Μελέτη | Έμφυλες και διαθεματικές διαστάσεις της πολιτικής συμμετοχής και εκπροσώπησης

Η μελέτη του Κέντρου Διοτίμα για το Ινστιτούτο Πουλαντζάς, επιχειρεί μια γενεαλογία της συμβολής της φεμινιστικής σκέψης στη θεώρηση της δημοκρατίας.

4 Φεβρουαρίου, 2022
Διαβάστε το άρθρο

Έρευνα “Girls on the move in Greece”

Η παρούσα έρευνα έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στη βιβλιογραφία σχετικά με τη μετανάστευση και τον προσφυγικό πληθυσμό στην Ελλάδα.

27 Ιανουαρίου, 2021
Διαβάστε το άρθρο

Ενδοοικογενειακή βία και πανδημία: Μάθε τα δικαιώματά σου

Ο οδηγός με τη μορφή συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων περιέχει απαραίτητες πληροφορίες για τις επιζώσες ενδοοικογενειακής βίας.

5 Ιανουαρίου, 2021
Διαβάστε το άρθρο

Εγχειρίδιο για την ενδυνάμωση προσφυγισσών επιζωσών έμφυλης βίας

Σκοπός του εγχειριδίου είναι να αποτελέσει οδηγό για τους επαγγελματίες που επιθυμούν να ενσωματώσουν στη μεθοδολογία τους μία έμφυλη και διαπολιτισμική προσέγγιση

23 Δεκεμβρίου, 2020
Διαβάστε το άρθρο

Φύλο και ψηφιακός αποκλεισμός στην Ελλάδα

Σκοπός της έρευνας είναι να φωτίσει τη χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στο τεχνολογικό τομέα , ενθαρρύνοντας πολιτικές για την υπέρβασή της.

10 Νοεμβρίου, 2020
Διαβάστε το άρθρο

Έμφυλες και διαθεματικές διαστάσεις της πανδημίας και συνέπειες για την ισότητα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες

Οι συγγραφείς παρουσιάζουν διεξοδικά το φάσμα των διαφορετικών διεκδικήσεων των φεμινιστικών συλλογικοτήτων, σε σχέση με τα ζητήματα που ανέκυψαν στην πανδημία.

5 Ιουνίου, 2020
Διαβάστε το άρθρο

Τελική Έκθεση | Έρευνα για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στον προσφυγικό πληθυσμό

Τελική έκθεση της έρευνας που αξιολογεί τη διαθεσιμότητα, προσβασιμότητα, ποιότητα των υπηρεσιών αντιμετώπισης έμφυλης βίας στο προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό.

20 Δεκεμβρίου, 2019
Διαβάστε το άρθρο

Συνοπτική Παρουσίαση | Έρευνα για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στον προσφυγικό πληθυσμό

Συνοπτική παρουσίαση της έρευνας που αξιολογεί τη διαθεσιμότητα, προσβασιμότητα, ποιότητα των υπηρεσιών αντιμετώπισης έμφυλης βίας στο προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό.

19 Δεκεμβρίου, 2019
Διαβάστε το άρθρο