Οδηγός για δημόσιους λειτουργούς: Συνεργασία για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών

Posted by: Διοτίμα
Category: Δημοσιεύσεις, Μεθοδολογικα εργαλεια-Οδηγοι

Ο «Οδηγός για δημόσιους λειτουργούς: Συνεργασία για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών» απευθύνεται σε δημόσιους επαγγελματίες-λειτουργούς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση της ενδο-οικογενειακής και συντροφικής βίας (δικαστές, εισαγγελείς, αστυνομικοί, ιατροδικαστές, δικηγόροι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα).

Στόχος του είναι η επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των δημόσιων λειτουργών, μέσω της απόκτησης μιας σφαιρικής αντίληψης για το ζήτημα της ενδο-οικογενειακής και συντροφικής βίας , ώστε να είναι σε θέση να παρέμβουν στην αντιμετώπιση ενός τόσο πολύπλοκου θέματος, το οποίο έχει ιστορικές, κοινωνικές, ψυχολογικές, συναισθηματικές, έμφυλες και πολιτισμικές διαστάσεις.

Ο οδηγός εκπονήθηκε από το ΚΓΜΕ Διοτίμα και το Κέντρο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης Δήμητρα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Daphne ΙΙΙ «LEXOP: Lex-operators -all together for women victims of intimate partner violence», στο οποίο συμμετείχαν τέσσερις χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία), και διεξήχθη την περίοδο 2011-2013.

Download PDF