Search
Close this search box.
στιγμιότυπο από μάθημα με προσφυγόπουλα σε αίθουσα με πολύχρωμο στολισμό
Για την Εθνική Στρατηγική Ένταξης
Δώδεκα οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών υπογράφουν κοινή επιστολή προς τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής σχετικά με την υπό διαβούλευση Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη.

Δώδεκα οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών υπογράφουν κοινή επιστολή προς τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτριο Βίτσα, σχετικά με την υπό διαβούλευση Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη.

Στην επιστολή χαιρετίζεται η «ολοκλήρωση και θέση σε δημόσια συζήτηση μιας στρατηγικής που επιχειρεί να χτίσει μια κοινωνία αλληλεγγύης και δημοκρατίας», ωστόσο οι οργανώσεις καταθέτουν μια σειρά προτάσεις για βελτιώσεις της όλης προσπάθειας.

Άλλωστε, όπως τονίζεται στην επιστολή: «η εμπειρία μας σε ζητήματα που αποτελούν βασικούς πυλώνες της ένταξης μας κάνει να πιστεύουμε ότι παραλείψεις –χρόνιες και μη– που αποτυπώνονται και στη νέα στρατηγική, υπονομεύουν την ίδια την ουσία της και ενδέχεται να μας προβληματίσουν και στο μέλλον».

Παρακάτω ολόκληρη η επιστολή.

Στις 15 Ιανουαρίου η ελληνική κυβέρνηση έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη, την οποία η Κοινωνία των Πολιτών ζητούσε και ανέμενε για αρκετό καιρό.

Οι αυξημένες ροές μεταναστών και προσφύγων προς την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, πολλοί από τους οποίους θα παραμείνουν στη χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό με την μέχρι τώρα έλλειψη ουσιαστικών πολιτικών ένταξης, έκαναν επιτακτική την ανάγκη για τη δημιουργία μιας στρατηγικής, που θα καθορίσει το πλαίσιο εφαρμογής δράσεων και πολιτικών για την ένταξη τόσο των νεοαφιχθέντων πληθυσμών, όσο και αυτών που εδώ και χρόνια διαμένουν στη χώρα μας.

Δεδομένων αυτών, οι υπογράφουσες οργανώσεις χαιρετίζουμε την ολοκλήρωση και θέση σε δημόσια συζήτηση μιας στρατηγικής που επιχειρεί να χτίσει μια κοινωνία αλληλεγγύης και δημοκρατίας, όπου κανένας μετανάστης/μετανάστρια, δικαιούχος διεθνούς προστασίας και αιτών/αιτούσα αυτής δεν θα βρίσκεται στο περιθώριο.

Κάθε μια από τις υπογράφουσες οργανώσεις κατέθεσε σχόλια σε επιμέρους κεφάλαια της Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη, που σχετίζονται με τη δράση της.

Υπάρχουν, ωστόσο, κάποια σημεία τα οποία θα θέλαμε να θέσουμε από κοινού υπ’ όψιν σας, με στόχο τη βελτίωση της αξιόλογης αυτής προσπάθειας, καθώς η εμπειρία μας σε ζητήματα που αποτελούν βασικούς πυλώνες της ένταξης μας κάνει να πιστεύουμε ότι παραλείψεις –χρόνιες και μη– που αποτυπώνονται και στη νέα στρατηγική, υπονομεύουν την ίδια την ουσία της και ενδέχεται να μας προβληματίσουν και στο μέλλον.

Πιο συγκεκριμένα, αν και χαιρετίζουμε το όραμα πίσω από την όλη προσπάθεια, παρατηρούμε πως οι στόχοι είναι πολύ γενικοί, δύσκολα μετρήσιμοι και ανά περιπτώσεις προσκρούουν σε τρέχουσες πολιτικές διαχείρισης του μεταναστευτικού/προσφυγικού.

Ενδεικτικά, παρά την έμφαση που δίδεται στο κείμενο της Στρατηγικής στην ανάγκη κατανομής του πληθυσμού νεοεισερχόμενων προσφύγων και μεταναστών ανά την επικράτεια, με στόχο την δημιουργία των συνθηκών για την ομαλή τους ένταξη, δεν καθίσταται σαφές πώς αυτή η κατανομή θα υλοποιηθεί, δεδομένου του συνεχιζόμενου γεωγραφικού περιορισμού των νεοεισερχόμενων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Θα πρέπει, επομένως, αφενός να αποσαφηνιστεί ο τρόπος προσπέλασης τρεχόντων πολιτικών, οι οποίες καθιστούν εμπόδιο για την ομαλή υλοποίηση της Στρατηγικής, αλλά και να προστεθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και προϋπολογισμοί για τις δράσεις της, συγκεκριμένοι φορείς υλοποίησης και πηγές χρηματοδότησης, καθώς και λεπτομερείς διαδικασίες αξιολόγησης, ώστε να φαίνεται με σαφήνεια και διαφάνεια τι ακριβώς προβλέπεται στο πλαίσιο της τριετούς εφαρμογής της.

Περαιτέρω, η επιτυχής εφαρμογή της Στρατηγικής προϋποθέτει την επίλυση και μακροχρόνιων ζητημάτων που αφορούν, τόσο πολιτικές διαχείρισης, όσο και την πρόσβαση μεταναστών/μεταναστριών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο σε νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα.

Η ρύθμιση των προϋποθέσεων για την κτήση της ιθαγένειας βάσει σταθερών και αντικειμενικών κριτηρίων, που δεν θα εξαρτώνται από τις πολιτικές της κάθε κυβέρνησης, όπως και η πραγματική πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες, είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα των αδυναμιών που έχει επί χρόνια δείξει η ελληνική πολιτεία και για τις οποίες η Στρατηγική δεν προβλέπει παρά αποσπασματικές παρεμβάσεις.

Είναι αναγκαίες δηλαδή, παρεμβάσεις, οι οποίες θα ευνοούν την εξεύρεση αποτελεσματικών και μακροχρόνιων λύσεων.

Τέλος, μας προβληματίζει ότι στο σχεδιασμό της Στρατηγικής δεν κλήθηκε να συμμετάσχει η κοινωνία των πολιτών, αντίθετα με τα προβλεπόμενα στη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν προς τα υπόλοιπα όργανα της ΕΕ, και παρά το γεγονός ότι προβλέπεται να συνδράμει στην υλοποίησή της.

Η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να ωφεληθεί και να ωφελήσει μόνο με μια Στρατηγική που έχει εκ των προτέρων εγγυηθεί τη συμμετοχή των ανθρώπων τους οποίους αφορά άμεσα και που θα την υλοποιήσουν· κυρίως, δηλαδή, τη συμμετοχή των μεταναστευτικών και προσφυγικών κοινοτήτων.

Περαιτέρω και παρά την απουσία τους από τη διαδικασία σχεδιασμού, τόσο οι κοινότητες προσφύγων και μεταναστών, όσο και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, έχουν επί μακρόν συνδράμει στη διαχείριση του προσφυγικού, υλοποιήσει προγράμματα ένταξης και, συνεπώς, αποκτήσει απαραίτητες, για την εκπόνηση ενός τέτοιου έργου, γνώσεις.

Δεδομένων αυτών και με στόχο την καλύτερη επίτευξη των συλλογικών μας στόχων, προτείνουμε την εφεξής συστηματική συνεργασία του ΥΜΕΠΟ με την κοινωνία των πολιτών, εκκινώντας με μια συνάντηση κατά το συντομότερο δυνατόν.

Ευελπιστούμε ότι οι απόψεις και οι προτάσεις που καταθέσαμε, τόσο κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης, όσο και μέσω αυτής της επιστολής, θα εισακουστούν και θα οδηγήσουν στη διεξαγωγή ενός τακτικού διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου οι δράσεις της Στρατηγικής Ένταξης να φέρουν ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή των μεταναστών/μεταναστριών, δικαιούχων διεθνούς προστασίας και αιτούντων/αιτουσών άσυλο που ζουν στην Ελλάδα.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε την απάντησή σας.

Με εκτίμηση,

Υπογράφουσες Οργανώσεις :

 1.  Κέντρο Διοτίμα
 2. Arbeiter Samariten Bund (ASB)
 3. Danish Refugee Council (DRC)
 4. Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
 5. Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 6. Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων
 7. Generation 2.0
 8. International Rescue Committee (IRC)
 9. Jesuit Refugee Service (JRF)
 10. Κάριτας Ελλάς
 11. SolidarityNow
 12. Terre des Hommes Hellas (TDH)

Πηγή φωτογραφίας: www.ikariaki.gr

share

πρόσφατα άρθρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο