Διοτίμα > Νέα > Θέσεις Εργασίας > M & E officer, Αθήνα, προθεσμία υποβολής 22/04/2020

M & E officer, Αθήνα, προθεσμία υποβολής 22/04/2020

Posted by: Διοτίμα
Category: Θέσεις Εργασίας

Θέση: M & E Officer
Τοποθεσία: Αθήνα
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση
Προθεσμία υποβολής: 22/04/2020

Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες, άνδρες, και νεαρά κορίτσια) κ.ά.), το Κέντρο Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) πρόγραμμα παρεμβάσεων που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management) και νομικής βοήθειας στην περιοχή της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Λέσβου και της Σάμου.

Κύρια καθήκοντα

 • Συγκέντρωση δεδομένων από όλα τα σημεία /περιοχές παρέμβασης για τη δημιουργία μηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων προόδου στον χρηματοδότη φορέα
 • Υποβολή εσωτερικών και εξωτερικών εκθέσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης εντός χρονοδιαγράμματος
 • Προετοιμασία προτάσεων χρηματοδότησης, επικοινωνία με χορηγούς και οργανισμούς χρηματοδότησης
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης στο προσωπικό του έργου για τη διεξαγωγή μελετών έρευνας και αξιολόγησης των δραστηριοτήτων του έργου
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη εργαλείων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση κάθε τμήματος, ομάδας εργασίας και σημείου παρέμβασης
 • Ανάπτυξη ή/και προσαρμογή εργαλείων αποτύπωσης -Ανάλυση του υλικού που προκύπτει και συγγραφή εκθέσεων αποτελεσμάτων με τη χρήση συστηματικών εργαλείων ποιοτικής ανάλυσης καθώς και αξιολόγησης της επιδραστικότητας (impactassessment) στον πληθυσμό στόχο και ως προς τους γενικούς και επιμέρους στόχους του έργου
 • Διοργάνωση συναντήσεων με τις υπεύθυνες των ομάδων για τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και διαμοιρασμό των δεδομένων από τα πεδία παρέμβασης
 • Εκπόνηση αναφορών προόδου προς την επιστημονικά υπεύθυνη και την υπεύθυνη υλοποίησης του έργου
 • Εκπαίδευση του προσωπικού στη διαδικασία καταγραφής και συλλογής δεδομένων
 • Άλλα καθήκοντα που μπορεί να προκύψουν από τις ανάγκες τις θέσης
 • Να τηρεί ,να σέβεται και να συμμορφώνεται με τον κώδικα δεοντολογίας του Κέντρου Διοτίμα

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης(κατά προτίμηση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα) από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Δικαίου, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων ή άλλων συναφών Επιστημών
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση με καθήκοντα όπως περιγράφονται ανωτέρω
 • Εμπειρία στη συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς και με τις κυβερνητικές και τοπικές αρχές
 • Εξαιρετική γνώση Αγγλικών και Ελληνικών
 • Άριστες γνώσεις και ικανότητες εφαρμογών και λογισμικών πληροφορικής
 • Ικανότητα εργασίας με δική του/της πρωτοβουλία και συγχρόνως ως μέλος μιας πολυπολιτισμικής και διεπιστημονικής ομάδας
 • Δυνατότητα οργάνωσης και προτεραιοποίησης του φόρτου εργασίας, παίρνοντας πρωτοβουλίες, όταν ενδείκνυται
 • Κατανόηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης των μετακινούμενων ανθρώπων και ειδικότερα των κοινωνικοοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν
 • Έμφυλη και διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση
 • Δίπλωμα Οδήγησης

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό και τη συνοδευτική Επιστολή στο [email protected]σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_ATH_M&E.

Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου Name_CV/ Name_Cover_Letter.

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος. Λόγω αναμενόμενου μεγάλου όγκου βιογραφικών, επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις υποψήφιες/ους υποψήφιους που θα κληθούν για συνέντευξη.