Search
Close this search box.
Diotima logo
PRESS
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας, σε φυσικό χώρο ή το διαδίκτυο.

Το έργο «PRESS: Πρόληψη – Απόκριση – Υποστήριξη νεαρών επιζωσών σεξουαλικής (διαδικτυακής) παρενόχλησης και βίας» υλοποιείται στο πλαίσιο του CERV Project Grants για το διάστημα Φεβρουάριος 2022- Ιανουαρίος 2024, με τη χρηματοδότηση της ΕΕ.  Συντονιστής φορέας του προγράμματος είναι το Κέντρο Διοτίμα και εταίροι το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ και η Genderhood, σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη και τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ). Επισκεφτείτε τη σελίδα του έργου εδώ.

Σκοπός

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στον εντοπισμό και την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης και σεξουαλικής βίας σε αρχικό/πρώιμο στάδιο, με έμφαση στη διαδικτυακή σεξουαλική βία, και στην παροχή υπηρεσιών σε γυναίκες, νεαρά και ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, επιζώσες/ώντα ή άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο αυτών των μορφών έμφυλης βίας.

Στόχοι

 • υποστήριξη ατόμων που έχουν δεχτεί αυτές τις μορφές έμφυλης βίας, μέσω λειτουργίας πιλοτικού, ολιστικού κέντρου υποστήριξης στην Αθήνα
 • αναβάθμιση των γνώσεων επαγγελματιών από 4 κομβικές επαγγελματικές ομάδες προκειμένου να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις, τα υλικά και τους πόρους για την υποστήριξη των ατόμων που έχουν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση και βία, ή διαδικτυακή έμφυλη βία
 • προώθηση μιας κουλτούρας συναίνεσης και άμβλυνση των φαινομένων επίρριψης της ευθύνης στα θύματα (victim blaming) μέσω της επιμόρφωσης επαγγελματιών των ΜΜΕ, προκειμένου να γίνουν πρεσβευτές/τριες μιας κουλτούρας απαλλαγμένης από τον σεξισμό
 • ευαισθητοποίηση και πρόληψη του φαινομένου στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας και προώθηση της συνηγορίας για την ανάγκη θέσπισης πλαισίου προστασίας από τη διαδικτυακή σεξουαλική βία σε τοπικό/ εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

 • αύξηση των αναφορών/καταγγελιών για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης
 • ενίσχυση της γνώσης και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής για ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης και σεξουαλικής βίας
 • ενίσχυση της γνώσης των νέων ατόμων (16-35 ετών) για τα δικαιώματά τους, τις υφιστάμενες υπηρεσίες υποστήριξης και ενδυνάμωσή τους, προκειμένου να μιλήσουν και να αναζητήσουν βοήθεια
 • στοχευμένη και συντονισμένη υποστήριξη των επιζωσών και επιζώντων
 • αλλαγή της νοοτροπίας και των πεποιθήσεων των επαγγελματιών των ΜΜΕ και του ευρύτερου κοινού
 • ένταξη της σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στη δημόσια συζήτηση/πολιτική ατζέντα της Ελλάδας και της ΕΕ

Δράσεις

Δράσεις στήριξης επιζωσών/ώντων

 • ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε επιζώσες/ώντες και άτομα που κινδυνεύουν να βιώσουν σεξουαλική παρενόχληση, μεταξύ των οποίων και εφήβους άνω των 16 ετών
 • νομική συμβουλευτική και νομική βοήθεια
 • ενδυνάμωση και ευαισθητοποίηση – μέσα από ομαδικές δραστηριότητες για νεαρά ενήλικα άτομα και άτομα εφηβικής ηλικίας (16-17 ετών)

Ερευνητικές δράσεις

 • βιβλιογραφική/δευτερογενής έρευνα για τη σεξουαλική παρενόχληση και τη διαδικτυακή έμφυλη βία
 • χαρτογράφηση υφιστάμενης κατάστασης σε ό,τι αφορά την αναπαράσταση της σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στα ελληνικά ΜΜΕ μέσω ρεπορτάζ, ειδήσεων, κ.λπ. σε τηλεοπτικά κανάλια και ψηφιακά μέσα
 • εκπόνηση Οδηγού Καλών Πρακτικών με επίκεντρο τη συναίνεση

Επιμορφωτικές δράσεις

 • επιμορφωτικά προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων που θα απευθυνθούν σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς, δικηγόρους, διεπιστημονικές ομάδες επαγγελματιών, καθώς επίσης και σε σπουδαστές και σπουδάστριες
 • πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών/-τριών (ToT) που θα απευθυνθεί σε επαγγελματίες των ΜΜΕ με στόχο την άρση των σεξιστικών και στερεοτυπικών αντιλήψεων για τη σεξουαλική παρενόχληση και τη σεξουαλική βία.

Δράσεις συνηγορίας

 • προτάσεις πολιτικής για μέτρα που μπορούν να ληφθούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με βάση τη δευτερογενή έρευνα και τις ανάγκες των επιζωσών που θα υποστηριχθούν από τις υπηρεσίες του Κέντρου Διοτίμα
 • προτάσεις για την ένταξη της διάστασης του φύλου στην ειδησεογραφία και τα ρεπορτάζ για τη σεξουαλική παρενόχληση και τη διαδικτυακή βία
 • διοργάνωση στρογγυλής τράπεζας για τη σεξουαλική παρενόχληση, τη συναίνεση και τη διαδικτυακή βία με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και νέων ατόμων

Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης

 • ψηφιακή καμπάνια για τον γενικό πληθυσμό για το ζήτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης στο διαδίκτυο
 • καμπάνια για τη σεξουαλική παρενόχληση και τη συναίνεση προσανατολισμένη σε παιδιά και νεαρά άτομα, με έμφαση στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα σεβασμού, σωματικών ορίων και συναίνεσης

Ομάδες στόχοι

Για δράσεις υποστήριξης 

 • νέες γυναίκες, νέοι άνδρες και νέα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, ηλικίας 16 έως 35 ετών – ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε φοιτήτριες/σπουδάστριες και φοιτητές/ σπουδαστές

Για δράσεις επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης

 • ομάδες επαγγελματιών που υποστηρίζουν επιζώσες/ώντες:  ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί, δικηγόροι (δημόσιος & ιδιωτικός τομέας)
 • δημοσιογράφοι, άτομα που συμμετέχουν στην παραγωγή και αναπαραγωγή ειδήσεων/ ρεπορτάζ/μεταδόσεων για την ενημέρωση του κοινού

Για δράσεις συνηγορίας και ευαισθητοποίησης

 • Σχεδιαστές πολιτικών και συναφείς ενδιαφερόμενοι (φορείς και άτομα σε θέσεις ευθύνης)
 • Γενικό κοινό

Παραδοτέα

Καμπάνια Cyber Violence Υπάρχει

Καμπάνια 

Έκθεση – περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης σε σχέση με την σεξουαλική (διαδικτυακή) παρενόχληση και βία

Download PDF 

Οδηγός καλών πρακτικών πρόληψης με επίκεντρο τη συναίνεση, για τους επαγγελματίες του πεδίου.

Download PDF

Έκθεση – Νομοθεσία και τις πολιτικές που αφορούν την διαδικτυακή/ τεχνολογικά υποβοηθούμενη έμφυλη βία

Download PDF

share

πρόσφατα άρθρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο