Διοτίμα > Νέα >
Speak Up
30 Απρ
Το Κέντρο Διοτίμα στο διαδικτυακό φεστιβάλ «Καραντίνα στη βία»

Το Κέντρο Διοτίμα συμμετέχει στο πρώτο διαδικτυακό φεστιβάλ «Καραντίνα στη Βία», μαζί με άλλες 9 εξειδικευμένες οργανώσεις και 20 καλλιτέχνες.

18 Ιούλ
Συμβουλευτικό εργαλείο για την πρωτογενή πρόληψη της βίας κατά των γυναικών

Στόχος του «Συμβουλευτικού Εργαλείου για την πρωτογενή πρόληψη της βίας κατά των γυναικών» είναι να εμπλουτίσει τον προβληματισμό και να αναβαθμίσει τις μεθόδους πρόληψης της βίας κατά των γυναικών με σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και κατευθύνσεις που αντλούν από την παγκόσμια και ευρωπαϊκή εμπειρία και τεχνογνωσία και στηρίζονται σε καινοτόμες προδιαγραφές και πρότυπα, τα οποία συμβάλλουν...