ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ: Δράσεις ενδυνάμωσης ευπαθών ομάδων γυναικών

Κατάσταση : Ολοκληρωμένο

Το Σχέδιο Δράσης αφορά τη συμβουλευτική υποστήριξη και εργασιακή προετοιμασία γυναικών ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων)» (Α’ και Β’ Κύκλος) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Το Σχέδιο έχει διάρκεια 24 μήνες (Αύγουστος 2012 – 2014).

Στόχος του Σχεδίου είναι να συμβάλει στην πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας και στην υποστήριξη γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (μονογονείς, πολύτεκνες, μακροχρόνια άνεργες, γυναίκες που βιώνουν φτώχεια, μετανάστριες, αιτούσες άσυλο, πρόσφυγες και γυναίκες που έχουν βιώσει οποιαδήποτε μορφή έμφυλης βίας).

Συγκεκριμένα το Σχέδιο Δράσης οργανώνεται γύρω από δύο κεντρικούς άξονες: τη συνάρθρωση της συμβουλευτικής υποστήριξης με θέματα πρόληψης της βίας ως οριζόντια δράση/περιεχόμενο και την παροχή εξειδικευμένων και στοχευμένων υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων βίας.

Αποτελέσματα-προϊόντα:

  • Εργαλείο για την πρωτογενή πρόληψη της έμφυλης βίας
  • Πιλοτικό Εργαλείο Συμβουλευτικής για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Παραδοτέα

Συμβουλευτικό εργαλείο για την τριτογενή πρόληψη της βίας κατά των γυναικών

Συμβουλευτικό εργαλείο για την πρωτογενή πρόληψη της βίας κατά των γυναικών

Πιλοτικό εργαλείο συμβουλευτικής για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας