Έμφυλη βία: (Α)όρατη

Το έργο στοχεύει στη μη στερεοτυπική αναπαράσταση του βιώματος της έμφυλης βίας μέσω της φωτογραφίας.

Όλες ασφαλείς ΙΙ

Το έργο στοχεύει στην υποστήριξη γυναικών που βιώνουν έμφυλη βία και ζουν στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Play the game and stay safe

Diotima logo

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τη διαδικτυακή σεξουαλική παρενόχληση.

Equal Gen

Diotima logo

Το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των νέων γύρω από τα ζητήματα της ισότητας και της έμφυλης βίας

Υπηρεσίες υποστήριξης προσφυγισσών

Diotima logo

Υλοποιούνται δράσεις διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας και παροχής νομικής βοήθειας, πρόληψης και ενδυνάμωσης της προσφυγικής κοινότητας.

FemPower

Diotima logo

Το έργο στοχεύει στην υποστήριξη και την ενδυνάμωσή των γυναικών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας.

Community linkage

Diotima logo

Το έργο επιδιώκει την ενίσχυση των ικανοτήτων των μεταναστριών για την υποστήριξη επιζωσών στο πλαίσιο της κοινότητας.

LILA

Diotima logo

To έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση των επιζωσών, ώστε να μπορέσουν να ξεφύγουν από κακοποιητικές σχέσεις και να ανακτήσουν την αυτονομία τους.

PRESS

Diotima logo

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας, σε φυσικό χώρο ή το διαδίκτυο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο