διαστάσεις της πολιτικής συμμετοχής και εκπροσώπησης

Η μελέτη του Κέντρου Διοτίμα για το Ινστιτούτο Πουλαντζάς, επιχειρεί μια γενεαλογία της συμβολής της φεμινιστικής σκέψης στη θεώρηση της δημοκρατίας.

4 Φεβρουαρίου, 2022
Διαβάστε το άρθρο

Έρευνα “Girls on the move in Greece”

Η παρούσα έρευνα έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στη βιβλιογραφία σχετικά με τη μετανάστευση και τον προσφυγικό πληθυσμό στην Ελλάδα.

27 Ιανουαρίου, 2021
Διαβάστε το άρθρο

Ενδοοικογενειακή βία και πανδημία: Μάθε τα δικαιώματά σου

Ο οδηγός με τη μορφή συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων περιέχει απαραίτητες πληροφορίες για τις επιζώσες ενδοοικογενειακής βίας.

5 Ιανουαρίου, 2021
Διαβάστε το άρθρο

Εγχειρίδιο για την ενδυνάμωση προσφυγισσών επιζωσών έμφυλης βίας

Σκοπός του εγχειριδίου είναι να αποτελέσει οδηγό για τους επαγγελματίες που επιθυμούν να ενσωματώσουν στη μεθοδολογία τους μία έμφυλη και διαπολιτισμική προσέγγιση

23 Δεκεμβρίου, 2020
Διαβάστε το άρθρο

Φύλο και ψηφιακός αποκλεισμός στην Ελλάδα

Σκοπός της έρευνας είναι να φωτίσει τη χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στο τεχνολογικό τομέα , ενθαρρύνοντας πολιτικές για την υπέρβασή της.

10 Νοεμβρίου, 2020
Διαβάστε το άρθρο

Έμφυλες και διαθεματικές διαστάσεις της πανδημίας και συνέπειες για την ισότητα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες

Οι συγγραφείς παρουσιάζουν διεξοδικά το φάσμα των διαφορετικών διεκδικήσεων των φεμινιστικών συλλογικοτήτων, σε σχέση με τα ζητήματα που ανέκυψαν στην πανδημία.

5 Ιουνίου, 2020
Διαβάστε το άρθρο