Διοτίμα > Cases > Έμφυλη Βία στον Προσφυγικό Πληθυσμό > Ενισχύοντας την ψυχική υγεία: Πέρα από τα έμφυλα στερεότυπα

Ενισχύοντας την ψυχική υγεία: Πέρα από τα έμφυλα στερεότυπα

Κατάσταση : Τρέχον

Το πρόγραμμα «Ενισχύοντας την ψυχική υγεία και τα δικαιώματα: Πέρα από τα έμφυλα στερεότυπα (Strengthening MHR: beyond gender stereotypes)» υλοποιείται από το Κέντρο Διοτίμα με χρηματοδότηση του Foundation Open Society Institute (FOSI) το οποίο ανήκει στα Open Society Foundations, για την περίοδο 1/5/2020 – 30/11/2020.

Σκοπός

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση των κενών και των ελλείψεων που έχουν καταγραφεί σε επίπεδο παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε έφηβους και νέους πρόσφυγες – επιζώντες σεξουαλικής βίας, αλλά και άλλων μορφών έμφυλης βίας.

Δράσεις

  • Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε άνδρες επιζώντες έμφυλης βίας
  • Έρευνα σε αστικές περιοχές της Αττικής για την καταγραφή των υφιστάμενων αναγκών του πληθυσμού – στόχου, καθώς και των υφιστάμενων υπηρεσιών στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν
  • Επιμορφώσεις για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και γνώσεων των επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Ομάδα στόχου

Έφηβοι πρόσφυγες (ασυνόδευτοι ή όχι) και νέοι άνδρες (άνω των 16 ετών) που διαμένουν σε αστικές περιοχές της Αθήνας ή στην περιφέρεια Αττικής.

Αποτελέσματα

  • Εξειδίκευση επαγγελματιών στην παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε έφηβα αγόρια και άντρες, επιζώντες έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένων και των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
  • Χαρτογράφηση και αποσαφήνιση των αναγκών της ομάδας στόχου, όπως προκύπτουν από το πεδίο
  • Ενίσχυση της ορατότητα των αναγκών σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, των ανδρών προσφύγων επιζώντων

 

Supported by a grant from the Foundation Open Society Institute in cooperation the Public Health Program of the Open Society Foundations