Τοπικός/ή συντονιστής/ρια, Σάμος, προθεσμία υποβολής 31/03/2020

Posted by: Διοτίμα
Category: Θέσεις Εργασίας

Θέση: Τοπικός/ή συντονιστής/ρια

Τοποθεσία: Σάμος

Τύπος: Πλήρη Απασχόλησης

Προθεσμία υποβολής: 31/03/2020

Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το Κέντρο Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) πρόγραμμα παρεμβάσεων που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management) και νομικής βοήθειας στην περιοχή της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Λέσβου και της Σάμου.

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για όλες τις πτυχές συντονισμού,παρακολούθησης,υποστήριξης και οργάνωσης του έργου της ομάδας πεδίου και  της Ομάδας Διαχείρισης Περιστατικών έμφυλης βίας στη Σάμο,σε συνεργασία με την Επιστημονικά Υπεύθυνη και την Υπεύθυνη Έργου.

Κύρια καθήκοντα

 • Υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
 • Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους δείκτες του έργου
 • Καθοδήγηση και επίβλεψη του συντονισμού και της διαχείρισης της ομάδας στο σημείο παρέμβασης (Σάμο)
 • Εφαρμογή διοικητικών καθηκόντων σύμφωνα με τα εσωτερικά εγχειρίδια της οργάνωσης
 • Συμμετοχή στην πρόβλεψη αναγκών για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος
 • Εκπόνηση αναφορών προόδου, αναφορών δραστηριοτήτων και άλλων αναφορών κατόπιν αιτήματος και διασφάλιση ότι όλες οι αναφορές έργων (εσωτερικές και εξωτερικές) παραδίδονται με έγκαιρο και ακριβή τρόπο
 • Ανάπτυξη σχέσεων με φορείς στο σημείο παρέμβασης(Σάμο) και συμμετοχή σε συναντήσεις για την καλύτερη δικτύωση και συνέργεια σε τοπικό επίπεδο
 • Εξασφάλιση της προστασίας των προσφύγων/προσφυγισσών, των αιτούντων/αιτουσών άσυλο και άλλων ευάλωτων πληθυσμών, σύμφωνα με τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα και τις νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις.
 • Παροχή συμβουλών και καθοδήγησης σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία των περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας
 • Συμβολή στην ανάπτυξη εργαλείων διοίκησης, διοικητικής μέριμνας και διαχείρισης, παρακολούθησης και τεχνικών ενδυνάμωσης για τα στελέχη της ομάδας πεδίου
 • Εκπροσώπηση του φορέα, του προγράμματος και της ομάδας στις τοπικές συντονιστικές ομάδες εργασίας του πεδίου (SGBVsub-WG, ProtectionWG, AdvocacyWG,site coordination meetings κλπ.)
 • Εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας που σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατά προτίμηση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα) από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Δικαίου, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων ή άλλων συναφών Επιστημών.
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση με καθήκοντα όπως περιγράφονται ανωτέρω.
 • Εμπειρία στη διαχείριση έργων στον ανθρωπιστικό και / ή αναπτυξιακό τομέα και ειδικότερα στον τομέα της προστασίας (protection sector).
 • Απαραίτητη η προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση πολυμελούς ομάδας
 • Εμπειρία στη συνεργασία με τους Διεθνείς Οργανισμούς, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς και με τις κυβερνητικές και τοπικές αρχές.
 • Δίπλωμα Οδήγησης.
 • Εξαιρετική γνώση Αγγλικών και Ελληνικών.
 • Άριστες γνώσεις και ικανότητες εφαρμογών και λογισμικών πληροφορικής.
 • Ικανότητα εργασίας με δική του/της πρωτοβουλία και συγχρόνως ως μέλος μιας πολυπολιτισμικής και διεπιστημονικής ομάδας.
 • Δυνατότητα οργάνωσης και προτεραιοποίησης του φόρτου εργασίας, παίρνοντας πρωτοβουλίες, όταν ενδείκνυται.
 • Κατανόηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης των μετακινούμενων ανθρώπων και ειδικότερα των κοινωνικοοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.
 • Πολιτισμική ευαισθητοποίηση.

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό και τη συνοδευτική Επιστολή στο hr.diotima@gmail.comσημειώνοντας στο θέμα UNHCR_SM_RC.

Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου
Name_CV/ Name_Cover_Letter.

Λόγω αναμενόμενου μεγάλου όγκου βιογραφικών, επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις υποψήφιες/ους υποψήφιους που θα κληθούν για συνέντευξη.