Διοτίμα > Νέα > Θέσεις Εργασίας > Τοπική συντονίστρια Λέσβου, προθεσμία υποβολής 15/12/2018

Τοπική συντονίστρια Λέσβου, προθεσμία υποβολής 15/12/2018

Posted by: Διοτίμα
Category: Θέσεις Εργασίας

Θέση : Τοπική συντονίστρια

Τύπος Aπασχόλησης : Πλήρης Απασχόληση, 6μήνες

Περιοχή : Λέσβος

Προθεσμία υποβολής : 15/12/2018

Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το Κέντρο Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) πρόγραμμα παρεμβάσεων που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management) και νομικής βοήθειας στην περιοχή της Αττικής, της Κεντρικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Θεσσαλονίκης & της Λέσβου.

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για όλες τις πτυχές της διαχείρισης της Ομάδας Διαχείρισης Περιστατικών έμφυλης βίας στη Λέσβο σε συνεργασία με την Επιστημονικά Υπεύθυνη και την Υπεύθυνη Έργου.

Κύρια καθήκοντα

 • Υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
 • Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους δείκτες του έργου
 • Καθοδήγηση και επίβλεψη του συντονισμού και της διαχείρισης της ομάδας στο σημείο
 • Εφαρμογή διοικητικών καθηκόντων σύμφωνα με τα εσωτερικά εγχειρίδια της οργάνωσης
 • Συμμετοχή στη πρόβλεψη αναγκών για τις δραστηριότητες του προγράμματος
 • Εκπόνηση αναφορών προόδου, αναφορών δραστηριοτήτων και άλλων αναφορών κατόπιν αιτήματος και διασφάλιση ότι όλες οι αναφορές έργων (εσωτερικές και εξωτερικές) παραδίδονται με έγκαιρο και ακριβή τρόπο
 • Ανάπτυξη σχέσεων με φορείς στο σημείο και συμμετοχή σε συναντήσεις
 • Εξασφάλιση της προστασίας των προσφύγων/προσφυγισσών, των αιτούντων/αιτουσών άσυλο και άλλων ευάλωτων πληθυσμών, σύμφωνα με τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα και τις νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις.
 • Παροχή συμβουλών και καθοδήγησης σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία των περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας
 • Συμβολή στην ανάπτυξη εργαλείων διοίκησης, διοικητικής μέριμνας και διαχείρισης, παρακολούθησης και τεχνικών για το προσωπικό
 • Εκπροσώπηση του φορέα, του προγράμματος και της ομάδας στις τοπικές συντονιστικές ομάδες εργασίας του πεδίου (SGBVsub-WG, ProtectionWG, AdvocacyWG,site coordination meetings κλπ.)
 • Εκτέλεση οποιασδήποτε άλληςεργασίας που σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης(κατά προτίμηση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα)από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Δικαίου, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων ή άλλων συναφών Επιστημών.
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση με καθήκοντα όπως περιγράφονται ανωτέρω.
 • Εμπειρία στη διαχείριση έργων στον ανθρωπιστικό και / ή αναπτυξιακό τομέα και ειδικότερα στον τομέα της προστασίας (protection sector).
 • Απαραίτητη η προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση πολυμελούς ομάδας.
 • Εμπειρία στη συνεργασία με τους Διεθνείς Οργανισμούς, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς και με τις κυβερνητικές και τοπικές αρχές.
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Εξαιρετική γνώση Αγγλικών και Ελληνικών.
 • Άριστες γνώσεις και ικανότητες εφαρμογών και λογισμικών πληροφορικής.
 • Ικανότητα εργασίας με δική του/της πρωτοβουλία και συγχρόνως ως μέλος μιας πολυπολιτισμικής και διεπιστημονικής ομάδας.
 • Δυνατότητα οργάνωσης και προτεραιοποίησης του φόρτου εργασίας, παίρνοντας πρωτοβουλίες, όταν ενδείκνυται.
 • Κατανόηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης των μετακινούμενων ανθρώπων και ειδικότερα των κοινωνικοοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.
 • Πολιτισμική ευαισθητοποίηση.

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό και τη συνοδευτική Επιστολή στο [email protected] σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_LSV_RC.

Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου Name_CV/ Name_Cover_Letter.

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος. Λόγω αναμενόμενου μεγάλου όγκου βιογραφικών, επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις υποψήφιες/τους υποψήφιους που θα κληθούν για συνέντευξη.