Διοτίμα > Cases > Βία Κατά των Γυναικών > Υποστήριξη της ψηφιακής πλατφόρμας helpdesk

Υποστήριξη της ψηφιακής πλατφόρμας helpdesk

Κατάσταση : Ολοκληρωμένο

Στο πλαίσιο της πανδημίας της νόσου Covid-19 και των έκτακτων αναγκών που ανέκυψαν, ενισχύονται οι δράσεις του Κέντρου Διοτίμα για την υποστήριξη επιζωσών έμφυλης βίας με χρηματοδότηση του Mediterranean Women’s Fund, για την περίοδο 05/2020 – 4/2021.

Σκοπός

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση του διαδικτυακού helpdesk του Κέντρου Διοτίμα, μέσω της υποστήριξής του από εξειδικευμένες επαγγελματίες.

Δράσεις

  • Παροχή πληροφοριών και συμβουλευτικής σε επιζώσες/ώντες έμφυλης βίας ή/και σε άτομα που κινδυνεύουν από αυτή, μέσω κατάλληλα διαμορφωμένης ψηφιακής πλατφόρμας helpdesk

Ομάδα στόχου

Επιζώσες και επιζώντες έμφυλης βίας  ή/και άτομα που κινδυνεύουν από αυτή