Ένταξη μεταναστριών στην αγορά εργασίας και στην οικονομία

Κατάσταση : Ολοκληρωμένο

To διετές ερευνητικό πρόγραμμα «FeMiPol – Integration of female immigrants in labour market and society. Policy Assessment and Policy Recommendations» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 6th Framework Programme of the European Commission, μεταξύ 2006-2008, με συντονιστή φορέα το Institute of Social Research at J.W.Goethe University Frankfurt am Main.

Η έρευνα κάλυψε 11 χώρες – μέλη της ΕΕ, οι οποίες αποτελούν τυπικές περιπτώσεις ως προς την ανάπτυξη μεταναστευτικών πολιτικών (υψηλή ρύθμιση versus αρρύθμιστη μετανάστευση), το υπάρχον κράτος πρόνοιας (Βορειοευρωπαϊκό versus Νοτιοευρωπαϊκό μοντέλο), το status της χώρας ως προς την ένταξη στην ΕΕ (παλαιά και νέα κράτη-μέλη) .

Στόχος της έρευνας, που αξιοποίησε ποιοτικές μεθόδους και βιογραφικές συνεντεύξεις, ήταν η αποτίμηση των πολιτικών κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των μεταναστριών και υποβολή συναφών προτάσεων για την αναβάθμιση των πολιτικών.

Αποτελέσματα – Ερευνητικά παραδοτέα

Στο πλαίσιο του διετούς ερευνητικού προγράμματος εκπονήθηκαν οι εξής ερευνητικές εκθέσεις (Research Reports):

Maria Liapi, Integration Strategies of Female migrants; the case of Greece, 2008

Maria Liapi and Anna Vouyioukas, Language Skills, Educational Qualifications and Professional Skills of Migrant Women: Key Findings and Policy Recommendations, January 2008
Dina Vaiou, State of the art of knowledge, November 2007
Dina Vaiou, Labour market demand of female migrants in Greece, 2007
Dina Vaiou, Labour market demand of female migrants in Greece, 2007
Theodoros Zeis, Maria Liapi, Mapping and Analysing Policies: The Greekκ Case, November 2006
Maria Liapi, Anna Vouyioukas, Policy formation and policy implementation affecting the integration of new female immigrants in Greece. National Report on key informants’ interviews, December 2006

Παραδοτέα 

Policy formation and policy implementation affecting the integration of new female immigrants in Greece. National Report on key informant’s interviews

Integration of new female migrants in Greek labor market and society and policies affecting integration: State of the Art

FeMiPol Policy Brief

Statistical analysis of female migration and labour market integration in the EU

Mapping of policies affecting female migrants and policy analysis: the Greek case